Αναζητούν φόρμουλα για κυρώσεις και αποκλιμάκωση στην ΑΟΖ

Στόχος της ΕΕ είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος για εποικοδομητικό διάλογο με την Τουρκία