Διπλό πλανήτη θα σχηματίσουν ο Δίας και ο Κρόνος

Οι μεγάλοι πλανήτες Δίας και Κρόνος θα πλησιάσουν τόσο πολύ ο ένας τον άλλο που θα μοιάζουν σαν είναι ένας διπλός πλανήτης