Φόρμα αναζήτησης

Πρόστιμο εκατομμυρίων στην Ιταλία για τα αστικά λύματα

Πρόστιμο 25 εκατομμυρίων ευρώ, επέβαλε σήμερα το Δικαστήριο της ΕΕ στην Ιταλία, επειδή καθυστέρησε να εφαρμόσει το δίκαιο της Ένωσης περί συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Επιπλέον η Ιταλία θα πληρώνει άλλα 30 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο ανά εξάμηνο καθυστερήσεως εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας. Η Ιταλία είχε καταδικαστεί ξανά το 2012 για το γεγονός ότι σε 109 μεγάλους οικισμούς δεν υπήρχε σύστημα συλλογής αστικών λυμάτων και στη συνέχεια δεν τα εγκατέστησε τα επόμενα τέσσερα χρόνια που της δόθηκαν ως προθεσμία (2016).

Η Συνολική παράβαση κατά το ΔΕΕ διήρκεσε σχεδόν έξι έτη, και κρίνεται ως ιδιαίτερα σοβαρή, καθόσον η έλλειψη ή η ανεπάρκεια των συστημάτων συλλογής ή επεξεργασίας των αστικών λυμάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο περιβάλλον. Σημειώνει ιδίως ότι ο αριθμός των οικισμών για τους οποίους η Ιταλία δεν προσκόμισε, μέχρι την ημερομηνία της επ’ ακροατηρίου συζητήσεως, απόδειξη περί της υπάρξεως σύμφωνων προς την οδηγία συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (74 οικισμοί) είναι σημαντικός, έστω και αν ο αριθμός αυτός μειώθηκε σε σχέση με την απόφαση της 19ης Ιουλίου 2012 (109 οικισμοί την περίοδο εκείνη). Επιπλέον, το Δικαστήριο υπογραμμίζει ότι τα συστήματα συλλογής και δευτεροβάθμιας επεξεργασίας των αστικών λυμάτων ορισμένων οικισμών έπρεπε να καταστούν σύμφωνα προς τις διατάξεις της οδηγίας το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2000.