Φόρμα αναζήτησης

Αγριεύει το σκηνικό στην Υγεία-Μπούλινγκ καταγγέλει ο Υπουργός Υγείας

Στα χέρια των συντεχνιών των γιατρών και των νοσηλευτών έχει φτάσει το τελικό κείμενο των συμβολαίων του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ). Οι ενημερώσεις των μελών τους έχουν ήδη αρχίσει, ενώ οι πρώτες αντιδράσεις έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας. Γιατροί και νοσηλευτές λένε «όχι» στα συμβόλαια, με τις συντεχνίες τους να θεωρούν πως δεν αποτελούν ουσιαστικό κίνητρο για να αποποιηθούν τη δημοσιοϋπαλληλική τους ιδιότητα μεταπηδώντας στον νέο oργανισμό.

Τόσο ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑΣΥΚΙ) Σωτήρης Κούμας, όσο και ο γ.γ. της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών (ΠΑΣΥΝΟ) Παναγιώτης Γεωργίου, εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τις πρόνοιες των συμβολαίων και, όπως είπαν, θα καλέσουν τα μέλη τους να μην τα υπογράψουν. Γιατροί και νοσηλευτές αιτούνται τη συνομολόγηση συλλογικής σύμβασης, κάτι που, όπως ο «Π» πληροφορείται, δεν απορρίπτει ο ΟΚΥπΥ.

Για το 2019 ωστόσο θα ισχύσουν τα ιδιωτικά συμβόλαια. Η υπογραφή ή μη των συμβολαίων από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές δεν επηρεάζει την πορεία της αυτονόμησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Άλλωστε, αποτελεί επιλογή του κάθε εργαζομένου εάν θα μεταφερθεί στο ανθρώπινο δυναμικό του ΟΚΥπΥ ή εάν θα παραμείνει στην οντότητα του Δημοσίου.
Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι πιο ευνοούμενοι από τα συμβόλαια είναι οι γιατροί, καθώς ο οργανισμός τους προσφέρει αύξηση στις μηνιαίες απολαβές τους (14% στους ειδικούς γιατρούς, μέχρι και 25.000 ευρώ στους γιατρούς που στο ΓεΣΥ θα λειτουργούν ως προσωπικοί).

Προσφέρεται επιπρόσθετα επίδομα εξισορρόπησης (ποσό που παραχωρείται ως μισθός και ισούται με τη διαφορά του μηνιαίου μισθού της θέσης που κατέχει το μέλος του προσωπικού όπως αυτός προβλέπεται στον προϋπολογισμό του ΟΚΥπΥ με τον αντίστοιχο μισθό που λάμβανε κατά τον τελευταίο μήνα της απασχόλησής του στη δημόσια υπηρεσία) σε όλους τους επαγγελματίες υγείας, καθώς και πρόσθετα επιδόματα και ωφελήματα σχετιζόμενα με την απόδοσή τους. Τα συμβόλαια προβλέπουν επίσης εφάπαξ ποσό ύψους 3.000 ευρώ στους εργαζομένους που θα υπογράψουν τα συμβόλαια με τον ΟΚΥπΥ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Ο οργανισμός θα αποστείλει σε κάθε γιατρό και νοσηλευτή το συμβόλαιο, μαζί και μια συνοδευτική επεξηγηματική επιστολή, η οποία αναφέρεται κυρίως στα θέματα που έχουν θέσει οι συντεχνίες και τα οποία θα τεθούν στο τραπέζι του διαλόγου. Οι συντεχνίες πάντως ετοιμάζουν νέα απάντηση στον ΟΚΥπΥ. Σύμφωνα με τις πρόνοιες των συμβολαίων:

  • Θα είναι τριετούς διάρκειας και θα υπάρχει το δικαίωμα ανανέωσης. Η συμφωνία θα μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου Νόμου όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται.
  • Ο εργοδοτούμενος θα δικαιούται να λαμβάνει μισθολογική αύξηση κάθε τρία χρόνια, όπως θα αποφασίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του οργανισμού, εκτός κι αν έχει αξιολογηθεί αρνητικά σε σχέση με την απόδοση και τα καθήκοντά του κατά την περίοδο αυτή.
  • Το ωράριο εργασίας είναι 7,5 ώρες ανά εργάσιμη ημέρα, ήτοι 37,5 ώρες την εβδομάδα. Ο υπάλληλος μπορεί να εργαστεί με ειδικό ωράριο ή με σύστημα βάρδιας, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες».
  • Σε ό,τι αφορά την αστική ευθύνη (που ήταν ένα από τα αιτήματα των γιατρών λόγω της ιδιομορφίας του επαγγέλματός τους), προνοείται ότι «η επαγγελματική ευθύνη από πράξη ή παραλείψεις του εργοδοτούμενου αναλαμβάνεται από τον οργανισμό, αλλά δεν θα καλύπτονται πράξεις ή παραλείψεις που δεν εμπίπτουν στην κοινά αποδεκτή πρακτική της συγκεκριμένης φύσης του επαγγέλματος».

Τα ωφελήματα μόνο για υφιστάμενο προσωπικό

Στο τραπέζι το ταμείο προνοίας

Πλεονασμός, ταμείο προνοίας και ασφάλεια είναι ορισμένα από τα ζητήματα που έθεσαν οι συντεχνίες των γιατρών και των νοσηλευτών στον ΟΚΥπΥ, και στην επιστολή που συνοδεύει το συμβόλαιο το οποίο θα πάρουν λίαν συντόμως στα χέρια γιατροί και νοσηλευτές γίνεται σαφές ότι «το προσωπικό, το οποίο μεταφέρεται στον ΟΚΥπΥ, διατηρεί το συνεχές της απασχόλησής του, διασφαλίζονται οι όροι εργοδότησης που είχε πριν τη μεταφορά του στον ΟΚΥπΥ και εξαιρείται από τον πλεονασμό». Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ταμείου προνοίας, ο οργανισμός αναφέρει πως «είναι ένα από τα ζητήματα που θα τύχει συζήτησης από το διοικητικό συμβούλιο του ΟΚΥπΥ εντός των πρώτων μηνών του 2019». Ξεκαθαρίζεται συνάμα και το θέμα της ασφαλιστικής κάλυψης, με τον ΟΚΥπΥ να σημειώνει ότι «θα παράσχει, ως οφείλει, ασφαλιστική κάλυψη στους υπαλλήλους του» και ότι «έχει ήδη δρομολογήσει την εν λόγω διαδικασία». Σημειώνεται ακόμη ότι το διοικητικό συμβούλιο του ΟΚΥπΥ θα αξιολογεί τους εργοδοτούμενούς του στη βάση συστήματος αξιολόγησης που θα θεσπιστεί, ενώ θα παραχωρείται εκπαιδευτική άδεια στους υπαλλήλους του ΟΚΥπΥ υπό τους όρους του διοικητικού συμβουλίου. Επισημαίνεται ότι η παραχώρηση των οικονομικών ωφελημάτων ισχύει μόνο για το υφιστάμενο προσωπικό και «τα συγκεκριμένα επιδόματα /ωφελήματα δεν θα εφαρμοστούν αναφορικά με το νέο προσωπικό που θα προσληφθεί από τον ΟΚΥπΥ». Ως γνωστόν, ο κάθε εργαζόμενος, από την ημέρα που θα λάβει την επιστολή του ΟΚΥπΥ, θα πρέπει εντός 18 μηνών να αποφασίσει εάν θα συμβληθεί με τον οργανισμό. Στο κείμενο της επιστολής αναφέρεται ότι το δ.σ. του ΟΚΥπΥ έχει αποφασίσει διαμέσου εσωτερικού κανονισμού όπως «μη εφαρμοστεί η 18μηνη δοκιμαστική περίοδος για όσους υπαλλήλους έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 18 μηνών στη δημόσια υπηρεσία, ενώ για τους υπόλοιπους θα προσμετρήσει στην εν λόγω δοκιμαστική περίοδο τυχόν προηγούμενη υπηρεσία τους στη δημόσια υπηρεσία».

Στήνονται στον τοίχο οι γιατροί που εκφράζονται υπέρ του Γενικού Σχεδίου Υγείας

Καταγγέλλει μπούλινγκ ο υπουργός Υγείας

Με την… «κατηγορία» ότι προσπαθούν να διασπάσουν το μέτωπο του ιατρικού κόσμου και ότι εργάζονται κατά των συμφερόντων συναδέρφων τους αντιμετωπίζονται όσοι γιατροί εκφράζονται υπέρ του ΓεΣΥ. Τα μηνύματα που φτάνουν στο Υπουργείο Υγείας, όπως πληροφορείται ο «Π», για το μπούλινγκ που δέχονται γιατροί από συναδέλφους τους απλώς και μόνο επειδή δηλώνουν ότι θα ενταχθούν στο νέο σύστημα υγείας αυξάνονται μέρα με τη μέρα. Παρά το άγριο σκηνικό που επικρατεί τις τελευταίες μέρες, το ενδιαφέρον γιατρών για τα σεμινάρια του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) για την εγγραφή τους στους καταλόγους (ανοίγουν στις 21 Ιανουαρίου) είναι έντονο. Περισσότεροι από 220 γιατροί έχουν εκδηλώσει μέχρι σήμερα ενδιαφέρον ενώ ξεπέρασαν τους 80 οι γιατροί (χωρίς ειδίκευση) που υπέβαλαν αίτηση για την εκπαίδευση των 200 ωρών ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στο σύστημα ως προσωπικοί. Οι ανειδίκευτοι γιατροί στην Κύπρο υπολογίζονται γύρω στους 100.

Ένα μήνυμα, στο μεταξύ, του υπουργού Υγείας Κωνσταντίνου Ιωάννου στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook έριξε, χθες, λάδι στη φωτιά. Ο υπουργός έκανε λόγο για μπούλινγκ σε βάρος των γιατρών οι οποίοι εμφανίζονται πρόθυμοι να συμμετέχουν στο ΓεΣΥ. Το μήνυμα απευθυνόταν στον πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΠΙΣ δρα Βάσο Οικονόμου και διερωτάτο ο υπουργός «κατά πόσο προκύπτει θέμα δεοντολογίας όταν ο πρόεδρος του συλλόγου αποκαλεί γιατρούς που διαφωνούν μαζί του προδότες και αποστάτες». Ο Βάσος Οικονόμου αν και δήλωσε, επικαλούμενος την εμπειρία του, ότι εκ πρώτης όψεως δεν προκύπτει πειθαρχικό παράπτωμα για τον πρόεδρο του ΠΙΣ δρα Πέτρο Αγαθαγγέλου είπε πως το θέμα θα τεθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας του Ιατρικού Συλλόγου. Απέρριψε παράλληλα κατηγορηματικά τις καταγγελίες περί εκφοβισμού γιατρών που τάσσονται υπέρ του ΓεΣΥ λέγοντας: «Αλίμονο εάν εμείς μπορούσαμε να χειραγωγήσουμε χιλιάδες γιατρούς για το τι θα αποφασίσουν».

Από τον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook o πρόεδρος του κλάδου ιατρών της ΠΑΣΥΔΥ Αγαθοκλής Χριστοφίδης απευθύνεται στον ΠΙΣ σημειώνοντας ότι περίπου 800 γιατροί εργάζονται στα δημόσια νοσηλευτήρια που θα είναι πυλώνες του ΓεΣΥ. «Μπορείτε να μας πείτε πώς καλείτε τους γιατρούς να μην συμμετέχουν τη στιγμή που είναι και αυτοί μέλη σας;», διερωτάται και απευθύνει, όπως λέει, το ίδιο ερώτημα και στις επιστημονικές εταιρείες «εκτός και αν δεν θεωρούν μέλη τους τους γιατρούς του δημόσιου τομέα». Ο Δρ Χριστοφίδης κλείνει το μήνυμά του με ένα ρητορικό ερώτημα: «Σκεφτήκατε να ακολουθούσαμε τις υποδείξεις σας;».

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.