Ο EMA θα γνωμοδοτήσει για το εμβόλιο της Johnson & Johnson στις 11 Μαρτίου

Η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία ανακοίνωσε εντός του Φεβρουαρίου ότι υπέβαλε αίτηση για την υπό όρους αδειοδότηση του εμβολίου της στον EMA.