Φόρμα αναζήτησης

Αντιδράσεις για τη συναυλία στο Lady’s Mile

Αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση για τη διοργάνωση συναυλίας στην οικολογικά ευαίσθητη παραλία του Lady’s Mile στις 23 Ιουνίου, χωρίς την εκ των προτέρων εξασφάλιση καμίας περιβαλλοντικής άδειας. Πρόκειται για συναυλία τύπου beach party για την οποία τα εισιτήρια έχουν σχεδόν εξαντληθεί, με καλλιτέχνες από τον ελληνικό χώρο. Την ακύρωση της συναυλίας ή τη μεταφορά της σε εναλλακτικό χώρο ζητά με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου, προειδοποιώντας για τις επιπτώσεις που θα προκαλέσει τυχόν πραγματοποίησή της σε ευάλωτα είδη πουλιών. Παρά την επικοινωνία που είχε με τους διοργανωτές, όπως σημειώνει ο Πτηνολογικός, στους οποίους εξέφρασε τις έντονες ανησυχίες του, οι τελευταίοι προχωρούν με τη διοργάνωση της συναυλίας, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη περιβαλλοντική άδεια.

Βάσει νομοθεσίας, εκδηλώσεις που εμπίπτουν εντός ή πλησίον προστατευόμενων περιοχών μπορούν να διεξαχθούν μόνο μετά την εξασφάλιση σχετικής άδειας, η οποία εκδίδεται αφού πρώτα διασφαλιστεί μέσω ειδικής μελέτης ότι δεν θα υπάρξουν σημαντικές επιπτώσεις στην άγρια ζωή της περιοχής.

Ένα από τα είδη που θα επηρεαστούν είναι το νανοπλουμίδι, το οποίο αυτή την εποχή φωλιάζει στο Lady’s Mile, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες περιοχές αναπαραγωγής του, αφού οι φωλιές του βρίσκονται στο έδαφος κοντά στο νερό και είναι εντελώς εκτεθειμένες και σχεδόν αόρατες με γυμνό μάτι.

Αυτά τα μικρά και ευαίσθητα πουλιά, σημειώνει ο Πτηνολογικός, είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε διαταραχές και ήδη υποφέρουν αρκετά, αφού η φυσική αυτή περιοχή είναι ήδη υποβαθμισμένη. Η περιοχή του Lady’s Mile δέχεται ήδη πολλές πιέσεις, όπως υψηλή επισκεψιμότητα που οδηγεί σε αυξημένη ροή οχημάτων και ενόχληση, είσοδος οχημάτων στην αλυκή, παράνομη επέκταση χώρων στάθμευσης και παράνομη στάθμευση φορτηγών. Η διεξαγωγή μιας τέτοιας συναυλίας αποτελεί επιπρόσθετη πίεση σε αυτό τον πολύτιμο αλλά ταλαιπωρημένο βιότοπο.