Φόρμα αναζήτησης

Ψάχνουν αγκαλιά 313 παιδιά..

Σημαντική πληροφόρηση για τα παιδιά που βρίσκονται υπό τη νομική φροντίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας δίνει η υπουργός Εργασίας Ζ. Αιμιλιανίδου στη Βουλή μετά από ερώτηση της βουλευτίνας Σκεύης Κοκουμά. Όπως προκύπτει τα παιδιά υπό τη νομική φροντίδα της διευθύντριας των ΥΚΕ είναι 313, εκ των οποίων τα 62 παιδιά είναι τοποθετημένα σε ιδρύματα παιδικής προστασίας. Ευρύτερα 170 είναι τοποθετημένα σε πλαίσια συνεργασίας με ΜΚΟ για ασυνόδευτα παιδιά και 143 παιδιά σε εγκεκριμένες ανάδοχες οικογένειες. Ο αριθμός των παιδιών που είναι κάτω των 5 χρονών είναι 17, τα οποία είναι τοποθετημένα σε εγκεκριμένες ανάδοχες οικογένειες.

Όπως εξηγεί η υπουργός απαντώντας στην κ. Κουκουμά και για το κατά πόσον υπάρχει πρόθεση να δημιουργηθεί κέντρο φιλοξενίας «ο θεσμός της αναδοχής αναγνωρίζεται διεθνώς, ως η πλέον ενδεδειγμένη επιλογή για τη φροντίδα παιδιών που κρίνεται αναγκαία η μετακίνησή τους από τη βιολογική τους οικογένεια». Τα ιδρύματα παιδικής προστασίας που λειτουργούν οι ΥΚΕ δεν εξυπηρετούν παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε. Τα παιδιά αυτής της ηλικίας τοποθετούνται, κατά προτεραιότητα, σε ανάδοχες οικογένειες που εγκρίνονται ως κατάλληλες.
Στο μεταξύ όπως πληροφορεί τη Βουλή η υπουργός πρόσφατα το Υπουργείο Εργασίας ενέκρινε την παροχή κρατικής ενίσχυσης στον ΜΚΟ «Hope For Children», μέσω του Σχεδίου Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας, για τη λειτουργία προγράμματος ανάδοχων οικογενειών για παιδιά υπό τη νομική φροντίδα των ΥΚΕ. Στο πλαίσιο αυτό ο οργανισμός HFC θα αναλάβει την παρακολούθηση των ήδη εγκεκριμένων ανάδοχων οικογενειών. Οι ανάδοχοι γονείς θα συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης πριν από την τοποθέτηση παιδιού κοντά τους.

Περαιτέρω από το 2016 το υπουργείο υλοποιεί σχέδιο δράσης για τη βελτίωση του θεσμού της αναδοχής με έμφαση στην αξιοποίηση της συνεργασίας των ΥΚΕ με μη κυβερνητικές οργανώσεις για ενίσχυση του θεσμού της αναδοχής, την εκπαίδευση/στήριξη των ανάδοχων γονέων και τη βελτίωση του τρόπου αξιολόγησης των αιτήσεων υποψήφιων ανάδοχων γονέων.

Όπως διαπιστώνεται οι ανάδοχοι γονείς χρειάζονται συνεχή στήριξη και ενίσχυση στις γονικές δεξιότητές τους, λόγω του ότι τα παιδιά που τοποθετούνται κοντά τους αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες. «Είναι, ωστόσο, διεθνώς καταγεγραμμένες οι αρνητικές συνέπειες της ιδρυματοποίησης στην ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών και η ανάγκη παροχής εναλλακτικών μορφών παιδικής προστασίας, όπως είναι η αναδοχή». Στόχος καταλήγει η κ. Αιμιλιανίδου παραμένει η πολύπλευρη στήριξη της βιολογικής οικογένειας από τις ΥΚΕ αλλά και από τις διάφορες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, ώστε τα παιδιά να επιστρέψουν, όταν αυτό κριθεί προς το συμφέρον τους.

Θεσμός αναδοχής
Προσπάθειες ενίσχυσης

Για ενίσχυση του θεσμού της αναδοχής, την εκπαίδευση/στήριξη των ανάδοχων γονέων και τη βελτίωση του τρόπου αξιολόγησης των αιτήσεων υποψήφιων ανάδοχων γονέων προωθήθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η αναθεώρηση των χορηγημάτων για Συντήρηση Παιδιών Τοποθετημένων σε Οικογένειες ή Ιδρύματα ώστε τα χορηγήματα που παραχωρούνται να καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες των παιδιών. Προωθήθηκε επίσης η συνεργασία των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας με δύο μη κυβερνητικές οργανώσεις, τη Hope for Chlidren και τον Σύνδεσμο Ανάδοχης Οικογένειας «Φωλιά Αγάπης», με στόχο τη συνεργασία για την ανάπτυξη δράσης για την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού, την προσέλκυση υποψήφιων ανάδοχων οικογενειών, την καλύτερη προετοιμασία τους, τη βελτίωση του τρόπου αξιολόγησής τους και τη συνεχή παροχή στήριξης προς τους ανάδοχους γονείς.

Περαιτέρω όπως ενημερώνει τη Βουλή η Ζέτα Αιμιλιανίδου αρμόδιοι λειτουργοί των ΥΚΕ συνεργάζονται με τους γονείς στο στάδιο αξιολόγησης της αίτησής τους, ώστε να διασφαλίσουν ότι πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια, όπως να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν ποικίλες καταστάσεις, συμπεριφορές και συναισθήματα των ανάδοχων παιδιών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ