Φόρμα αναζήτησης

Αλλάζει δομή η Υπ. Περιβάλλοντος

Και δεύτερη γενική διεύθυνση θα αποκτήσει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα πρόταση του Κώστα Καδή για να ξεκινήσει τις διεργασίες για την αναδιάρθρωση και αναβάθμιση των δομών διαχείρισης των περιβαλλοντικών θεμάτων στην Κύπρο μέσα από τη δημιουργία νέας Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
Η νέα γενική διεύθυνση αναμένεται να έχει υπό τη δικαιοδοσία της τις δομές που ασχολούνται με περιβαλλοντικά θέματα, αντιμετωπίζοντας έτσι και το διαχρονικό ζήτημα του κατακερματισμού των περιβαλλοντικών υπηρεσιών. Κάποιες από τις δομές που σήμερα βρίσκονται διάσπαρτες σε τμήματα, πέραν του Τμήματος Περιβάλλοντος και σε άλλα υπουργεία, αναμένεται να ενταχθούν στη νέα γενική διεύθυνση.

Προτάσεις σε 3 μήνες

Ο προσανατολισμός στα θέματα περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής και αειφόρου ανάπτυξης, ειδικά κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, και οι υποχρεώσεις που δημιουργούνται για την Κυπριακή Δημοκρατία, είναι αυτό που υποχρεώνει, όπως φαίνεται, την κυβέρνηση να ανασκουμπωθεί, λαμβάνοντας μέτρα για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τους νέους στόχους και τις νέες προκλήσεις.
Την όλη προσπάθεια θα συντονίσει διυπουργική επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν, εκτός από τον υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο υπουργός Εσωτερικών και η υπουργός Εργασίας. Η διυπουργική επιτροπή αναμένεται να υποβάλει τις εισηγήσεις της στο Υπουργικό Συμβούλιο σε τρεις μήνες, ενώ ο στόχος είναι πριν από την ολοκλήρωση της θητείας της παρούσας διακυβέρνησης να υπάρχει το πλαίσιο που να επιτρέπει αυτή τη μεταρρύθμιση. Θα είναι, όπως φαίνεται, μια επίπονη εργασία, η οποία θα απαιτήσει διαβούλευση και αλλαγή νομοθεσιών.

Παγκόσμια Τράπεζα

Βασικό έλλειμμα μέχρι σήμερα στη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων παραμένει ο κατακερματισμός των εξουσιών, όπως προείπαμε, ο οποίος θα πάψει να υφίσταται με τη νέα δομή που εξουσιοδοτήθηκε να προωθήσει ο κ. Καδής. Ο λόγος, όπως είπε ο ίδιος ο υπουργός μιλώντας στον «Π», που δεν προωθήθηκε υφυπουργείο ήταν γιατί η μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία είχε κληθεί για να βοηθήσει στην αναδόμηση του υπουργείου, έκανε λόγο για γενική διεύθυνση.
«Ο ειδικός εμπειρογνώμονας, πρώην γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της ΕΕ, που αξιοποίησε η Κύπρος το 2005, ονόματι Jean Froncois Verstrynge, αφού μελέτησε το σύστημα διαχείρισης των περιβαλλοντικών ζητημάτων στην Κύπρο, στα συμπεράσματά του κατέδειξε την ανάγκη τουλάχιστον δημιουργίας ξεχωριστής γενικής διεύθυνσης, επιπλέον της υφιστάμενης διεύθυνσης, εντός και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ). Αυτή η νέα δεύτερη γενική διεύθυνση θα πρέπει να αναλάβει ευθύνες που θα αφορούν όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα, τα οποία επί του παρόντος είναι διασκορπισμένα σε διάφορα τμήματα, τόσο εντός όσο και εκτός του υπουργείου, όσο και σε άλλα υπουργεία. Η μελέτη ανέλυσε λεπτομερώς σχετικές μεταρρυθμίσεις βάσει των πιο πάνω, καθώς επίσης και τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να υλοποιηθούν», εξηγεί ο υπουργός.

Αντίστοιχη μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας έγινε το 2014 με σκοπό να επανακαθοριστεί ο ρόλος του ΥΓΑΑΠ και όλων των τμημάτων του (συμπεριλαμβανομένου του Τμήματος Περιβάλλοντος), ώστε να καταστεί πιο ευθυγραμμισμένος με τις σύγχρονες αρχές της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των θεσμών.

Στρατηγικές διαχείρισης

Όπως τονίζει ο Κώστας Καδής, η μελέτη εντόπισε τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να αναληφθούν μεσοπρόθεσμα για τη βελτίωση της κατανομής των δημοσιονομικών πόρων, της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων και της απόδοσης γενικότερα. «Επιπλέον, στο πλαίσιό της υποβλήθηκε ένας οδικός χάρτης με επιλογές μεταρρύθμισης και προτάθηκαν στρατηγικές διαχείρισης. Κάποιες από αυτές αφορούσαν τη μεταφορά αρμοδιοτήτων του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (σ.σ. μονάδα ελέγχου της αέριας ρύπανσης) στο Τμήμα Περιβάλλοντος, και της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας στο ΥΓΑΑΠ. Όλες αυτές τις εισηγήσεις θα τις αξιολογήσουμε υπό το φως των νέων δεδομένων που έχουμε σήμερα για να διαμορφώσουμε την τελική μας πρόταση».
Να σημειώσουμε πως δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα δημιουργείται μια νέα γενική διεύθυνση σε ένα σημαντικό πόστο, αφού το Γραφείο Προγραμματισμού είχε μετεξελιχθεί σε Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) το 2013.

Προσεκτικά βήματα 

«Πρέπει να μελετήσει κανένας πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση και να γίνει η απαραίτητη διαβούλευση, ώστε να προχωρήσουμε με προσεκτικά βήματα με αυτή την αναβάθμιση», ανέφερε ο κ. Καδής. Ο απώτερος σκοπός, όπως τονίζει, δεν είναι απλά η μετακίνηση τμημάτων και υπηρεσιών, αλλά η ουσιαστική αναδιάρθρωσή τους που θα οδηγήσει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Κύπρος.

Τα βήματα για τις τρεις προκλήσεις 

Ποιες

είναι οι περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος σήμερα, ρωτήσαμε τον υπουργό, και πώς θα αντιμετωπιστούν καλύτερα μέσα από τη νέα δομή;

«Κλιματική αλλαγή, διατήρηση της βιοποικιλότητας και διαχείριση αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας αποτελούν ενότητες στις οποίες η Κύπρος αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις αλλά και αδυναμίες ως προς το σύστημα διακυβέρνησής τους. Σημειώνω ότι τα θέματα αυτά βρίσκονται στο επίκεντρο της Πράσινης Συμφωνίας που ανακοινώθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποτελεί τον πυρήνα της ευρύτερης ευρωπαϊκής πολιτικής. Και στα τρία αυτά ζητήματα η διάρθρωση των υπηρεσιών μας χρήζει ουσιαστικής βελτίωσης και αναβάθμισης. Ο κλάδος που χειρίζεται τα θέματα της κλιματικής αλλαγής στο Τμήμα Περιβάλλοντος χρειάζεται ουσιαστική αναβάθμιση για να αποκτήσει ουσιαστικό συντονιστικό ρόλο σε ένα θέμα που έχει οριζόντιο χαρακτήρα και αφορά όλα τα υπουργεία. Στα θέματα της βιοποικιλότητας εμπλέκονται τέσσερα τουλάχιστον τμήματα και υπηρεσίας από δύο διαφορετικά υπουργεία, με αποτέλεσμα συχνά να παρουσιάζονται αδυναμίες ως προς τον συντονισμό και τη διατύπωση ενιαίας πολιτικής. Η διαχείριση των αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας αποτελεί μια από τις μεγαλύτερές μας προκλήσεις. Θυμίζω ότι μόλις πρόσφατα η αρμοδιότητα της διαχείρισης των θεμάτων αυτών μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών στο δικό μας υπουργείο. Σήμερα τα θέματα των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων τυγχάνουν χειρισμού από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων λόγω της εμπειρίας του στη διεκπεραίωση αναπτυξιακών έργων. Το φυσιολογικό είναι να έρθει και αυτή η αρμοδιότητα κάτω από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος», εξήγησε.

Μέχρι τότε;

Η δημιουργία της νέας γενικής διεύθυνσης δεν θα γίνει αύριο. Εύλογο, λοιπόν, το ερώτημα: «μέχρι τότε πώς αντιμετωπίζονται οι προκλήσεις αυτές;».
«Παρά τις αδυναμίες στη διάρθρωση των υπηρεσιών διαχείρισης των περιβαλλοντικών θεμάτων, έχουμε διαμορφώσει συγκεκριμένα πλάνα και στρατηγικές που υλοποιούνται μέσα από τις υφιστάμενες δομές. Για παράδειγμα, στο θέμα της κλιματικής αλλαγής έχουμε διαμορφώσει και υλοποιούμε πλέον το Εθνικό Σχέδιο για το Κλίμα και την Ενέργεια 2021-2030, μέσα από το οποίο καλύπτονται οι στόχοι που έχουν τεθεί από την ΕΕ για την Κύπρο. Για τη διαχείριση αποβλήτων έχουμε διαμορφώσει τη στρατηγική μας με μια σειρά από δράσεις, πολιτικές και έργα, που εντάσσονται στο πλαίσιο της υιοθέτησης των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Στα θέματα διατήρησης της βιοποικιλότητας, αναμένεται εντός των επόμενων ημερών η έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα, η οποία διαμορφώθηκε με τη συνδρομή δεκάδων ειδικών επιστημόνων, και περιλαμβάνει μέτρα για τη διαχείριση των απειλών που αντιμετωπίζει η βιοποικιλότητα της Κύπρου, με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 22 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό προχωρούμε και με την εφαρμογή του Σχεδίου Αειφορικής Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου του Ακάμα», κατέληξε ο υπουργός.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.