Βούληση Αθήνας για προώθηση θετικής ατζέντας με Τουρκία παρά τις διαφωνίες

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει, επίσης, ότι ιδιαίτερα στον οικονομικό και εμπορικό τομέα, η θετική ατζέντα μπορεί να συνεισφέρει στην εμπέδωση ενός κλίματος αποκλιμάκωσης και βελτίωσης των σχέσεων.