Φόρμα αναζήτησης

Έτσι θα είναι το νέο Κυπριακό Μουσείο (VID)

Τέλος του 2020-αρχές του 2023 αναμένεται να ολοκληρωθεί το νέο Κυπριακό Μουσείο στην Λευκωσία. Σύμφωνα με ανακοίνωση η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ αρχιτέκτονα και υπουργείου Μεταφορών συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί στις 25 Φεβρουαρίου 2019.

Το έργο θα προωθηθεί με τη μέθοδο μελέτη-κατασκευή και η προκήρυξη του διαγωνισμού προγραμματίζεται στις 29 Νοεμβρίου 2019. Η έναρξη εκτέλεσης των εργασιών αναμένεται στις 3 Αυγούστου 2020. Η κατασκευή του έργου θα διαρκέσει δυόμισι χρόνια και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2022. Επισημαίνεται, ότι θα απαιτηθεί χρόνος για την τοποθέτηση των εκθεσιακών κατασκευών και των αρχαιοτήτων.