ΟΗΕ: Η “μακρά Covid” πρέπει να είναι προτεραιότητα για τις υγειονομικές αρχές

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την Ευρώπη κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να δημιουργήσουν “ένα κοινό ερευνητικό πρόγραμμα” με μια εναρμονισμένη συλλογή δεδομένων.