Το εμβόλιο της AstraZeneca κατέθεσε αίτηση για έγκριση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων

Γνωμοδότηση για την υπό όρους έγκριση κυκλοφορίας μπορεί να εκδοθεί μέχρι τις 29 Ιανουαρίου κατά την διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του EMA.