Φόρμα αναζήτησης

Κομισιόν:Μέτρα για την προστασία των πολιτών από την ρύπανση

Μέτρα για την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών, από την ατμοσφαιρική ρύπανση, προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρέχοντας, παράλληλα, στους εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς πρακτικές συμβουλές που θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη.

Την ίδια ώρα η Κομισιόν εντείνει τις δράσεις επιβολής της κατά επτά κρατών μελών που έχουν παραβιάσει τους συμφωνηθέντες ενωσιακούς κανόνες για τα όρια εκπομπής ατμοσφαιρικών ρύπων και τους κανόνες για την έγκριση τύπου αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με τον επίτροπο Περιβάλλοντος, Καρμένου Βέλα, «η απόφαση να παραπεμφθούν ορισμένα κράτη μέλη στο Δικαστήριο της ΕΕ ελήφθη εξ ονόματος των Ευρωπαίων. Έχουμε δηλώσει ότι αυτή η Επιτροπή στοχεύει στην προστασία των πολιτών. Η απόφασή μας συνάδει με τον ισχυρισμό αυτόν. Κατά την τελευταία δεκαετία έχουν δοθεί αρκετές “τελευταίες ευκαιρίες” στα κράτη μέλη που παραπέμπονται στο Δικαστήριο σήμερα, ούτως ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Είμαι βέβαιος ότι η σημερινή απόφαση θα οδηγήσει σε βελτιώσεις για τους πολίτες με πολύ ταχύτερο ρυθμό. Ωστόσο, οι νομικές ενέργειες από μόνες τους δεν θα επιλύσουν το πρόβλημα. Για τον λόγο αυτό παρουσιάζουμε αναλυτικά την πρακτική βοήθεια που μπορεί να παράσχει η Επιτροπή ώστε να συμβάλει στις προσπάθειες των εθνικών αρχών για καθαρότερο αέρα στις ευρωπαϊκές πόλεις και κωμοπόλεις.»

Παράλληλα, σε ανακοίνωσή της με τίτλο «Μια Ευρώπη που προστατεύει: Καθαρός αέρας για όλους», η οποία εγκρίθηκε σήμερα, η Επιτροπή περιγράφει τα διαθέσιμα μέτρα για την ενίσχυση των κρατών μελών στον αγώνα κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, υπογραμμίζοντας, επίσης την ανάγκη για ενίσχυση της συνεργασίας με τα κράτη μέλη μέσω της συμμετοχής της στους νέους «διαλόγους για τον καθαρό αέρα» με τις αρμόδιες αρχές, καθώς και μέσα από τη χρήση της ενωσιακής χρηματοδότησης για τη στήριξη μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή παραπέμπει σήμερα τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία στο Δικαστήριο της Ε.Ε., διότι δεν τήρησαν τις συμφωνηθείσες οριακές τιμές για την ποιότητα του αέρα και δεν έλαβαν κατάλληλα μέτρα ώστε η περίοδος υπέρβασης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη. Η Επιτροπή εκδίδει, επίσης, συμπληρωματικές προειδοποιητικές επιστολές στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και το Λουξεμβούργο επειδή αγνόησαν τους κανόνες της Ε.Ε. για την έγκριση τύπου οχημάτων.

 

Μέτρα για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

 

Τα μέτρα που προτείνει σήμερα η Επιτροπή βασίζονται σε τρεις κύριους πυλώνες: τα πρότυπα ποιότητας του αέρα, τους εθνικούς στόχους μείωσης των εκπομπών, και τα πρότυπα εκπομπών για τις κυριότερες πηγές ρύπανσης, π.χ. από τις εκπομπές οχημάτων και πλοίων έως την ενέργεια και τη βιομηχανία.

Για την αντιμετώπιση των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων από τις μεταφορές, η Επιτροπή θα ενισχύσει περαιτέρω το έργο της σε συνεργασία με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές όσον αφορά μια κοινή ολοκληρωμένη προσέγγιση για τις ρυθμίσεις που αφορούν την πρόσβαση των οχημάτων στις πόλεις, στο πλαίσιο του αστικού θεματολογίου της Ε.Ε.

Επιπλέον, η Επιτροπή ηγήθηκε μιας εκτενούς μεταρρύθμισης με στόχο να εξασφαλιστεί ότι οι εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων από οχήματα μετρούνται σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης.