Πώς 30.000 «selfies» ελεφάντων μπορούν να σώσουν το είδος

Η στενότερη αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους αποδεικνύεται καταστροφική. Η λύση ίσως βρίσκεται στις θερμικές εικόνες.