Φόρμα αναζήτησης

Χριστουγεννιάτικος μποναμάς σε πολύτεκνες μάνες

Το Σχέδιο θα υλοποιηθεί από 1.1.2019 από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων [...]

Read More...

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την Πρόταση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για παραχώρηση Δώρου Εορτών ύψους €100 σε 16.448 πολύτεκνες μάνες που έλαβαν Τιμητικό Επίδομα Πολύτεκνης Μάνας για το 2018, με τη συνολική δαπάνη να ανέρχεται σε €1.644.800.

Ανακοίνωση από το ΓΤΠ αναφέρει ότι περαιτέρω, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την Πρόταση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για υλοποίηση Σχεδίου Παροχής Επιδόματος Διακίνησης σε Πρόσωπα με Θαλασσαιμία, το οποίο έχει σκοπό την παροχή επιδόματος διακίνησης, ώστε να καλύπτεται μέρος των δαπανών για τη διακίνηση των προσώπων με θαλασσαιμία προς και από τα Κέντρα Θαλασσαιμίας των δημόσιων νοσηλευτηρίων, για σκοπούς διενέργειας των απαραίτητων μεταγγίσεων αίματος και παρεπόμενων ιατρικών εξετάσεων και θεραπειών.

Το Σχέδιο θα υλοποιηθεί από 1.1.2019, από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Send this to a friend