Φόρμα αναζήτησης

Με οδηγίες Προέδρου επίδομα 300 ευρώ -Απέδωσε η μεγάλη έρευνα του «Π»

Μετά από πρόταση που καταθέτουν από κοινού τα Υπουργεία Εργασίας και Υγείας, το Υπουργικό Συμβούλιο ικανοποιεί με απόφασή του, που αναμένεται να ληφθεί στη σημερινή του συνεδρία, ένα πάγιο αίτημα των οροθετικών ατόμων στη χώρα μας για οικονομική στήριξη. Την ίδια ώρα που η πολιτεία δείχνει επιτέλους ένα ελάχιστο δείγμα μεταμέλειας, για την αδυναμία της να παρέχει σε αυτή την ομάδα ασθενών ισονομία, ισοπολιτεία και προστασία από το κοινωνικό στίγμα, τις δυσμενείς διακρίσεις και τις αδικίες που υφίστανται. Η πρόταση, που ετοιμάστηκε μετά από οδηγίες που έδωσε ο ίδιος ο Νίκος Αναστασιάδης τον περασμένο Απρίλιο, αμέσως μετά την δημοσίευση μεγάλης έρευνας του «Π» για το θέμα – η οποία καταδείκνυε πως η απόφαση ήταν καθαρά πόλιτική και δη του ίδιου του Προέδρου – προβλέπει την καταβολή 300 ευρώ μηνιαίως από 1/1/2019 ως κίνητρο για όσους οροθετικούς συμμορφώνονται με τη θεραπευτική τους αγωγή χωρίς οποιαδήποτε εισοδηματικά κριτήρια. Υπογραμμίζεται πως επειδή το επίδομα των 300 ευρώ δεν θα θεωρείται εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς παραχώρησης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχων.

  Διαβάστε επίσης: Γολγοθάς και τα φάρμακα για τους οροθετικούς

                          Κόλαση επί της Γης για τους οροθετικούς

                          Αφιέρωμα: Οι οροθετικοί στην κυπριακή κοινωνία

 

Το σχέδιο

Δικαιούχοι του Σχεδίου σύμφωνα με την πρόταση που ετοίμασε η Ζέτα Αιμιλιανίδου, σε συνεργασία με το Υπ. Υγείας, το οποίο θα έχει και την ευθύνη υλοποίησής του, είναι οροθετικοί Κύπριοι πολίτες, καθώς επίσης Ευρωπαίοι πολίτες, οι οποίοι έχουν μόνιμη διαμονή στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία για τουλάχιστον πέντε συνεχή χρόνια, και αλλοδαποί με αναγνωρισμένο καθεστώς πρόσφυγα ή συμπληρωματικής προστασίας και πληρούν όλες τις απαιτούμενες πρόνοιες του Σχεδίου. Στην πρόταση «Οροθετικό άτομο» ορίζεται το άτομο που πιστοποιείται, από τη Γρηγόρειο Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, ως φορέας και είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο οροθετικών της συγκεκριμένης κλινικής. Ένα άτομο παύει να είναι δικαιούχο, όταν δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του Σχεδίου και ειδικότερα όταν εγκαταλείψει τις ελεγχόμενες περιοχές από την Κυπριακή Δημοκρατία και δεν συμμορφώνεται με τη συστηματική κλινικοεργαστηριακή παρακολούθηση, με βάση τις υποδείξεις των ιατρών της Γρηγορείου Κλινικής. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στη Γρηγόρειο Κλινική, σε καθορισμένο έντυπο, μαζί με τα σχετικά πιστοποιητικά (αντίγραφο δελτίου ταυτότητας, πιστοποιητικά μόνιμης διαμονής, αντίγραφο διεθνή αριθμού τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ και άλλα που θα καθορίζονται στο έντυπο αίτησης). Η ημερομηνία έναρξης του κινήτρου για τον δικαιούχο είναι η ημερομηνία έγκρισης της αίτησής του από το Υπουργείο Υγείας.

Στα 1,98 εκατ. ευρώ το κόστος εφαρμογής

Το Υπουργείο Υγείας, μέσω της Γρηγορείου Κλινικής, διατηρεί μητρώο των οροθετικών ατόμων και παρακολουθεί την κατάστασή τους, με τη φαρμακευτική αγωγή που παρέχεται, την ανίχνευση του ιού και τη μέτρησή του και τις επιπτώσεις στην κατάσταση της υγείας και δραστηριότητας των ατόμων. Σύμφωνα με το Υπ. Υγείας, σήμερα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο οροθετικών περίπου 550 άτομα, ενώ κάθε χρόνο καταγράφονται στην Κύπρο 80 νέα περιστατικά. Πέραν της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, η οικονομική βοήθεια που σήμερα παρέχει το Υπ. Υγείας στα οροθετικά άτομα περιορίζεται σε χριστουγεννιάτικη χορηγία ή έκτακτα βοηθήματα προς κάλυψη αναγκών, η συνολική δαπάνη της οποίας ανέρχεται για το 2018 σε 250.000 χιλ. ευρώ. Το κόστος εφαρμογής του εν λόγω Σχεδίου, που θα αντικαταστήσει και τα πιο πάνω έκτακτα βοηθήματα, υπολογίζεται σε 1,98 εκατ. ευρώ ετησίως.
Σύμφωνα με το Σχέδιο, η απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης ή τον τερματισμό του κινήτρου λαμβάνεται από τη γ.δ. του Υπουργείου Υγείας ή εκ μέρους της από εξουσιοδοτημένο λειτουργό του Υπουργείου Υγείας. Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης αλλά και τερματισμό του κινήτρου, θα αποστέλλεται στον αιτητή έγγραφη και αιτιολογημένη γνωστοποίηση, με ενημέρωση για το δικαίωμα υποβολής ένστασης και επανεξέτασης της περίπτωσης. Στην όλη διαδικασία είναι απαραίτητη η γνωμοδότηση της Γρηγορείου Κλινικής αναφορικά με τη συμμόρφωση ή όχι του κάθε αιτητή / δικαιούχου, με την κλινικοεργαστηριακή παρακολούθησή του. Ένσταση υποβάλλεται εγγράφως προς τον υπουργό Υγείας εντός 60 ημερών από τη γνωστοποίηση της απόφασης.

Οι υπουργοί Εργασίας και Υγείας, οι οποίοι θα παρουσιάσουν σήμερα το θέμα, θα ζητήσουν από το Υπουργικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει το νέο Σχέδιο με τίτλο «Σχέδιο Παροχής Κινήτρων σε Οροθετικά Άτομα», με αρμόδιο εφαρμογής του το Υπουργείο Υγείας και θα εξουσιοδοτήσει τον υπουργό Οικονομικών για την εξεύρεση των απαραίτητων πιστώσεων.

Επ. Υγείας

Επίδομα- προβλήματα

Η έρευνα< του «Π», πέραν από την άμεση ανταπόκριση του Προέδρου της Δημοκρατίας για να δώσει οδηγίες ετοιμασίας σχεδίου οικονομικής στήριξης των οροθετικών, πέτυχε και την εκ νέου ανακίνηση από φορείς και κόμματα ενός πάγιου αιτήματος των οροθετικών για επίδομα. ΔΗΚΟ, Οικολόγοι και Συμμαχία Πολιτών εξέδωσαν σχετικές ανακοινώσεις, ενώ ο γ.γ. του ΑΚΕΛ και ο πρόεδρος των Οικολόγων πήγαν αυτοπροσώπως τις προηγούμενες μέρες στη Γρηγόρειο Κλινική για να ακούσουν από πρώτο χέρι τα προβλήματα των οροθετικών. Στο μεταξύ το θέμα του επιδόματος αλλά και τα προβλήματα των ατόμων με HIV, θα συζητηθούν για άλλη μια φορά αύριο στη Βουλή και δη στην Επ. Υγείας.
Σημειώνεται πως ο ΚΥΦΑ διεκδικεί το επίδομα από το 2002, όμοια και η πρόεδρος του φιλανθρωπικού ιδρύματος Γρηγορείου Κλινικής Φρύνη Βεναρδή και η ΚΣΑ (για όσους επιλέξουν να το αιτηθούν), ενώ και βουλευτές, όπως η Σκεύη Κουκουμά του ΑΚΕΛ και ο Γ. Περδίκης, κατά καιρούς προέβαιναν σε ενέργειες για το θέμα. Τελευταία φορά που ηγέρθη ενώπιον επιτροπής το επίδομα, ήταν πέρσι τον Οκτώβριο στην Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την πρόεδρό της Σ. Κυριακίδου να δηλώνει πως η επιτροπή, με επιστολή της προς το Υπ. Εργασίας, θα ζητούσε τη θέσπιση ειδικού επιδόματος. Βεβαίως και τα προηγούμενα χρόνια οι οροθετικοί λάμβαναν παρόμοιες υποσχέσεις, χωρίς ωστόσο να βρουν ανταπόκριση…

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν.