Φόρμα αναζήτησης

Κομισιόν: Επαρκή τα μέτρα ετοιμότητας για ένα άτακτο Brexit

Η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν χρειάζεται να τροποποιηθούν τα μέτρα προετοιμασίας για ένα άτακτο Brexit και δεν πρόκειται να παρουσιάσει νέα. Ωστόσο προειδοποιεί τα Κράτη Μέλη να επαγρυπνούν για την εφαρμογή τους, καθώς το άτακτο Brexit παραμένει ένα πολύ ρεαλιστικό σενάριο.

Αναλυτικά και σε ανακοίνωση που υιοθέτησε το Κολέγιο των Επιτρόπων, αναφέρεται ότι υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με την επικύρωση της Συμφωνίας Αποχώρησης – όπως συμφωνήθηκε με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου τον Νοέμβριο του 2018 – και της συνολικής εγχώριας πολιτικής κατάστασης, το σενάριο χωρίς συμφωνία την 1η Νοεμβρίου 2019 παραμένει πολύ πιθανό, αν και προφανώς ανεπιθύμητο.

Η Κομισιόν υπενθυμίζει ότι είναι ευθύνη όλων των ενδιαφερομένων να προετοιμαστούν για όλα τα σενάρια και δεδομένου ότι το σενάριο του άτακτου Brexit παραμένει ένα πιθανό αποτέλεσμα, ενθαρρύνει ένθερμα όλους τους ενδιαφερόμενους να επωφεληθούν από τον επιπλέον χρόνο που παρέχεται από την επέκταση, ώστε να διασφαλίσουν ότι έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προετοιμασία της απόσυρσης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

“Η προετοιμασία για την απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου αποτελεί κοινή προσπάθεια των δημόσιων διοικήσεων και των οικονομικών φορέων”, αναφέρει. Η Κομισιόν διεξήγαγε εκτενείς τεχνικές συζητήσεις με τα κράτη μέλη της ΕΕ των 27 σχετικά με γενικά ζητήματα ετοιμότητας και εργασίας έκτακτης ανάγκης και σχετικά με ειδικά ζητήματα τομεακής, νομικής και διοικητικής ετοιμότητας. Ολοκλήρωσε επίσης μια περιοδεία στις πρωτεύουσες των 27 κρατών μελών της ΕΕ. Οι επισκέψεις έδειξαν υψηλό βαθμό προετοιμασίας από τα κράτη μέλη για όλα τα σενάρια.

ΚΥΠΕ