Το 2021 θα είναι μικρότερης διάρκειας, λόγω της ταχύτερης περιστροφής της γής

Ο χρόνος κυλάει πλέον -ανεπαίσθητα- πιο γρήγορα, καθώς η Γη περιστρέφεται με μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι έκανε τα τελευταία 50 χρόνια.