Διευκρινίσεις Νικολάτου για τα περί σύγκρουσης συμφερόντων στις έρευνες για τα διαβατήρια

«Εξαιτίας του διορισμού μου, διέκοψα τις διαπραγματεύσεις και δεν προέβηκα στην υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης για διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο».