Φόρμα αναζήτησης

Κώδικα Δεοντολογίας για τις Ευρωεκλογές ζητά η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης

Ενόψει των επικείμενων εκλογών για ανάδειξη Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Αρχή επισύρει την προσοχή των Ραδιοτηλεοπτικών Οργανισμών στις πρόνοιες του άρθρου 45(1), του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου 7(Ι)/98 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), όπως «οι αδειούχοι τηλεοπτικοί ή ραδιοφωνικοί οργανισμοί οφείλουν να μεταχειρίζονται ισότιμα και χωρίς διακρίσεις ειδικότερα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου τη νομοθετική και την εκτελεστική εξουσία, τα πολιτικά κόμματα, τους υποψήφιους Προέδρους, τους Βουλευτές τα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υποψήφιους τόσο για ανάδειξη των Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και για ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τους συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς φορείς, τις δημοτικές και κοινοτικές αρχές και τους πολίτες γενικά, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται το δικαίωμα του δημοσιογράφου στην αξιολόγηση των γεγονότων και καταστάσεων σύμφωνα με την ειδησεογραφική τους αξία και σημασία».

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και προσδοκώντας σε μια ομαλή προεκλογική εκστρατεία με απώτερο στόχο την σφαιρική ενημέρωση των πολιτών, ώστε να έχουν ενώπιον τους όλες τις απόψεις/προτάσεις κατά την προσέλευση τους στις κάλπες, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου καλεί όλους τους αδειούχους Οργανισμούς όπως καταρτίσουν Κώδικα Δεοντολογίας και Πρόγραμμα κάλυψης των δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων, δηλώσεων και άλλων παρεμβάσεων των υποψηφίων, των κομμάτων και των εκπροσώπων τους και τον υποβάλουν στην Αρχή, όχι αργότερα από τις 18 Μαρτίου 2019 (λαμβάνοντας υπόψη ότι η προεκλογική εκστρατεία αρχίζει ουσιαστικά στις 16 Απριλίου 2019).

Καλούνται επίσης οι Ραδιοτηλεοπτικοί Οργανισμοί που δεν θα εμπλακούν με προεκλογικές εκπομπές, όπως ενημερώσουν την Αρχή ανάλογα.

Η Αρχή τονίζει ότι αναμένει από όλους τους Ραδιοτηλεοπτικούς Οργανισμούς πλήρη συνεργασία, όσον αφορά στο θέμα καθώς επίσης και πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές πρόνοιες της Νομοθεσίας.

ΚΥΠΕ