Τελευταίοι στην Ευρώπη στα μαθηματικά και φυσικές επιστήμες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 20.11.2017
Τελευταίοι στην Ευρώπη στα μαθηματικά και φυσικές επιστήμες
Το ποσοστό των ατόμων 15 ετών με χαμηλές επιδόσεις σε βασικές δεξιότητες είναι σχετικά υψηλό - Η Κύπρος κατατάσσεται στην τελευταία θέση στην ΕΕ.


Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 15 ετών με χαμηλές επιδόσεις σε βασικές δεξιότητες είναι σχετικά υψηλό και η Κύπρος κατατάσσεται στην τελευταία θέση στην ΕΕ.Την ίδια ώρα ο εκσυγχρονισμός της σχολικής εκπαίδευσης σημειώνει πρόοδο στους τομείς της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης και του διορισμού εκπαιδευτικών, αλλά υστερεί όσον αφορά την αξιολόγηση των σχολείων και των εκπαιδευτικών.


Τα στοιχεία καταγράφονται στην έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017, η οποία δημοσιεύθηκε προ ημερών και δείχνει ότι τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα γίνονται συνεχώς αποτελεσματικότερα και με λιγότερους αποκλεισμούς. Ωστόσο, επιβεβαιώνει ότι το μορφωτικό επίπεδο των μαθητών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρό τους.


Σε ό,τι αφορά ειδικά την Κύπρο καταγράφονται τα ακόλουθα:


- Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 15 ετών με χαμηλές επιδόσεις σε βασικές δεξιότητες είναι σχετικά υψηλό. Η Κύπρος κατατάσσεται στην τελευταία θέση στην ΕΕ στους τομείς των Φυσικών Επιστημών και των Μαθηματικών. Η διαφορά μεταξύ των φύλων στην κατανόηση κειμένου είναι η μεγαλύτερη στην ΕΕ.


- Το ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι από τα υψηλότερα στην ΕΕ, αλλά τα επίπεδα απασχόλησης των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπολείπονται του μέσου όρου, ενώ το ποσοστό εκείνων που απασχολούνται σε θέσεις εργασίας για τις οποίες δεν απαιτούνται προσόντα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι το υψηλότερο στην ΕΕ.


- Παρά τα πολύ βελτιωμένα επίπεδα απασχόλησης των αποφοίτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), τα μέτρα για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ δεν έχουν αποδώσει ακόμη καρπούς, ούτε έχουν κατορθώσει να ανατρέψουν τα πολύ χαμηλά ποσοστά συμμετοχής.


- Ο εκσυγχρονισμός της σχολικής εκπαίδευσης σημειώνει πρόοδο στους τομείς της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης και του διορισμού εκπαιδευτικών, αλλά υστερεί όσον αφορά την αξιολόγηση των σχολείων και των εκπαιδευτικών.
- Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και οι χαμηλές επιδόσεις των μαθητών υψηλού κινδύνου αντιμετωπίζονται μέσω ειδικών μέτρων στήριξης στα σχολεία.


Η έκθεση


Η έκθεση δείχνει ότι, παρ΄ όλο που τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει πρόοδο ως προς την επίτευξη των περισσότερων από τους βασικούς στόχους της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, πρέπει να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια για την επίτευξη της ισότητας στην εκπαίδευση.


Όπως αναφέρεται, το μορφωτικό επίπεδο είναι σημαντικό για τον καθορισμό των κοινωνικών αποτελεσμάτων και σημειώνεται ότι τα άτομα που λαμβάνουν μόνο βασική εκπαίδευση έχουν σχεδόν τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να ζήσουν σε συνθήκες φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού από τα άτομα με τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία της έκθεσης παρακολούθησης δείχνουν επίσης ότι το 2016 εργαζόταν μόνο το 44 % των νέων, ηλικίας 18-24 ετών, που έχουν ολοκληρώσει την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στον γενικό πληθυσμό, ηλικίας μεταξύ 15 και 64 ετών, το ποσοστό ανεργίας είναι επίσης υψηλότερο για τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει μόνο τη βασική εκπαίδευση απ΄ ό,τι για τους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (16,6 % έναντι 5,1 %).


Ένας από τους στόχους της ΕΕ για το 2020 είναι να μειωθεί το ποσοστό των μαθητών ηλικίας 15 ετών που έχουν χαμηλές επιδόσεις όσον αφορά τις βασικές δεξιότητες στην ανάγνωση, τα Μαθηματικά και τις Θετικές Επιστήμες σε 15 %. Ωστόσο, η ΕΕ στο σύνολό της απομακρύνεται στην πραγματικότητα από τον στόχο αυτό, ιδιαίτερα στον τομέα των Θετικών Επιστημών όπου ο αριθμός των μαθητών με χαμηλές επιδόσεις αυξήθηκε από 16 % το 2012 σε 20,6 % το 2015.
Στην έκθεση καταγράφονται επίσης τα ακόλουθα:


- Τα άτομα που γεννήθηκαν εκτός ΕΕ είναι ιδιαίτερα ευάλωτα.


- Οι νέοι που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών διατρέχουν επίσης μεγαλύτερο κίνδυνο να έχουν κακές επιδόσεις στο σχολείο και να εγκαταλείψουν πρόωρα τη σχολική εκπαίδευση.


Σε ολόκληρη την ΕΕ, οι επενδύσεις στην εκπαίδευση έχουν ανακάμψει από τη χρηματοπιστωτική κρίση και έχουν αυξηθεί ελαφρά.


Υπουργείο Παιδείας: Αντιμετώπιση της ανισότητας


Σχολιάζοντας την έκθεση, το Υπ. Παιδείας εξήγησε ότι δημοσιεύεται σε ετήσια βάση και καταγράφει την εξέλιξη των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη, συγκεντρώνοντας ένα ευρύ φάσμα δεδομένων από όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ. «Η έκθεση τοποθετεί στο προσκήνιο τις εκπαιδευτικές προτεραιότητες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη σε επενδύσεις και προσδιορίζει τις πολιτικές που συμβάλλουν πιο αποτελεσματικά στη βελτίωση της ποιότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη».


«Για το έτος 2017, κύριες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση και την κατάρτιση αποτέλεσαν η αντιμετώπιση της ανισότητας στην εκπαίδευση και ο σημαντικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η εκπαίδευση στην ανάπτυξη μιας πιο δίκαιης κοινωνίας», σημείωσε.


Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, το Υπ. Παιδείας επεσήμανε ότι στην έκθεση σημειώνεται ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου, καθώς προχωρεί ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος, ειδικά σε τομείς όπως η επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών και το σύστημα διορισμών στην εκπαίδευση.


Σε άλλους τομείς, όπως η αξιολόγηση των σχολείων και των εκπαιδευτικών, δεν έχει παρατηρηθεί για το 2017 αξιόλογη πρόοδος. Υπογράμμισε ακόμη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις στον τομέα των μαθησιακών αποτελεσμάτων, αφού οι μαθητές στη μέση εκπαίδευση παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαμηλές επιδόσεις σε βασικές δεξιότητες. «Το Υπ. Παιδείας θα μελετήσει εμπεριστατωμένα την έκθεση και θα αξιοποιήσει τα πορίσματά της τόσο στην παρακολούθηση των υφιστάμενων πολιτικών που εφαρμόζονται όσο και στην υιοθέτηση νέων πολιτικών για βελτίωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος», κατέληξε.


Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Χριστοδουλίδης προς εταιρείες που καθυστερούν την υλοποίηση έργων: «Το κράτος δεν εκβιάζεται, δεν θα μείνει απλά να βλέπει»
ΚΥΠΡΟΣ

Χριστοδουλίδης προς εταιρείες που καθυστερούν την υλοποίηση έργων: «Το κράτος δεν εκβιάζεται, δεν θα μείνει απλά να βλέπει»

Χριστοδουλίδης προς εταιρείες που καθυστερούν την υλοποίηση έργων: «Το κράτος δεν εκβιάζεται, δεν θα μείνει απλά να βλέπει»

Η Ανδριάνα Νικολάου ζητά δικαιοσύνη και διαφάνεια από τους θεσμούς για την υπόθεση του γιου της, Θανάση
ΚΥΠΡΟΣ

Η Ανδριάνα Νικολάου ζητά δικαιοσύνη και διαφάνεια από τους θεσμούς για την υπόθεση του γιου της, Θανάση

Η Ανδριάνα Νικολάου ζητά δικαιοσύνη και διαφάνεια από τους θεσμούς για την υπόθεση του γιου της, Θανάση

Moody
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Moody's: Αναβάθμηση τής Κύπρου από σταθερή σε θετική - Ο διεθνής οίκος αναμένει ισχυρά δημοσιονομικά αποτελέσματα

Moody's: Αναβάθμηση τής Κύπρου από σταθερή σε θετική - Ο διεθνής οίκος αναμένει ισχυρά δημοσιονομικά αποτελέσματα

Αρχές Ιουνίου η Ολγκίν ενημερώνει Γκουτέρες για τις εξελίξεις στο Κυπριακό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρχές Ιουνίου η Ολγκίν ενημερώνει Γκουτέρες για τις εξελίξεις στο Κυπριακό

Αρχές Ιουνίου η Ολγκίν ενημερώνει Γκουτέρες για τις εξελίξεις στο Κυπριακό

ΑΚΕΛ για Βασιλικό: Η κυβέρνηση να βρει λύσεις για να ολοκληρωθεί σύντομα το τερματικό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΚΕΛ για Βασιλικό: Η κυβέρνηση να βρει λύσεις για να ολοκληρωθεί σύντομα το τερματικό

ΑΚΕΛ για Βασιλικό: Η κυβέρνηση να βρει λύσεις για να ολοκληρωθεί σύντομα το τερματικό