Φόρμα αναζήτησης

Αναλυτικά οι σημερινές αποφάσεις του Υπουργικού

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης προήδρευσε σήμερα, στην προεδρική κατοικία στο Τρόοδος, συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου.

Μετά τη συνεδρία, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Πρόδρομος Προδρόμου δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι εκτός από εξέταση διαφόρων τρέχοντων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, το Υπουργικό Συμβούλιο προέβη σε μια ευρεία συζήτηση «για μια σειρά από σημαντικά θέματα πολιτικής, για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που είναι σε εξέλιξη, λήφθηκαν αποφάσεις και δόθηκαν κατευθύνσεις.

Ο Υπουργός Οικονομικών ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο για την πορεία της δημοσιονομικής πολιτικής και για τη γενικότερη πορεία της οικονομίας. Σημείωσε ότι και στο πρώτο εξάμηνο του έτους υπάρχει θετικός ρυθμός ανάπτυξης στην Κύπρο, παρά μια κάποια επιβράδυνση σε σχέση με τους πολύ ψηλούς ρυθμούς που γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια της ανάκαμψης. Εξακολουθεί ο ρυθμός ανάπτυξης, στο 3,3% το πρώτο εξάμηνο, να είναι περίπου τριπλάσιος από το τι ισχύει στην υπόλοιπη ευρωζώνη και πρόκειται για ένα ικανοποιητικότατο ρυθμό της οικονομίας.

Ταυτόχρονα, η οικονομική πολιτική παρακολουθεί τις εξελίξεις, ιδιαίτερα τα όσα συμβαίνουν στη διεθνή οικονομία στην οποία λαμβάνεται υπόψη ότι υπάρχει μια τάση επιβράδυνσης.

Αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης επιτρέπει στην ανεργία να είναι πλέον, κατά το πρώτο εξάμηνο, χαμηλότερη του 7%, υπάρχει συνεχής πτωτική τάση, η οποία εξάλλου επιβεβαιώνει και τον στόχο της Κυβέρνησης μέσα στην επόμενη χρονιά να μιλάμε για συνθήκες πλήρους απασχόλησης.

Υπάρχει πάντοτε σημαντικό πλεόνασμα το οποίο έχει την περίοδο αυτή ενισχυθεί, ο πληθωρισμός παραμένει πολύ χαμηλός, γύρω στο 0,5%, ενώ και το δημόσιο χρέος ακολουθώντας μια πτωτική πορεία μετά την έκτακτη αύξηση λόγω του χειρισμού που είχε η υπόθεση της Συνεργατικής Τράπεζας, το δημόσιο χρέος είναι γύρω στο 96% με συνεχιζόμενη την πτωτική τάση.
Είναι σημαντικό ότι τα έσοδα του κράτους σημειώνουν εξαιρετικά σημαντική αύξηση κατά το πρώτο εξάμηνο και οι δαπάνες είναι χαμηλότερες, μισές αυτών των εσόδων πράγμα που επιτρέπει να έχουμε το σημαντικό πλεόνασμα που παρατηρείται.

Ο Υπουργός Οικονομικών πρότεινε και λήφθηκε απόφαση για τη δημιουργία επενδυτικού ταμείου κάτω από τους κανόνες και το πλαίσιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που θα ενισχύσει την επιχειρηματική καινοτομία και δημιουργικότητα. Πρόκειται για μια εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης που υπάρχει σε πάρα πολλές οικονομικά προηγμένες χώρες, ώστε να μην είναι η μόνη πηγή χρηματοδότησης της επιχειρηματικότητας ο τραπεζικός τομέας.

Το επενδυτικό ταμείο αυτό που δημιουργείται από το κράτος με αρχική προικοδότηση 20 εκ. ευρώ ενδεχομένως θα ενισχυθεί και από άλλα ενδιαφερόμενα επενδυτικά ταμεία και είναι μια καινοτομία, ένας μηχανισμός που θα ενισχύσει την αναπτυξιακή προσπάθεια και ιδιαίτερα την καινοτομία, τις νεοφυείς επιχειρήσεις, με δεδομένο ότι μπορεί το κράτος να λαμβάνει αυτή την πρωτοβουλία, αλλά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων δεν θα υπάρχει καμιά κρατική συμμετοχή. Θα λειτουργεί με καθαρά επιχειρηματικά κριτήρια και με διαχείριση και επενδυτική διεύθ νση σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.

Ταυτόχρονα, έγινε ενημέρωση και η διαπίστωση είναι ότι από τις 2 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει κανονικά η λειτουργία του Σχεδίου Εστία, το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας θα είναι έτοιμο να δεχθεί τις αιτήσεις και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για να προχωρήσει η εφαρμογή του.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι ο επενδυτικός νόμος έχει πλήρως τροποποιηθεί και προσαρμοστεί ώστε να μπορέσει να δώσει την απαιτούμενη ώθηση, ιδιαίτερα στις στρατηγικές επενδύσεις και σε άλλα αναπτυξιακά σχέδια και θα υποβληθεί ο τροποποιημένος νόμος στη Νομική Υπηρεσία για επεξεργασία. Αναμένεται ότι με τον νόμο αυτό θα δημιουργηθεί μια αρκούντως στελεχωμένη και τεχνοκρατικά προσαρμοσμένη διεύθυνση για την υλοποίηση επενδύσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών με εξειδικευμένο προσωπικό για να ενισχυθεί η αναπτυξιακή πολιτικ ή του κράτους.

Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει ενημερωθεί ότι είναι έτοιμη η νομοθετική πρόταση για τη σύσταση του Υφυπουργείου Έρευνας και Καινοτομίας, ακόμα ένας άξονας που θα ενισχύσει και την αναπτυξιακή πορεία και την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού και τις επιδόσεις της χώρας μας στον τομέα αυτό, καθώς και των μεγάλων δυνατοτήτων που διαθέτει η Κύπρος.

Η νομοθεσία αυτή είναι κατατεθειμένη στη Νομική Υπηρεσία για επεξεργασία.

Επίσης, έχει εγκριθεί πρόταση του Υπουργού Παιδείας για να ξεκινήσει η διδασκαλία της αραβικής γλώσσας στα κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης. Είναι μια σημαντική απόφαση με δεδομένες τις πολύπλευρες σχέσεις της χώρας μας με τον αραβικό κόσμο και τον ρόλο που πρέπει να παίζει η Κύπρος ως διεθνές κέντρο.

Επίσης, επαναβεβαιώθηκαν τα κριτήρια και η πρακτική για την παροχή δωρεάν προγεύματος στα σχολεία.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενημερώθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης για την πορεία εφαρμογής της μεταρρύθμισης στον χώρο της δικαιοσύνης, ειδικότερα για τη μεταρρύθμιση της λειτουργίας των δικαστηρίων. Γίνονται προεργασίες, είναι σε πολύ καλό δρόμο και αναμένουμε ότι σύντομα θα αρχίσει να εφαρμόζεται εφ’ όλης της ύλης η μεταρρύθμιση της λειτουργίας των δικαστηρίων, γιατί πρόκειται για τον ύψιστο στόχο που συμμερίζονται όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές που είναι η επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης και η αντιμετώπι η της αργοπορίας που έχει συσσωρευτεί με τα χρόνια».