Φόρμα αναζήτησης

Εκπαιδευτικοί: Επιτυχόντες με άριστο προφίλ

Νέοι, αριστούχοι και με πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα είναι οι επιτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις του περασμένου Νοεμβρίου, οι οποίες διεξήχθησαν στο πλαίσιο του νέου συστήματος διορισμών στη δημόσια εκπαίδευση. Αυτό φανερώνουν τα αποτελέσματά τους τα οποία ανέλυσε και ετοίμασε σχετική έκθεση το Υπ. Παιδείας. Σε αυτήν παραδέχεται πάντως ότι το νέο σύστημα έχει περιθώρια βελτίωσης, και σε αυτό το πλαίσιο έχουν ήδη δρομολογηθεί οι ενέργειες για την επόμενη σειρά εξετάσεων, η οποία θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2019.

Πέτυχε η αλλαγή

Σύμφωνα με το Υπ. Παιδείας, μια πρώτη ανάγνωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων έχει καταδείξει ότι η αλλαγή αυτή έχει πετύχει τον σκοπό της και έχει καταφέρει να προσφέρει ένα παράθυρο ευκαιρίας σε νέους, προσοντούχους και ικανούς εκπαιδευτικούς. Όπως αναφέρεται στην έκθεσή του, το 80% των υποψηφίων που παρακάθισαν στις εξετάσεις ήταν νέοι πτυχιούχοι μέχρι 35 ετών. «Οι περισσότεροι από αυτούς με το υφιστάμενο σύστημα, είτε δεν θα είχαν ποτέ δυνατότητα διορισμού είτε θα διορίζονταν σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία. Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι αυτοί υπερτερούν και σε ακαδημαϊκά προσόντα, αφού ποσοστό 53% κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ποσοστό υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό 48% στον υφιστάμενο κατάλογο διοριστέων», εξήγησε. Επεσήμανε ακόμη ότι μια πρώτη ανάλυση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων καταδεικνύει την επιτυχία του θεσμού. Συγκεκριμένα:

 • Πέτυχαν στις εξετάσεις και ενεγράφησαν στους πίνακες διορισίμων (νέοι κατάλογοι) 1.826 εκπαιδευτικοί. Ποσοστό μεγαλύτερο του 60% των επιτυχόντων διαθέτει επιπρόσθετα προσόντα (μεταπτυχιακές σπουδές) και σχεδόν το 30% διαθέτει εκπαιδευτική πείρα. Παράλληλα, το 21% των επιτυχόντων έχει βαθμό άριστα στο πρώτο πτυχίο, ενώ το ποσοστό για τον αντίστοιχο αριθμό ατόμων στους υφιστάμενους καταλόγους είναι μόλις 11%. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιτυχόντων διαθέτει ένα άριστο προφίλ και τα εχέγγυα να επιτύχει στο λειτούργημα του εκπαιδευτικού στα δημόσια σχολεία.
 • Ο μέσος όρος ηλικίας των 1.826 επιτυχόντων είναι τα 32 χρόνια, ενώ ο μέσος όρος του αντίστοιχου αριθμού υποψηφίων στους πίνακες διοριστέων (υφιστάμενοι κατάλογοι) είναι τα 40 χρόνια.

Ευκαιρίες σε ειδικότητες

Στην έκθεση του Υπ. Παιδείας καταγράφονται και στατιστικά στοιχεία για διάφορες ειδικότητες:

 • Εμποριολόγοι / Οικονομολόγοι: Ο μέσος όρος ηλικίας των 26 επιτυχόντων είναι 35 χρόνια. Οι πρώτοι 10 πέτυχαν βελτίωση της θέσης τους (σε σχέση με τον πίνακα διοριστέων) μέχρι και 4.000 θέσεις.
 • Φυσική Αγωγή: Ποσοστό 50% των πρώτων 20 επιτυχόντων είναι κάτοχοι πρόσθετων ακαδημαϊκών προσόντων. Στην πρώτη εικοσάδα βρίσκονται υποψήφιοι οι οποίοι έχουν βελτιώσει τη θέση τους μέχρι και 1.300 θέσεις.
 • Φυσική: Ο πρώτος επιτυχών έχει βελτιώσει τη θέση του κατά περισσότερες από 1.000 θέσεις. Με το υφιστάμενο σύστημα θα διοριζόταν μετά από 70 και πλέον χρόνια, ενώ με το νέο θα διοριστεί άμεσα.
 • Πληροφορική / Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών: Ανάμεσα στην πρώτη εικοσάδα των επιτυχόντων, εκπαιδευτικός έχει βελτιώσει τη θέση του κατά 2.380 θέσεις.
 • Μαθηματικά: Ανάμεσα στους πρώτους επιτυχόντες κάποιοι έχουν βελτιώσει τη θέση τους κατά περισσότερες από 1.200 θέσεις.
 • Δάσκαλοι: Ανάμεσα στην πρώτη εικοσάδα επιτυχόντων υπάρχουν περισσότερα από πέντε άτομα που έχουν βελτιώσει τη θέση τους κατά περισσότερες από 300 θέσεις.
 • Νηπιαγωγοί: Ανάμεσα στους πρώτους επιτυχόντες υποψήφια έχει βελτιώσει τη θέση της κατά σχεδόν 2.100 θέσεις. Ποσοστό 95% των πρώτων 20 διαθέτει σχετική διδακτική πείρα.
 • Αγγλικά: Μερικοί από αυτούς που κατέλαβαν τις 20 πρώτες θέσεις έχουν βελτιώσει τη θέση τους κατά 1.500 θέσεις.
 • Φιλολογικά: Τρεις υποψήφιοι που βρίσκονται ανάμεσα στους πρώτους 20 έχουν βελτιώσει τη θέση τους κατά περισσότερες από 4.000 θέσεις. Με το υφιστάμενο σύστημα θα διορίζονταν μετά από 65 χρόνια, ενώ με το νέο θα διοριστούν άμεσα.
 • Βιολογία: Υποψήφιος που βρίσκεται ανάμεσα στους πρώτους επιτυχόντες έχει βελτιώσει τη θέση του κατά σχεδόν 600 θέσεις.