ΗΠΑ: Πώς ο θάνατος μιας δικαστή περιέπλεξε την πορεία προς τις προεδρικές

Οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ θα πραγματοποιηθούν στις 3 Νοεμβρίου, αλλά επισήμως ο διορισμός του νέου προέδρου δεν θα γίνει πριν τις 20 Ιανουαρίου 2021