Φόρμα αναζήτησης

150 μεγαβάτ καλύπτει το Υπουργείο για ΑΠΕ, σχεδόν 350 μεγαβάτ οι αιτήσεις

Αιτήσεις για υπερδιπλάσια ισχύ από το μέγιστο της ισχύος (150 μεγαβάτ) που επιτρέπει το δεύτερο σχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας για αδειοδότηση νέων πάρκων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) κατατέθηκαν στον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ) μέχρι χθες, ημερομηνία κατά την οποία έληξε η σχετική προθεσμία, μετά από μία παράταση που δόθηκε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Πολίτη» από τον ΔΣΔ, μέχρι τις 10 Ιουνίου που υπήρχαν καταμετρημένα στοιχεία, είχαν κατατεθεί 159 αιτήσεις για πάρκα συνολικής ισχύος 334 μεγαβάτ, επιβεβαιώνοντας πλήρως εκτιμήσεις της εφημερίδας μας στις 26/4/19. Από τις αιτήσεις, μόνο δύο πάρκα αφορούν αιολική ενέργεια (ανεμογεννήτριες), ένα 18 μεγαβάτ και ένα για 4,5 μεγαβάτ. Όλες οι υπόλοιπες αιτήσεις αφορούν φωτοβολταϊκά.

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η συνολική ισχύς των αιτήσεων που κατατέθηκαν μέχρι χθες θα είναι μεγαλύτερη των 334 μεγαβάτ, ωστόσο δεν υπήρχαν χθες έτοιμα τα σχετικά στοιχεία.

Βέβαιο είναι, επίσης, ότι κάτι παραπάνω από τα μισά μεγαβάτ που αιτήθηκαν ενδιαφερόμενοι δεν θα αδειοδοτηθούν σε αυτή τη φάση, αφού το β’ σχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας προβλέπει αδειοδότηση μέχρι 150 μεγαβάτ. Η απόρριψη περίπου 200 μεγαβάτ αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις από επενδυτές που εξασφάλισαν άδειες και συμφώνησαν με τράπεζες για χρηματοδότηση, αλλά θα δουν τις αιτήσεις τους να παραπέμπονται σε βάθος χρόνου, καθώς ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής κρίνει ότι δεν υπάρχουν στις περιοχές, όπου αφορούν οι περισσότερες αιτήσεις, προσφερόμενοι υποσταθμοί μεταφοράς και γραμμές για τη σύνδεση περισσότερων πάρκων, χωρίς προβλήματα ευστάθειας στο σύστημα.

Οι διαφορές των σχεδίων

Θυμίζουμε ότι ήδη με το α’ σχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας έχουν δοθεί προκαταρκτικοί όροι σύνδεσης για πάρκα ισχύος 100 μεγαβάτ. Για περίπου 50% της ισχύος έχουν ήδη εκδοθεί τελικοί όροι σύνδεσης και το 10% αυτών των πάρκων έχουν κατασκευαστεί και συνδέθηκαν στο δίκτυο! Στόχος, τόσο για το α’ όσο και το β’ σχέδιο, είναι να καλυφθούν με τα νέα πάρκα ΑΠΕ οι στόχοι για το 2020, δηλαδή η κάλυψη του 13% της κατανάλωσης ενέργειας (ή το 16% της ηλεκτρικής ενέργειας) από ανανεώσιμες πηγές.

Η σημερινή κάλυψη είναι γύρω στο 9%. Για το α’ σχέδιο προβλέπεται ότι μέχρι την έναρξη της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού η παραγωγή των πάρκων θα αγοράζεται από την ΑΗΚ στην τιμή του εκάστοτε κόστους αποφυγής, κάτι που εξασφαλίζει σημαντικά κέρδη στους παραγωγούς. Αντίθετα, για το β’ σχέδιο δεν προβλέπεται εγγυημένη ταρίφα, καθώς οι αιτητές που θα αδειοδοτηθούν θα πρέπει να υπογράψουν διμερή συμβόλαια με αδειοδοτημένους προμηθευτές ηλεκτρισμού, στο πλαίσιο της μεταβατικής ρύθμισης.

  • Μετά τη χθεσινή συμπλήρωση της κατάθεσης των αιτήσεων, ο ΔΣΔ θα ξεκινήσει την αξιολόγηση, προτεραιοποίηση και κατάταξη των αιτήσεων, ώστε να δοθούν προκαταρκτικοί όροι σύνδεσης για τα πάρκα που συμποσούν 150 μεγαβάτ (για τα κριτήρια κατάταξης γράφουμε παραπλεύρως).

Κριτήρια για την κατάταξη

Προτεραιότητα κατά την εξέταση μιας αίτησης αποκτούν: 1. Έργα με άδεια οικοδομής. 2. Έργα με αίτηση για άδεια οικοδομής. 3. Έργα με πολεοδομική άδεια. 4. Έργα με αίτηση για πολεοδομική άδεια. Θα μετρά, επίσης, η ημερομηνία έκδοσης άδειας ή η ημερομηνία υποβολής αίτησης. Ως προς την ωριμότητα, έργα με άδεια οικοδομής παίρνουν 50 βαθμούς, έργα με αίτηση για άδεια οικοδομής 45 βαθμούς (νοουμένου ότι έχουν πολεοδομική ή δεν χρειάζονται πολεοδομική άδεια), έργα με πολεοδομική άδεια 35 βαθμούς και έργα με αίτηση για πολεοδομική, 10 βαθμούς.

  • Ένα έργο θα εγκρίνεται εφόσον ο υποσταθμός στον οποίο θα συνδεθεί έχει ανάλογη διαθέσιμη ισχύ. Το κριτήριο της απόστασης από τον υποσταθμό θα έχει βαρύτητα 50% στη βαθμολογία και το κριτήριο της ωριμότητας άλλο 50%. Τα πάρκα με απόσταση μέχρι 2 χιλιομέτρων από τον υποσταθμό μεταφοράς θα παίρνουν 50 βαθμούς, από 2 μέχρι 4 χιλιόμετρα 45 βαθμούς, από 4 μέχρι 6 χιλιόμετρα 35 βαθμούς, από 6 έως 8 χιλιόμετρα 25 βαθμούς, από 8 έως 9 χιλιόμετρα 10 βαθμούς, από 9 έως 10 χλμ 5 βαθμούς και για πάνω από 10 χιλιόμετρα μηδέν βαθμούς.

Χρονοδιαγράμματα

  • Από την έκδοση προκαταρκτικών όρων, ο αιτητής πρέπει εντός 30 ημερολογιακών ημερών να αποδεχθεί τους όρους, να προσκομίσει εγγυητική πιστής εκτέλεσης (20 ευρώ ανά κιλοβάτ, με μέγιστο τις 100.000 ευρώ) και να υποβάλει αίτηση για έκδοση τελικών όρων σύνδεσης.
  • Από την έκδοση τελικών όρων, ο αιτητής θα έχει 30 ημερολογιακές μέρες να υποβάλει αίτηση για ένταξη στη μεταβατική ρύθμιση.
  • Από την έκδοση τελικών όρων, τα φωτοβολταϊκά πρέπει να τεθούν σε λειτουργία εντός 8 μηνών και τα αιολικά και η βιομάζα εντός 12 μηνών.