Αναφορές στο στενό περιβάλλον του Πρ. Αναστασιάδη κάνει η Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για υφυπουργείο Τουρισμού

Καθυστερημένα έσοδα από μαρίνες, παράνομη χορηγία σε εταιρεία διαπιστώνει η ΕΥ στην έκθεση για Υφ. Τουρισμού.