Στο δωμάτιο του ξενοδοχείου και όχι στο αεροπλάνο δηλητηριάστηκε ο Ναβάλνι

Η Γερμανία λέει ότι δηλητηριάστηκε με τον νευροτοξικό παράγοντα νόβιτσοκ, ενώ η Ρωσία αντιτείνει ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι δηλητηριάστηκε