Κλήθηκε να καταθέσει στοιχεία στη Βουλή ο Οδυσσέας για εταιρείες στις Σεϋχέλλες

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Δημοσιεύθηκε 10.6.2023
Κλήθηκε να καταθέσει στοιχεία στη Βουλή ο Οδυσσέας για εταιρείες στις Σεϋχέλλες
Ελέγχεται ο πρόεδρος της ΚΟΠ Γιώργος Κούμας για επαγγελματικό ασυμβίβαστο

Πέρα από τα στημένα παιχνίδια, οι βουλευτές της Επιτροπής Θεσμών ανοίγουν ένα άλλο εξίσου μεγάλο κεφάλαιο του ποδοσφαίρου, αυτό των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Η αρχή θα γίνει από την ερχόμενη Τετάρτη, οπότε και θα τεθούν κάτω από το μικροσκόπιο των βουλευτών οι καταγγελίες που φέρουν τον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) κ. Γιώργο Κούμα να έχει αναπτύξει επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα της πώλησης τηλεοπτικών δικαιωμάτων αθλητικού περιεχομένου καθώς και στον τομέα της παραγωγής-μετάδοσης τηλεοπτικών αθλητικών γεγονότων στην Κύπρο στα οποία περιλαμβάνονται και ποδοσφαιρικοί αγώνες.

Εάν επιβεβαιωθούν οι εν λόγω καταγγελίες, τότε, προκύπτει ζήτημα ασυμβίβαστου και σύγκρουσης συμφέροντος για τον κ. Κούμα λόγω της θέσης του στην ΚΟΠ. Με βάση το άρθρο 14 του περί της Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων Νόμο του 2017, η διαπίστωση ασυμβιβάστου αποτελεί ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου, νόμιμη αιτία για το διορίζον όργανο να ανακαλέσει ή να τερματίσει τον συγκεκριμένο διορισμό. Πρόσθετα, προβλέπεται υπό προϋποθέσεις η ποινική δίωξη του προσώπου αυτού.

4555796165748054 image

Η συνεδρία της Τετάρτης

Στο πλαίσιο, λοιπόν, της εξέτασης του συγκεκριμένου ζητήματος κλήθηκαν να παραστούν στη συνεδρίαση της ερχόμενης Τετάρτης ο ίδιος ο κ. Κούμας και τα μέλη του δ.σ. της ΚΟΠ, ο πρόεδρος και τα μέλη του δ.σ. της ΑΤΗΚ όπως και ο γενικός διευθυντής του οργανισμού καθώς και ο γενικός ελεγκτής κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Ο τελευταίος με εκθέσεις του για την ΑΤΗΚ, που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, εμπλέκει τον κ. Κούμα στις μπίζνες με τα τηλεοπτικά δικαιώματα διάφορων ξένων πρωταθλημάτων και άλλων διοργανώσεων και τον παρουσιάζει μέσω εταιρειών που εδρεύουν στις Σεϋχέλλες και στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους να πωλεί, μεταξύ άλλων, τηλεοπτικά δικαιώματα ξένων πρωταθλημάτων στην ΑΤΗΚ (Cytavison) και παράλληλα, να παράγει και να μεταδίδει τηλεοπτικά αθλητικά γεγονότα στην Κύπρο. Στη συνεδρία της ερχόμενης Τετάρτης, ο γενικός ελεγκτής κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης θα κληθεί να καταθέσει όλα εκείνα τα στοιχεία και έγγραφα που τεκμηριώνουν τα όσα καταλογίζει στον Γιώργο Κούμα.

Ο μεσάζοντας... Κούμας

Ο κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης στην έκθεσή του που έδωσε στη δημοσιότητα στις 14/6/2018 με ελεγχόμενη οντότητα την ΑΤΗΚ αναφέρει επί λέξει τα εξής στο κεφάλαιο «ξένα πρωταθλήματα»: «Πέραν των τηλεοπτικών δικαιωμάτων κυπριακών αθλητικών σωματείων, η ATHK εξασφαλίζει έναντι αμοιβής τα τηλεοπτικά δικαιώματα διάφορων ξένων πρωταθλημάτων, άλλων διοργανώσεων και μεμονωμένων αθλητικών γεγονότων. Τον Φεβρουάριο του 2018, η ATHK εξασφάλισε, μετά από διαγωνισμό, τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης αγώνων του UEFA Champions League (UCL) και UEFA Europa League (UEL) για την περίοδο 2018-2021. Σύμφωνα με την υπηρεσία Cytavision, για την εξασφάλιση του ξένου αθλητικού περιεχομένου υπάρχουν περιπτώσεις που η διαδικασία προσφορών επιτρέπει και τη συμμετοχή μεγάλων εταιρειών (αντιπροσώπων). Σε περίπτωση που τα δικαιώματα εξασφαλιστούν από κάποιο αντιπρόσωπο, τότε, η ATHK για την απόκτηση των δικαιωμάτων αναγκαστικά θα πρέπει να αποταθεί στον αντιπρόσωπο. Όπως μας αναφέρθηκε, το ποσό που καταβάλλεται για εξασφάλιση περιεχομένου μέσω αντιπροσώπου έχει μειωθεί σημαντικά. Αναφέρεται ότι, για την αγορά ξένου περιεχομένου μέσω αντιπροσώπου καταβλήθηκε το 2017 ποσό €600.000 σε δύο εταιρείες οι οποίες ανήκουν ή σχετίζονται με τον πρόεδρο της ΚΟΠ. Το αντίστοιχο ποσό κατά το 2016 ήταν €900.000. Το περιεχόμενο που αγοράζεται από τις εταιρείες αυτές αφορά το ιταλικό, ολλανδικό, βελγικό και ρωσικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, το κύπελλο ποδοσφαίρου Ελλάδος, Γερμανίας και το Carling Cup Αγγλίας, το ελληνικό, ιταλικό και ισπανικό πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας και το ιταλικό πρωτάθλημα πετόσφαιρας. Από το συνολικό ποσό των €600.000, ποσό ύψους €470.000 αφορά το ιταλικό πρωτάθλημα και το κύπελλο Ελλάδος ποδοσφαίρου. Σημειώνεται ότι το ίδιο άτομο (σ.σ. ο πρόεδρος της ΚΟΠ) είναι ιδιοκτήτης άλλης εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή τηλεοπτικών αγώνων (έναντι ποσού €566.638) και τη σύνθεση και ροή καναλιών της Cytavision (έναντι ποσού €793.502)».

Σεϋχέλλες και Παρθένοι Νήσοι

Πιο λεπτομερής είναι η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την ΑΤΗΚ που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 15/6/2016 όπου αναφέρονται επί λέξει τα εξής για την εμπλοκή του κ. Κούμα, ο οποίος, την επίμαχη περίοδο ήταν μέλος στο δ.σ. της ΚΟΠ: «Η ATHK αγοράζει τα τηλεοπτικά δικαιώματα διάφορων ξένων πρωταθλημάτων, άλλων διοργανώσεων και μεμονωμένων αθλητικών γεγονότων. Οι αγορές αυτές, τις πλείστες φορές (ποσοστό 23% του κόστους αγοράς τηλεοπτικών δικαιωμάτων ξένων πρωταθλημάτων) γίνονται από μεσάζοντες/αντιπρόσωπους οι οποίοι κατέχουν τα αποκλειστικά δικαιώματα προβολής των συγκεκριμένων γεγονότων στην Κύπρο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, για την αγορά του πιο πάνω περιεχομένου καταβλήθηκε το 2015 συνολικό ποσό €5,6 εκατ. από τα οποία ποσό €4,3 εκατ. εξασφαλίστηκε απευθείας από τις ομοσπονδίες (π.χ. UCL, UEL, Premier League) ενώ ποσό €1,3 εκατ. εξασφαλίστηκε από μεσάζοντες/αντιπροσώπους. Αναφέρεται, επίσης, ότι ποσό €1,26 εκατ. (22%) καταβλήθηκε σε πέντε εταιρείες οι οποίες ανήκουν ή σχετίζονται με το ίδιο άτομο, το οποίο είναι μέλος του δ.σ. της ΚΟΠ (σ.σ. Γιώργος Κούμας). Οι τέσσερις από τις εταιρείες αυτές είναι εγγεγραμμένες στο εξωτερικό, Σεϋχέλλες και Βρετανικές Παρθένους Νήσους. Δεν φαίνεται να υπάρχουν στην κατοχή της ATHK επίσημα στοιχεία για τους μετόχους/διευθυντές των εταιρειών αυτών. Σημειώνεται ότι το πιο πάνω άτομο είναι ιδιοκτήτης άλλης εταιρείας η οποία ασχολείται με την παραγωγή τηλεοπτικών αγώνων με αποτέλεσμα το ύψος των συναλλαγών του με τη Cytavision να ανέρχεται σε €2,5 εκατ. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΑΤΗΚ στην απάντησή του αναφέρει ότι για τα ξένα πρωταθλήματα περίπου 78% του κόστους του εν λόγω περιεχομένου αγοράστηκε απευθείας από την πηγή. Η απευθείας αγορά από κατόχους των δικαιωμάτων περιεχομένου δεν είναι δυνατή σε όλες τις περιπτώσεις αφού είναι σύνηθες μεγάλες εταιρείες να αγοράζουν περιεχόμενο για αριθμό χωρών και να το μεταπωλούν μέσω εγκεκριμένων αντιπροσώπων τους. Παρατηρήθηκε, επίσης, ότι η ATHK στα μέσα της αθλητικής περιόδου 2014/15 σύναψε συμφωνίες για αθλητικό περιεχόμενο ξένων πρωταθλημάτων (γερμανικό κύπελλο, ισπανική καλαθόσφαιρα) με εταιρεία του πιο πάνω ατόμου (σ.σ. Γιώργο Κούμα) με υψηλό κόστος (με μικρή μείωση του κόστους που αντιστοιχεί στο σύνολο της αθλητικής περιόδου) ως συνεπακόλουθο της καθυστέρησης στη λήψη απόφασης από το διοικητικό συμβούλιο της ATHK».

Έρευνες χωρίς αποτέλεσμα

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του πρόεδρου της ΚΟΠ κ. Γιώργου Κούμα και οι συμφωνίες που σύναψε με τη CytaVision αποτέλεσαν αντικείμενο ποινικής έρευνας δύο φορές στο παρελθόν χωρίς, όμως, να προκύψει οτιδήποτε το μεμπτό. Το γεγονός επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας κ. Χρίστος Ανδρέου χωρίς, όμως, να υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Η Επιτροπή Δεοντολογίας απαντά στους ισχυρισμούς των δικηγόρων του Γιώργου Κούμα

Η Επιτροπή Δεοντολογίας απαντά στους ισχυρισμούς των δικηγόρων του Γιώργου Κούμα

Η Επιτροπή Δεοντολογίας απαντά στους ισχυρισμούς των δικηγόρων του Γιώργου Κούμα

Στη θάλασσα έχει φτάσει η λάσπη στη Λίμνη Ευβοίας – Απαγορεύεται η κυκλοφορία στον Βόλο
ΕΛΛΑΔΑ

Στη θάλασσα έχει φτάσει η λάσπη στη Λίμνη Ευβοίας – Απαγορεύεται η κυκλοφορία στον Βόλο

Στη θάλασσα έχει φτάσει η λάσπη στη Λίμνη Ευβοίας – Απαγορεύεται η κυκλοφορία στον Βόλο

Δεκατέσσερις οργανώσεις ζητούν μέτρα για τον πληθωρισμό - Ποια μέτρα προτείνουν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεκατέσσερις οργανώσεις ζητούν μέτρα για τον πληθωρισμό - Ποια μέτρα προτείνουν

Δεκατέσσερις οργανώσεις ζητούν μέτρα για τον πληθωρισμό - Ποια μέτρα προτείνουν

Πρώτη δημοσκόπηση με πρόεδρο Κασσελάκη: ΝΔ 39,1%, ΣΥΡΙΖΑ 17,3%
ΕΛΛΑΔΑ

Πρώτη δημοσκόπηση με πρόεδρο Κασσελάκη: ΝΔ 39,1%, ΣΥΡΙΖΑ 17,3%

Πρώτη δημοσκόπηση με πρόεδρο Κασσελάκη: ΝΔ 39,1%, ΣΥΡΙΖΑ 17,3%

Ενώπιον του δικαστηρίου ο Μενέντεζ: Δήλωσε αθώος και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 100.000 δολ.
ΚΟΣΜΟΣ

Ενώπιον του δικαστηρίου ο Μενέντεζ: Δήλωσε αθώος και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 100.000 δολ.

Ενώπιον του δικαστηρίου ο Μενέντεζ: Δήλωσε αθώος και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 100.000 δολ.