Οργανισμός Νεολαίας: To σκάνδαλο Γιαννάκη αποκάλυψε 12 προσλήψεις από το… παράθυρο

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Δημοσιεύθηκε 17.6.2024
Οργανισμός Νεολαίας: To σκάνδαλο  Γιαννάκη αποκάλυψε 12 προσλήψεις από το… παράθυρο
Έκοψαν και έραψαν τα σχέδια υπηρεσίας για να ταιριάζουν στα προσόντα τους. Τα πέντε από τα επτά άτομα που μονιμοποιήθηκαν στις θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού ήταν κάτοχοι απολυτηρίου σχολής μέσης εκπαίδευσης με γενικό βαθμό το 14 και κάτω.

Μετά την αποκάλυψη ότι ο πρώην Επίτροπος Εθελοντισμού, Γιαννάκης Γιαννάκη, προσλήφθηκε στη θέση του μόνιμου υπαλλήλου στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) με πλαστά πτυχία, αυτή είναι η κατηγορία που αντιμετωπίζει ενώπιον της Δικαιοσύνης, η Ελεγκτική Υπηρεσία αποφάσισε να θέσει κάτω από το μικροσκόπιο της και τους υπόλοιπους υπαλλήλους του ημικρατικού οργανισμού, οι οποίοι, προσλήφθηκαν κατά το έτος 2008, μαζί με τον Γιαννάκη, σε μόνιμες θέσεις χωρίς προκήρυξη των θέσεων και χωρίς να παρακαθίσουν σε εξετάσεις! Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π» ήταν μια παρασκηνιακή συμφωνία των κομμάτων που έγινε τότε, όπου όλοι βόλεψαν τους δικούς τους.

Ούτε διαγωνισμός, ούτε εξετάσεις

Όπως συναφώς αναφέρει στην έκθεση της η Ελεγκτική Υπηρεσία, το διοικητικό συμβούλιο του ΟΝΕΚ αποφάσισε στις 5/12/2007 την τοποθέτηση 12 ατόμων που υπηρετούσαν στον ημικρατικό οργανισμό είτε με συμβόλαια είτε με μίσθωση υπηρεσιών, σε μόνιμες θέσεις από την 1/1/2008 χωρίς να προβεί σε δημοσίευση των θέσεων. Το διοικητικό συμβούλιο αιτιολόγησε την απόφασή του επικαλούμενο τις διατάξεις του άρθρου 36 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, το οποίο επιτρέπει το διορισμό υπαλλήλων χωρίς δημοσίευση σε περιπτώσεις προσωρινής πλήρωσης μόνιμων θέσεων, κάτι που δεν ίσχυε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η Ελεγκτική Υπηρεσία εξέφρασε την άποψη ότι, η ενέργεια αυτή αποτελεί παραβίαση των βασικών αρχών της ίσης μεταχείρισης των πολιτών και της διαφάνειας αφού στέρησε το δικαίωμα διεκδίκησης θέσης από κάθε άλλο ενδιαφερόμενο σε ένα δημόσιο οργανισμό και τον ίδιο τον ΟΝΕΚ από την επιλογή των καταλληλότερων ατόμων μιας και δεν προηγήθηκε οποιασδήποτε μορφής διαγωνισμός για πλήρωση των θέσεων. Εξέφρασε, επίσης, την άποψη ότι το διοικητικό συμβούλιο του ΟΝΕΚ έπρεπε να είχε λάβει σχετική γνωμάτευση από το νομικό του σύμβουλο πριν λάβει μια τέτοια απόφαση.

Έκοψαν και έραψαν τις θέσεις

Μετά τα σοβαρά ευρήματα που προέκυψαν από τη διερεύνηση καταγγελίας αναφορικά με τα προσόντα του Γιαννάκη Γιαννάκη, ο οποίος, εκτελούσε τα καθήκοντα του Επίτροπου Εθελοντισμού κατόπιν απόσπασης του από τον ΟΝΕΚ στο Προεδρικό, η Ελεγκτική Υπηρεσία αποφάσισε να διεξάγει επιπρόσθετο έλεγχο στους φακέλους του υπόλοιπου προσωπικού του ΟΝΕΚ. Από τον εν λόγω έλεγχο προέκυψαν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1. Τα καταχωρισμένα στους προσωπικούς φακέλους έγγραφα δεν ήταν στην πλειονότητα τους αριθμημένα, οι κλειστοί φάκελοι δεν έφεραν σήμανση «κλειστός» και δεν αναγραφόταν στο εξώφυλλο η χρονική περίοδος που καλύπτει ο συγκεκριμένος φάκελος. Επίσης, στις πλείστες περιπτώσεις δεν ήταν καταχωρισμένα στους προσωπικούς φακέλους όλα τα απαιτούμενα πτυχία/διπλώματα, αλλά υποβλήθηκαν εκ των υστέρων όταν ζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

2. Δεν προηγήθηκε προκήρυξη των θέσεων και δεν ακολουθήθηκαν οι ορθές διαδικασίες πρόσληψης. Όλες οι θέσεις πληρώθηκαν από άτομα που υπηρετούσαν στον ΟΝΕΚ τη δεδομένη στιγμή με σύμβαση ή αγορά υπηρεσιών.

3. Τα άτομα τα οποία διορίστηκαν δεν παρακάθησαν σε γραπτή εξέταση για διεκδίκηση της θέσης κατά παράβαση προνοιών των Σχεδίων Υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Νεολαίας και Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού.

4. Τα άτομα που διορίστηκαν στη θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού παρακάθησαν εξετάσεις για το Νόμο και τους Κανονισμούς του ΟΝΕΚ με σκοπό την επικύρωση του διορισμού τους, με καθυστέρηση έξι ετών και μετά από υπόδειξη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, το 2013, σε αντίθεση με την πρόνοια του Σχεδίου Υπηρεσίας που αναφέρεται σε περίοδο δύο ετών από το διορισμό τους. Επίσης, τα πέντε από τα επτά άτομα που διορίστηκαν στην πιο πάνω θέση είναι κάτοχοι απολυτηρίου σχολής μέσης εκπαίδευσης με πολύ χαμηλό γενικό βαθμό (14 και κάτω) με αποτέλεσμα, εύλογα, να τίθεται το ερώτημα από την Ελεγκτική Υπηρεσία κατά πόσο τα άτομα αυτά ήταν οι καταλληλότερες επιλογές και μπορούν να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στα καθήκοντα τους.

5. Το Σχέδιο Υπηρεσίας του Λειτουργού Νεολαίας τροποποιήθηκε έτσι ώστε οι τότε υπηρετούντες υπάλληλοι να πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό στις μόνιμες θέσεις. Συγκεκριμένα, στο πιο πάνω Σχέδιο Υπηρεσίας προστέθηκε στα αποδεκτά απαιτούμενα προσόντα, το πανεπιστημιακό δίπλωμα στην Πολιτική Μηχανική και στην Εργοθεραπεία με σκοπό να καλυφθούν δύο συγκεκριμένα άτομα που υπηρετούσαν ήδη στον ΟΝΕΚ. Επίσης, στην πρόνοια για πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας, προστέθηκε και η πολύ καλή γνώση και/ή της Γαλλικής γλώσσας, με σκοπό να πληροί τα προσόντα για διορισμό άλλο άτομο που υπηρετούσε ήδη στον ΟΝΕΚ και κατείχε πτυχίο από τη Γαλλία.

6. Την 1/12/2008 πληρώθηκε μόνιμη θέση Λειτουργού Νεολαίας χωρίς να γίνει προκήρυξη της θέσης. Σχετικά αναφέρεται ότι το άτομο που προσλήφθηκε στην πιο πάνω θέση, υπηρετούσε στον ΟΝΕΚ ως συνεργάτης από το 2004 ενώ δεν κλήθηκε σε προφορική συνέντευξη για πλήρωση τριών κενών θέσεων Λειτουργού Νεολαίας, οι οποίες προκηρύχθηκαν στις 22/2/2008 λόγω της χαμηλής κατάταξης που κατέλαβε στις σχετικές εξετάσεις.

4878591704646536 image
Γιαννάκης Γιαννάκη

Η ανάκληση των θέσεων που δεν έγινε ποτέ

Αναφορικά με την πλήρωση των 12 θέσεων χωρίς να προηγηθεί σχετική προκήρυξη και χωρίς να ακολουθηθούν οι ορθές διαδικασίες πρόσληψης, ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΝΕΚ πληροφόρησε την Ελεγκτική Υπηρεσία ότι, κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του νομικού συμβούλου του οργανισμού, το ΔΣ του ΟΝΕΚ ανέθεσε σε ανεξάρτητο νομικό εμπειρογνώμονα την ετοιμασία έκθεσης γεγονότων. Ο νομικός σύμβουλος του ΟΝΕΚ αξιολογώντας την έκθεση γεγονότων του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα, αναφέρθηκε στην παρανομία των πράξεων διορισμού λόγω μη δημοσίευσης και στο γεγονός ότι, οι πράξεις διορισμού δημιούργησαν δικαιώματα και ευνοϊκές για τους διοικούμενους υπαλλήλους καταστάσεις. Ανέφερε, επίσης, ότι φαινομενικά η μόνη ενέργεια στην οποία θα μπορούσε να προβεί το ΔΣ του ΟΝΕΚ θα ήταν η ανάκληση της απόφασης διορισμού σε μόνιμες θέσεις των πιο πάνω διορισμών καθώς σύμφωνα με το άρθρο 54(2) του περί των Γενικών Αρχών Διοικητικού Δικαίου Νόμου (Ν.158(Ι)/1999) «Η ανάκληση παράνομης διοικητικής πράξης επιτρέπεται και μετά παρέλευση εύλογου χρόνου, αν αυτή εκδόθηκε έπειτα από δόλια ή απατηλή ενέργεια του ενδιαφερομένου ή αν ο ενδιαφερόμενος ήταν ενήμερος της παρανομίας της πράξης κατά το χρόνο της έκδοσής της ή για λόγους δημόσιου συμφέροντος». Επεσήμανε, ωστόσο, ότι τέτοια ενέργεια δυνατό να επέφερε σοβαρή μακροπρόθεσμη διατάραξη της εύρυθμης ή ακόμα και της στοιχειώδους λειτουργίας του ΟΝΕΚ, γεγονός που δυνατό να θεωρείτο ως λόγος δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος θα επέβαλε τη μη ανάκληση των εν λόγω πράξεων διορισμού.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρει στην έκθεση της η Ελεγκτική Υπηρεσία, ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΝΕΚ ενημέρωσε τον γενικό ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ότι για το θέμα διενεργήθηκε επιπλέον διερεύνηση κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι όλοι οι επηρεαζόμενοι υπάλληλοι πληρούν στο παρόν στάδιο τα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας τους. Ανέφερε, επίσης, ότι ο νομικός σύμβουλος του ΟΝΕΚ υπέδειξε ότι, με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα, δεν απαιτείται ουδεμία περαιτέρω ενέργεια από το ΔΣ του ΟΝΕΚ.

This is Cyprus…

Με αυτό, λοιπόν, τον τρόπο που περιγράφουμε πιο πάνω, άλλο ένα καραμπινάτο σκάνδαλο έκλεισε με συνοπτικές διαδικασίες. Καμία ανάληψη ευθυνών, καμία τιμωρία.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Αθήνα για τουρκικά πλοία στα ανοικτά της Κάσου: Δεν συζητάμε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων
ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα για τουρκικά πλοία στα ανοικτά της Κάσου: Δεν συζητάμε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων

Αθήνα για τουρκικά πλοία στα ανοικτά της Κάσου: Δεν συζητάμε ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων

Παραιτήθηκε η επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ για τα λάθη στην επίθεση εναντίον του Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ

Παραιτήθηκε η επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ για τα λάθη στην επίθεση εναντίον του Τραμπ

Παραιτήθηκε η επικεφαλής της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ για τα λάθη στην επίθεση εναντίον του Τραμπ

ΑΚΕΛ για Βασιλικό: Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη να παρουσιάσει το «Σχέδιο Β»
ΚΥΠΡΟΣ

ΑΚΕΛ για Βασιλικό: Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη να παρουσιάσει το «Σχέδιο Β»

ΑΚΕΛ για Βασιλικό: Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη να παρουσιάσει το «Σχέδιο Β»

Γενί Ντουζέν: Σταμάτησαν τα βελτιωτικά έργα στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου
ΚΥΠΡΟΣ

Γενί Ντουζέν: Σταμάτησαν τα βελτιωτικά έργα στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου

Γενί Ντουζέν: Σταμάτησαν τα βελτιωτικά έργα στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου

Μήνυμα Τραΐκοβιτς: «Σχολεία στην Κύπρο, παντρεμένος με Κύπρια και η σημαία που θα κρατώ με περηφάνεια»

Μήνυμα Τραΐκοβιτς: «Σχολεία στην Κύπρο, παντρεμένος με Κύπρια και η σημαία που θα κρατώ με περηφάνεια»

Μήνυμα Τραΐκοβιτς: «Σχολεία στην Κύπρο, παντρεμένος με Κύπρια και η σημαία που θα κρατώ με περηφάνεια»