Φόρμα αναζήτησης

Κομισιόν: Επιπλέον 100 εκατ. ευρώ για το Ηorizon 2020 και το Erasmus

Eπιπλέον 100 εκατ. ευρώ προστίθενται για προγράμματα έρευνας και κινητικότητας των φοιτητών το 2019, σύμφωνα με σημερινή απόφαση του Κολεγίου των Επιτρόπων, σε συνέχεια συμφωνίας στο ΕΚ και το Συμβούλιο για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2019, ανακοίνωσε ο Επίτροπος Έττινγκερ.

Το πρόσθετο κονδύλιο ύψους 100 εκατ. ευρώ για το “Ηorizon 2020” και “Erasmus +” θα συμβάλλει στην ενίσχυση της απάντησης της ΕΕ σε σοβαρές προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, και στην περαιτέρω προσαρμογή του τομέα της εκπαίδευσης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Από τα πρόσθετα 100 εκατ. ευρώ, 80 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στην έρευνα για το κλίμα στο πλαίσιο του προγράμματος “Horizon 2020″, και θα συμβάλλουν στον φιλόδοξο στόχο διάθεσης του 35 % του προϋπολογισμού του προγράμματος στην έρευνα που σχετίζεται με το κλίμα. Τα υπόλοιπα 20 εκατ. ευρώ θα στηρίξουν το πρόγραμμα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό στην Ευρώπη, το «”Erasmus +”.

Επιπλέον, αυτό το πρόσθετο χρηματικό ποσό θα βοηθήσει στη δημιουργία ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, μιας νέας πρωτοβουλίας της ΕΕ που θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025. Έως το 2021, η ΕΕ επιθυμεί να ιδρύσει 12 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τα οποία θα επιτρέπουν στους φοιτητές την απόκτηση πτυχίου με συνδυασμό σπουδών σε διάφορες χώρες της ΕΕ και θα συμβάλουν στη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων στην ΕΕ και πέραν αυτής.

KYΠΕ