Φόρμα αναζήτησης

ΑΗΚ: Χωρίζει τα δεφτέρια της με απόφαση της ΡΑΕΚ

Η ΡΑΕΚ δίνει διορία στην ΑΗΚ μέχρι το 2021 για να αναβαθμίσει το λογιστικό της σύστημα ή για να βρει εναλλακτική λύση... [...]

Read More...

Με ρυθμιστική απόφαση που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας η ΡΑΕΚ καλεί την ΑΗΚ να καταθέτει χωριστούς λογαριασμούς για τις δραστηριότητες παραγωγής, μεταφοράς και διανομής, ως αυτές οι δραστηριότητες να πραγματοποιούνται από ξεχωριστές εταιρείες. Πρόκειται για σημαντική απόφαση που αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και την πλήρη ενημέρωση άλλων παραγωγών και προμηθευτών για τους λογαριασμούς της ΑΗΚ, ως του μόνου πλήρως ρυθμιζόμενου οργανισμού. Καθίσταται προφανές ότι οι χωριστοί λογαριασμοί θα ελέγχονται από τη ΡΑΕΚ αλλά και θα δημοσιεύονται για να τηρούνται ενήμεροι όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Για να μπορεί η ΑΗΚ να καταθέτει στη ΡΑΕΚ πραγματικά χωριστούς λογαριασμούς, θα πρέπει να αναβαθμίσει ή να αντικαταστήσει το λογιστικό της σύστημα, διαδικασία που εκτιμάται ότι απαιτεί 2 με 3 χρόνια. Για τον λόγο αυτό, η ΡΑΕΚ δίνει στην ΑΗΚ σημαντικό χρονικό διάστημα για την αναβάθμιση του λογιστικού της συστήματος ή την εξεύρεση άλλης εναλλακτικής λύσης και ζητά όπως οι πρώτοι χωριστοί λογαριασμοί αρχίσουν να κατατίθενται από το έτος 2021 και μετά. Έως τότε, η Αρχή Ηλεκτρισμού θα πρέπει να υποβάλλει στη ΡΑΕΚ τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου, αναφορικά με την εξεύρεση εναλλακτικής λύσης ή αναβάθμισης του λογιστικού της συστήματος για την ετοιμασία και τον έλεγχο χωριστών λογαριασμών. Η πρώτη έκθεση προόδου πρέπει να υποβληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2018.

Σύμφωνα με τη ρυθμιστική απόφαση, οι απολογιστικοί χωριστοί λογαριασμοί πρέπει να υποβάλλονται μέχρι την 31η Μαΐου του έτους που ακολουθεί τη λήξη του οικονομικού έτους αναφοράς, τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή. Οι χωριστοί λογαριασμοί πρέπει να είναι υπογεγραμμένοι από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, καθώς και από τον ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή.

Σήμερα, η ΑΗΚ καταθέτει μεν ξεχωριστούς λογαριασμούς την περίοδο Αυγούστου – Σεπτεμβρίου που ακολουθεί τη λήξη του οικονομικού έτους αναφοράς, αλλά οι ξεχωριστοί αυτοί λογαριασμοί προκύπτουν από τους ενιαίους λογαριασμούς όλων των δραστηριοτήτων της ΑΗΚ και όχι από ειδικό λογιστικό σύστημα που καταγράφει εξ αρχής ξεχωριστά όλες τις συναλλαγές. Εξ ου και η απόφαση της ΡΑΕΚ να δώσει περιθώριο στην ΑΗΚ μέχρι το 2021 για να προμηθευτεί το αναγκαίο λογιστικό ώστε να μπορεί να ετοιμάζει πραγματικά ξεχωριστούς λογαριασμούς, ως οι επί μέρους δραστηριότητες να ήταν ξεχωριστές εταιρείες.
Σκοποί αυτής της απόφασης, σύμφωνα με το αιτιολογικό της ΡΑΕΚ, είναι:

  • Διασφάλιση διαφάνειας στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού.
  • Διασφάλιση ότι η αγορά ηλεκτρισμού θα δίνει τα σωστά σήματα για επενδύσεις παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρισμού.
  • Έγκαιρη πληροφόρηση των συμμετεχόντων ή/και επίδοξων ενδιαφερομένων για ένταξη στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού.
  • Παροχή της βάσης για τη λήψη των επενδυτικών αποφάσεων.

Send this to a friend