Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολών: Ο ΥΠΕΣ παραπληροφορεί την κοινή γνώμη εις βάρος των κολεγίων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 23.11.2020
Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολών: Ο ΥΠΕΣ παραπληροφορεί την κοινή γνώμη εις βάρος των κολεγίων
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης δηλώνει κατηγορηματικά ότι ο Υπουργός Εσωτερικών παραπληροφορεί και αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη εις βάρος των κολεγίων.

Με αφορμή τη συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας στις 18/11/2020 για τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με την εισδοχή φοιτητών τρίτων χωρών στα κολέγια και τις μετέπειτα δημόσιες τοποθετήσεις του Υπουργού Εσωτερικών, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης δηλώνει κατηγορηματικά ότι ο Υπουργός Εσωτερικών παραπληροφορεί και αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη εις βάρος των κολεγίων.


Ανακοίνωση Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 

Παραθέτουμε πιο κάτω τις απόψεις μας για ενημέρωση και προβληματισμό.

Απασχόληση φοιτητών
Ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι όλοι οι φοιτητές τρίτων χωρών μπορούν να απασχοληθούν σε εργασία συναφή με τον κλάδο σπουδών τους. Στην πράξη το Τμήμα Εργασίας, μετά από το διάταγμα της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ημερομηνίας 10/5/2019, δεν επιτρέπει σε κανένα φοιτητή τρίτης χώρας που ήρθε/έρχεται στην Κύπρο μετά τις 10/5/2019 να απασχοληθεί. Αντίθετα όχι μόνο η απασχόληση επιτρέπεται στους αιτητές ασύλου αλλά μετά από σχετικό διάταγμα της Υπουργού Εργασίας ημερομηνίας 10/5/2019, το δικαίωμα στην απασχόληση των αιτητών ασύλου έχει διευρυνθεί. Θεωρούμε ότι η απασχόληση των φοιτητών τρίτων χωρών πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι αυτής των αιτητών ασύλου αφού δεν επηρεάζει την απασχόληση των συμπατριωτών μας αλλά και για την ικανοποίηση των προνοιών της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2004/114/ΕΚ που προνοεί την απασχόληση φοιτητών τρίτων χωρών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περίοδοι εισδοχής φοιτητών

Ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι τα κολέγια διεκδικούν την παγκόσμια πρωτοτυπία να εγγράφουν φοιτητές 4 φορές τον χρόνο κάτι το οποίο ουσιαστικά ανανεώνει τον αριθμό των φοιτητών των κολεγίων. Ουδέν αναληθέστερο. Ανέκαθεν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου δέχονταν φοιτητές για εγγραφή 3 φορές το χρόνο (Χειμερινό τετράμηνο, Εαρινό τετράμηνο και Καλοκαιρινή περίοδο μαθημάτων) κάτι το οποίο όντως είναι παγκόσμιο φαινόμενο! Όσον αφορά το θέμα ανανέωσης των φοιτητών, τα κολέγια έχουν ενημερώσει τον Υπουργό Εσωτερικών από την πρώτη στιγμή ότι είμαστε σύμφωνοι για καθορισμό (1 φορά το χρόνο πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους) του μέγιστου αριθμού των φοιτητών που μπορεί το κάθε κολέγιο να δεχθεί σε ένα χρόνο αλλά να δεχόμαστε τον συνολικό αυτό αριθμό 3 φορές τον χρόνο. Με αυτό τον τρόπο δεν μπορεί να υπάρχει οποιαδήποτε ανανέωση φοιτητών όπως ο Υπουργός επικαλείται. Η απαίτηση μας για εισδοχή φοιτητών 3 φορές τον χρόνο έχει να κάνει με την ομαλότερη λειτουργία των κολεγίων αφού επιτυγχάνει μια πιο ισορροπημένη απασχόληση του προσωπικού μας.

Αιτήσεις πολιτικού ασύλου

Ο Υπουργός Εσωτερικών αναφέρεται σε φοιτητές που έχουν αιτηθεί πολιτικό άσυλο αλλά αποφεύγει να αναφερθεί στα κακώς έχοντα του Υπουργείου του για το θέμα αυτό. Το Υπουργείο Εσωτερικών ήταν για χρόνια θεατής της διόγκωσης του μεταναστευτικού προβλήματος, χωρίς να λάβει τα απαραίτητα μέτρα! Ο Υπουργός Εσωτερικών προφανώς για να στοχοποιήσει τα κολέγια και να αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη έχει εστιαστεί στις αιτήσεις πολιτικού ασύλου προερχόμενες από φοιτητές οι οποίες αναλογούν περίπου στο 4% του συνολικού αριθμού αιτήσεων αγνοώντας το υπόλοιπο 96% του προβλήματος!

Επίσης, για τους φοιτητές που έχουν αιτηθεί πολιτικό άσυλο θέλουμε κατηγορηματικά να σημειώσουμε ότι το κράτος έδωσε τα κίνητρα στους φοιτητές να αιτηθούν πολιτικό άσυλο. Από τη μία το γεγονός ότι οι διαδικασίες εξέτασης και τελικής απάντησης μίας αίτησης πολιτικού ασύλου καθυστερούν μέχρι και 4 χρόνια για να ολοκληρωθούν και από την άλλη η παραχώρηση διευρυμένων δικαιωμάτων απασχόλησης στους αιτητές ασύλου μαζί με την κατάργηση του δικαιώματος απασχόλησης των φοιτητών ώθησε φοιτητές στο να αιτηθούν πολιτικό άσυλο. Αυτοί οι παράγοντες έχουν δημιουργήσει στρεβλώσεις και αποτέλεσαν τα μοναδικά αλλά και ισχυρότατα κίνητρα που οδήγησαν φοιτητές στο να αιτηθούν πολιτικό άσυλο.

Πρόσφατα έχουμε πληροφορηθεί ότι εργοδότες φοιτητών τρίτων χωρών που μεταβαίνουν στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων προτρέπονται από τους εκεί λειτουργούς να εργοδοτήσουν αιτητές πολιτικού ασύλου αντί φοιτητές τρίτων χωρών γιατί οι διαδικασίες εργοδότησης είναι πιο εύκολες!

Μέτρα για αντιμετώπιση των αιτήσεων ασύλου

Το Υπουργείο Εσωτερικών άρχισε προ μηνών την υλοποίηση των απαραίτητων μέτρων για ταχεία εξέταση των αιτήσεων πολιτικού ασύλου (π.χ. τη θέσπιση καταλόγου ασφαλών χωρών ώστε οι αιτήσεις για πολιτικό άσυλο από πολίτες αυτών των χωρών να θεωρούνται προδήλως αβάσιμες, την ενίσχυση της μονάδας των εξεταστών των αιτήσεων πολιτικού ασύλου, κ.α.). Χαιρετίζουμε το γεγονός αυτό παρά την πολυετή αδράνεια του Υπουργείου Εσωτερικών και ευχόμαστε την υλοποίηση όλων των μέτρων που αφορούν τις αιτήσεις ασύλου. Θέλουμε επίσης να αναφέρουμε ότι ο Υπουργός Εσωτερικών κατά τη συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας στις 18/11/2020 ανέφερε ότι ο αριθμός των φοιτητών που αιτήθηκαν άσυλο το 2020 έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό. Αυτό το γεγονός φανερώνει ότι με την υλοποίηση των πιο πάνω μέτρων οι φοιτητές δεν έχουν κανένα κίνητρο να αιτηθούν πολιτικό άσυλο.

Επίπεδο Αγγλικής γλώσσας φοιτητών

Επειδή ο Υπουργός Εσωτερικών έκανε αναφορά σε υποψήφιους φοιτητές που δεν έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και έρχονται στην Κύπρο ίσως να μην γνωρίζει ότι πέραν των Αγγλόφωνων προγραμμάτων σπουδών στα οποία οι φοιτητές που εγγράφονται πρέπει έχουν επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, υπάρχουν και προγράμματα εντατικών μαθημάτων Αγγλικής γλώσσας (προπαρασκευαστικός κύκλος σπουδών) που για χρόνια προσφέρονται από τα ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης. Σε αυτά τα προγράμματα μπορούν να εγγραφούν φοιτητές για να μάθουν την Αγγλική γλώσσα.

Αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου

Το Υπουργικό Συμβούλιο στις 7/5/2020 και 1/7/2020 αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Έθεσε πλαφόν 20% (πάνω στην συνολική χωρητικότητα του κάθε κολεγίου) στον αριθμό εγγεγραμμένων φοιτητών από τρίτες χώρες με αποτέλεσμα τα κολέγια να μη μπορούν να εγγράψουν ούτε ένα φοιτητή από οποιαδήποτε τρίτη χώρα για τα επόμενα χρόνια μέχρι το σχετικό ποσοστό να μειωθεί σε μικρότερο του 20%! 2. Οι υποψήφιοι φοιτητές τρίτων χωρών των κολεγίων θα πρέπει να έχουν επιπρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα (για εισδοχή) από τους αντίστοιχους υποψήφιους φοιτητές των πανεπιστημίων παρά το γεγονός ότι τα προγράμματα σπουδών (μεταξύ των οποίων και τα κριτήρια εισδοχής φοιτητών) όλων των ιδρυμάτων αξιολογούνται με βάση τα ίδια κριτήρια από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης! 3. Κατάργησε την εισδοχή φοιτητών τρίτων χωρών σε κολέγια κατά την καλοκαιρινή περίοδο μαθημάτων (Ιούνιος με Σεπτέμβριος).

Επιπτώσεις αποφάσεων Υπουργικού Συμβουλίου

Οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, είχαν τις ακόλουθες καταστροφικές επιπτώσεις:

1. Μείωση στην εισαγωγή συναλλάγματος εκατομμυρίων ευρώ (το κάθε κολέγιο ήδη έχει επιστρέψει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στους φοιτητές που είχαν προπληρώσει τα δίδακτρα τους), 2. Τερματισμός απασχόλησης διδακτικού, διοικητικού και άλλου προσωπικού των κολεγίων (ήδη έχει τερματιστεί η απασχόληση προσωπικού και δυστυχώς ο τερματισμός μελών του προσωπικού των κολεγίων θα αυξηθεί με την αναμενόμενη περεταίρω μείωση των φοιτητών) και 3. Απώλεια κρατικών εσόδων που τα κολέγια πληρώνουν στο κράτος (φορολογία εταιριών, αμυντική εισφορά, φορολογία εργοδοτουμένων, εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων και εισφορές ΓΕΣΥ).

Επίσης, οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου είναι ισοπεδωτικές εφόσον έχουν θυματοποιήσει όλες τις τρίτες χώρες πολλές από τις οποίες δεν υπάρχουν αιτητές πολιτικού ασύλου όπως Ρωσία, Λευκορωσία, Ουκρανία και Σερβία! Ακόμα ένας λόγος για τον οποίο θεωρούμε ότι ο Υπουργός Εσωτερικών είχε στόχο να πλήξει τα κολέγια και όχι την επίλυση του προβλήματος των αιτήσεων πολιτικού ασύλου με σωστές πολιτικές.

Οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου είναι λανθασμένες, έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα και έχουν καταστροφικές επιπτώσεις. Τώρα που το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εφαρμόσει σωστά μέτρα για τον χειρισμό των αιτήσεων ασύλου θα πρέπει οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορούν τα κολέγια να αναθεωρηθούν ώστε να αποφύγουμε τις τραγικές τους επιπτώσεις.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Πυρκαγιά/Φαρμακάς: Προσπάθειες να αποτραπεί επέκταση φωτιάς στο Δάσος Μαχαιρά - Τερματίστηκαν οι ρίψεις από αέρος
ΚΥΠΡΟΣ

Πυρκαγιά/Φαρμακάς: Προσπάθειες να αποτραπεί επέκταση φωτιάς στο Δάσος Μαχαιρά - Τερματίστηκαν οι ρίψεις από αέρος

Πυρκαγιά/Φαρμακάς: Προσπάθειες να αποτραπεί επέκταση φωτιάς στο Δάσος Μαχαιρά - Τερματίστηκαν οι ρίψεις από αέρος

Γυναικοκτονία στην Πάφο: Υπήρχε ένταλμα σύλληψης του πρώην συζύγου - Πειθαρχική έρευνα για 7 αστυνομικούς
ΚΥΠΡΟΣ

Γυναικοκτονία στην Πάφο: Υπήρχε ένταλμα σύλληψης του πρώην συζύγου - Πειθαρχική έρευνα για 7 αστυνομικούς

Γυναικοκτονία στην Πάφο: Υπήρχε ένταλμα σύλληψης του πρώην συζύγου - Πειθαρχική έρευνα για 7 αστυνομικούς

ΑΚΕΛ: Η δήλωση Χριστοδουλίδη για Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες μας εκθέτει διεθνώς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΚΕΛ: Η δήλωση Χριστοδουλίδη για Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες μας εκθέτει διεθνώς

ΑΚΕΛ: Η δήλωση Χριστοδουλίδη για Υπάτη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες μας εκθέτει διεθνώς

Politico: Η γαλλική πολιτική σκηνή θυμίζει τηλεοπτικό ριάλιτι - Αναμένεται μεγάλο δράμα ενόψει των εκλογών
ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Η γαλλική πολιτική σκηνή θυμίζει τηλεοπτικό ριάλιτι - Αναμένεται μεγάλο δράμα ενόψει των εκλογών

Politico: Η γαλλική πολιτική σκηνή θυμίζει τηλεοπτικό ριάλιτι - Αναμένεται μεγάλο δράμα ενόψει των εκλογών

Ένας στους πέντε διαιτητές έχει φάει ξύλο - Έρευνα σοκ στη Βρετανία
ΚΟΣΜΟΣ

Ένας στους πέντε διαιτητές έχει φάει ξύλο - Έρευνα σοκ στη Βρετανία

Ένας στους πέντε διαιτητές έχει φάει ξύλο - Έρευνα σοκ στη Βρετανία