Φόρμα αναζήτησης

Κομισιόν: ενέκρινε μεθοδολογία μέτρησης της σπατάλης τροφίμων

Η Κομισιόν ενέκρινε σήμερα εξουσιοδοτημένη πράξη για τη θέσπιση κοινής μεθοδολογίας μέτρησης της σπατάλης τροφίμων (food waste), προκειμένου να υποστηρίξει τα Κράτη Μέλη στην ποσοτικοποίηση της σπατάλης  σε κάθε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Με βάση έναν κοινό ορισμό της απόρριψης τροφίμων, η μεθοδολογία θα εξασφαλίσει τη συνεκτική παρακολούθηση των επιπέδων των αποβλήτων τροφίμων στην ΕΕ.

“Κάθε χρόνο περίπου το 20% των τροφίμων που παράγονται στην ΕΕ χάνονται ή σπαταλούνται, προκαλώντας απαράδεκτες κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές ζημίες”, αναφέρει η Κομισιόν σημειώνοντας ότι “η ΕΕ δεσμεύεται να επιλύσει αυτό το πρόβλημα και να θέσει το σύστημα διατροφής σε μια βιώσιμη πορεία”, εξηγώντας ωστόσο ότι “για να μπορέσουμε να λάβουμε αποτελεσματικά μέτρα, χρειαζόμαστε περισσότερα δεδομένα σχετικά με τα τρόφιμα από όσα έχουμε σήμερα”.

Σημειώνεται ότι η πρόληψη της σπατάλης τροφίμων προσδιορίστηκε ως ένας από τους τομείς προτεραιότητας στο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία που ενέκρινε η Κομισιόν τον Δεκέμβριο του 2015.

Χάρη στην αναθεωρημένη νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα, η οποία εγκρίθηκε τον Μάιο του 2018 ως μέρος του Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία, θεσπίστηκαν ειδικά μέτρα για την πρόληψη του “food waste”, τα οποία θα παράσχουν στην ΕΕ νέα και συνεπή στοιχεία για τα επίπεδα των απορριμμάτων τροφίμων. Η νέα νομοθεσία απαιτεί από τα Kράτη Mέλη να εφαρμόσουν εθνικά προγράμματα πρόληψης και, κυρίως, να μειώσουν τα επίπεδα σε κάθε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού, να παρακολουθούν και να αναφέρουν τις επιδόσεις τους.

Το σχέδιο δράσης της ΕΕ επιδιώκει να συμβάλει στην επίτευξη του παγκόσμιου στόχου για τη βιώσιμη ανάπτυξη 12.3 να μειώσει κατά το ήμισυ το κατά κεφαλή “food waste “σε επίπεδο λιανικής και καταναλωτή έως το 2030 και να μειώσει τις απώλειες τροφίμων στην αλυσίδα παραγωγής και προμήθειας τροφίμων.

H Koμισιόν θα παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή της εξουσιοδοτημένης πράξης, οργανώνοντας τακτικές ανταλλαγές με τα Κ-Μ, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρακτική εφαρμογή και να μοιραστεί η σχετική τεχνογνωσία. Με βάση τη μεθοδολογία, τα Κ-Μ αναμένεται να καθιερώσουν ένα πλαίσιο παρακολούθησης με το 2020 ως το πρώτο έτος αναφοράς, προκειμένου να παράσχουν στην Κομισιόν τα πρώτα νέα στοιχεία σχετικά με τα επίπεδα των αποβλήτων τροφίμων έως τα μέσα του 2022.

ΚΥΠΕ