Σ.Κυριακίδου: Μαζί με τα κράτη μέλη θα διασφαλίσουμε ότι οι εταιρείες θα τηρούν τις συμφωνίες μας

«Μαζί με τα κράτη μέλη, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι οι εταιρείες συμμορφώνονται με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις και τηρούν τις συμφωνίες μας», τόνισε η Ευρωπαία Επίτροπος.