Πώς γίνονται οι εμβολιασμοί χωρίς χάος στην Ελλάδα, είναι ο τίτλος Γερμανικού δημοσιεύματος

Ανταπόκριση από την Αθήνα στο δημοσιογραφικό δίκτυο Redaktionsnetzwerk Deutschland, με τον τίτλο «Ελλάδα: πώς γίνονται οι εμβολιασμοί χωρίς χάος».