Δεν ανοίγουν τα σχολεία μετά τα Φώτα

Η απόφαση έχει ισχύ μέχρι τιη 10η Ιανουαρίου.