Προσοχή! Ακατάλληλες αποκριάτικες στολές στην κυπριακή αγορά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 14.2.2018
Προσοχή! Ακατάλληλες αποκριάτικες στολές στην κυπριακή αγορά
Επικίνδυνες αποκριάτικες στολές και αξεσουάρ εντοπίστηκαν από την αγορά από την Υπηρεσία Καταναλωτή. Αν τα αγοράσατε μην τα χρησιμοποιήσετε.

Αποκριάτικες στολές και αξεσουάρ τα οποία κρίθηκαν επικίνδυνα για την υγεία των καταναλωτών αποσύρθηκαν από την αγορά μετά τον εντοπισμό τους από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή η οποία πραγματοποίησε εκστρατεία ελέγχου και ενημέρωσης για τα αποκριάτικα παιχνίδια και τις στολές αμφίεσης.


Ανακοίνωση της Υπηρεσίας αναφέρει ότι η εκστρατεία κάλυψε παγκύπρια 87 καταστήματα λιανικής πώλησης, στα οποία πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι έλεγχοι και σε 29 περιπτώσεις εντοπίστηκαν αποκριάτικες στολές και αξεσουάρ τα οποία κρίθηκαν επικίνδυνα και αποσύρθηκαν ενώ σε 16 περιπτώσεις εντοπίστηκαν προϊόντα τα οποία δεν πληρούσαν τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και ως εκ τούτου δόθηκαν προφορικές οδηγίες για διορθωτικές ενέργειες.


Προς ενημέρωση του κοινού, τα προϊόντα που έχουν αποσυρθεί από την αγορά, είναι τα κάτω :

1


Φωτογραφία

Περιγραφή:
Στολή αμφίεσης


1 Α

Επωνυμία:
Fairy Princes

Διανομέας:
Υπεραγορά "Κόκκινος" (Παραλίμνι)

Εισαγωγέας:
N.S. Pissarides Ltd

Μοντέλο:
88820

Γραμμοκώδικας:
4719484888207

Χώρα Προέλευσης:
Κίνα

Κίνδυνος:Στραγγαλισμού ή τραυματισμού από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή του λαιμού.2


Φωτογραφία

Περιγραφή:
Στολή αμφίεσης


1 Β

Επωνυμία:
Musketeer

Διανομέας:
Υπεραγορά "Κόκκινος" (Παραλίμνι)

Εισαγωγέας:
N.S. Pissarides Ltd

Μοντέλο:
88395

Γραμμοκώδικας:
4719484883950

Χώρα Προέλευσης:
Κίνα

Κίνδυνος:Στραγγαλισμού ή τραυματισμού από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή του λαιμού.3


Φωτογραφία

Περιγραφή:
Στολή αμφίεσης


1 Γ

Επωνυμία:
Rooster

Διανομέας:
Υπεραγορά "Κόκκινος" (Παραλίμνι)

Εισαγωγέας:
N.S. Pissarides Ltd

Μοντέλο:
88948

Γραμμοκώδικας:
5204558096507

Χώρα Προέλευσης:
Κίνα

Κίνδυνος:Στραγγαλισμού ή τραυματισμού από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή του λαιμού.4


Φωτογραφία

Περιγραφή:
Στολή αμφίεσης


1 Δ

Επωνυμία:
Dragon Ninja

Διανομέας:
Υπεραγορά "Κόκκινος" (Παραλίμνι)

Εισαγωγέας:
N.S. Pissarides Ltd

Μοντέλο:
88793

Γραμμοκώδικας:
4719484887934

Χώρα Προέλευσης:
Κίνα

Κίνδυνος:Στραγγαλισμού ή τραυματισμού από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή του λαιμού.5


Φωτογραφία

Περιγραφή:
Στολή αμφίεσης


1 Ε

Επωνυμία:
Ninja

Διανομέας:
Υπεραγορά "Κόκκινος" (Παραλίμνι)

Εισαγωγέας:
N.S. Pissarides Ltd

Μοντέλο:
88963

Γραμμοκώδικας:
4719484889631

Χώρα Προέλευσης:
Κίνα

Κίνδυνος:Στραγγαλισμού ή τραυματισμού από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή του λαιμού.6


Φωτογραφία

Περιγραφή:
Στολή αμφίεσης


1 ΣΤ

Επωνυμία:
Ghost

Διανομέας:
Υπεραγορά "Κόκκινος" (Παραλίμνι)

Εισαγωγέας:
N.S. Pissarides Ltd

Μοντέλο:
8871

Γραμμοκώδικας:
4719484088713

Χώρα Προέλευσης:
Κίνα

Κίνδυνος:Στραγγαλισμού ή τραυματισμού από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή του λαιμού.7


Φωτογραφία

Περιγραφή:
Στολή αμφίεσης


1 Ζ

Επωνυμία:
Dragon Ninja

Διανομέας:
Υπεραγορά "Κόκκινος" (Παραλίμνι)

Εισαγωγέας:
N.S. Pissarides Ltd

Μοντέλο:
8750

Γραμμοκώδικας:
4719484087501

Χώρα Προέλευσης:
Κίνα

Κίνδυνος:Στραγγαλισμού ή τραυματισμού από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή του λαιμού.8


Φωτογραφία

Περιγραφή:
Στολή αμφίεσης


1 Η

Επωνυμία:
Robe

Διανομέας:
Υπεραγορά "Κόκκινος" (Παραλίμνι)

Εισαγωγέας:
N.S. Pissarides Ltd

Μοντέλο:
8881

Γραμμοκώδικας:
887600064928

Χώρα Προέλευσης:
Κίνα

Κίνδυνος:Στραγγαλισμού ή τραυματισμού από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή του λαιμού.9


Φωτογραφία

Περιγραφή:
Στολή αμφίεσης


1 Θ

Επωνυμία:
Indian boy

Διανομέας:
Υπεραγορά "Κόκκινος" (Παραλίμνι)

Εισαγωγέας:
N.S. Pissarides Ltd

Μοντέλο:
8865

Γραμμοκώδικας:
4719484088652

Χώρα Προέλευσης:
Κίνα

Κίνδυνος:Στραγγαλισμού ή τραυματισμού από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή του λαιμού.10


Φωτογραφία

Περιγραφή:
Στολή αμφίεσης


1 Ι

Επωνυμία:
Devil Girl

Διανομέας:
Υπεραγορά "Κόκκινος" (Παραλίμνι)

Εισαγωγέας:
N.S. Pissarides Ltd

Μοντέλο:
8873

Γραμμοκώδικας:
4719484088737

Χώρα Προέλευσης:
Κίνα

Κίνδυνος:Στραγγαλισμού ή τραυματισμού από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή του λαιμού.11


Φωτογραφία

Περιγραφή:
Στολή αμφίεσης


1 ΙΑ

Επωνυμία:
Bandit

Διανομέας:
Υπεραγορά "Κόκκινος" (Παραλίμνι)

Εισαγωγέας:
N.S. Pissarides Ltd

Μοντέλο:
09716

Γραμμοκώδικας:
5290504548213

Χώρα Προέλευσης:
Κίνα

Κίνδυνος:Στραγγαλισμού ή τραυματισμού από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή του λαιμού.12


Φωτογραφία

Περιγραφή:
Στολή αμφίεσης


1 ΙΒ

Επωνυμία:
Pink fairy

Διανομέας:
Υπεραγορά "Κόκκινος" (Παραλίμνι)

Εισαγωγέας:
N.S. Pissarides Ltd

Μοντέλο:
88907

Γραμμοκώδικας:
4719484889075

Χώρα Προέλευσης:
Κίνα

Κίνδυνος:Στραγγαλισμού ή τραυματισμού από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή του λαιμού.13


Φωτογραφία

Περιγραφή:
Στολή αμφίεσης


1 ΙΓ

Επωνυμία:
Kitty

Διανομέας:
Υπεραγορά "Κόκκινος" (Παραλίμνι)

Εισαγωγέας:
N.S. Pissarides Ltd

Μοντέλο:
82363

Γραμμοκώδικας:
4719484823635

Χώρα Προέλευσης:
Κίνα

Κίνδυνος:Στραγγαλισμού ή τραυματισμού από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή του λαιμού.14


Φωτογραφία

Περιγραφή:
Στολή αμφίεσης


1 ΙΔ

Επωνυμία:
Princes

Διανομέας:
Υπεραγορά "Κόκκινος" (Παραλίμνι)

Εισαγωγέας:
N.S. Pissarides Ltd

Μοντέλο:
-

Γραμμοκώδικας:
5290504369269

Χώρα Προέλευσης:
Κίνα

Κίνδυνος:Δεν έχει ακολουθηθεί η ενδεδειγμένη διαδικασία εκτίμησης συμμόρφωσης του προϊόντος.15


Φωτογραφία

Περιγραφή:
Στολή αμφίεσηςΕπωνυμία:
Warrior Star

Διανομέας:
Υπεραγορά "Κόκκινος" (Παραλίμνι)

Εισαγωγέας:
N.S. Pissarides Ltd

Μοντέλο:
43628

Γραμμοκώδικας:
5243628000044

Χώρα Προέλευσης:
-

Κίνδυνος:Στραγγαλισμού ή τραυματισμού από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή του λαιμού.16


Φωτογραφία

Περιγραφή:
Στολή αμφίεσης


1 ΙΕ -Μ

Επωνυμία:
Warrior Star (μαύρος μαχητής)

Διανομέας:
Υπεραγορά "Κόκκινος" (Παραλίμνι)

Εισαγωγέας:
N.S. Pissarides Ltd

Μοντέλο:
43627

Γραμμοκώδικας:
5243627000045

Χώρα Προέλευσης:
-

Κίνδυνος:Στραγγαλισμού ή τραυματισμού από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή του λαιμού.17


Φωτογραφία

Περιγραφή:
Στολή αμφίεσης


1 ΙΖ

Επωνυμία:
Queen of Hearts

Διανομέας:
Υπεραγορά "Κόκκινος" (Παραλίμνι)

Εισαγωγέας:
N.S. Pissarides Ltd

Μοντέλο:
8259

Γραμμοκώδικας:
4719484082599

Χώρα Προέλευσης:
Κίνα

Κίνδυνος:Στραγγαλισμού ή τραυματισμού από την παρουσία κορδονιών στην περιοχή του λαιμού.18


Φωτογραφία

Περιγραφή:
Στολή αμφίεσης (πειρατής)Επωνυμία:
-

Εισαγωγέας:
Poplife Electric Shop Ltd

Σημείο Εντοπισμού:
Poplife Electric Shop Ltd (Λεμεσός)

Μοντέλο:
-

Γραμμοκώδικας:
5290656031694

Χώρα Προέλευσης:
-

Κίνδυνος:

 • Δεν έχει ακολουθηθεί η ενδεδειγμένη διαδικασία εκτίμησης συμμόρφωσης του προϊόντος.


19


Φωτογραφία

Περιγραφή:
Στολή αμφίεσης (πειρατής)


2.png

Επωνυμία:
-

Εισαγωγέας:
Poplife Electric Shop Ltd

Σημείο Εντοπισμού:
Poplife Electric Shop Ltd (Λεμεσός)

Μοντέλο:
-

Γραμμοκώδικας:
5290656031694

Χώρα Προέλευσης:
-

Κίνδυνος:

 • Δεν έχει ακολουθηθεί η ενδεδειγμένη διαδικασία εκτίμησης συμμόρφωσης του προϊόντος.


20


Φωτογραφία

Περιγραφή:
Στολή αμφίεσης (transformers)Επωνυμία:
BUMBLEBEE

Εισαγωγέας:
Poplife Electric Shop Ltd

Σημείο Εντοπισμού:
Poplife Electric Shop Ltd (Λεμεσός)

Μοντέλο:
25265

Γραμμοκώδικας:
9500110252654

Χώρα Προέλευσης:
Κίνα

Κίνδυνος:

 • Δεν έχει ακολουθηθεί η ενδεδειγμένη διαδικασία εκτίμησης συμμόρφωσης του προϊόντος.


21


Φωτογραφία

Περιγραφή:
Στολή αμφίεσης (πριγκίπισσα)Επωνυμία:
Happy Angels

Εισαγωγέας:
Poplife Electric Shop Ltd

Σημείο Εντοπισμού:
Poplife Electric Shop Ltd (Λεμεσός)

Μοντέλο:
HSG043B

Γραμμοκώδικας:
9500110000309

Χώρα Προέλευσης:
Κίνα

Κίνδυνος:

 • Δεν έχει ακολουθηθεί η ενδεδειγμένη διαδικασία εκτίμησης συμμόρφωσης του προϊόντος.


22


Φωτογραφία

Περιγραφή:
Παιδική γιρλάντα αμφίεσης με αυτιάΕπωνυμία:
CROMUS Festas (Peruca)

Εισαγωγέας:
G.N. Ellinas Imports Exports Ltd

Σημείο Εντοπισμού:
Άλφα Μέγα (Λεμεσός)

Μοντέλο:
F-152.172-0817 / EL553

Γραμμοκώδικας:
7909107938106 /5290509059981

Χώρα Προέλευσης:
Κίνα

Κίνδυνος:

 • Χημικός κίνδυνος από την ελλιπή προστασία των μπαταριών.


23


Φωτογραφία

Περιγραφή:
Παιδική περούκα αμφίεσηςΕπωνυμία:
-

Εισαγωγέας:
P.A.S. TOYS LTD

Σημείο Εντοπισμού:
MAVROS (Λεμεσός)

Μοντέλο:
-

Γραμμοκώδικας:
-

Χώρα Προέλευσης:
Κίνα

Κίνδυνος:

 • Δεν έχει ακολουθηθεί η ενδεδειγμένη διαδικασία εκτίμησης συμμόρφωσης του προϊόντος.


24


Φωτογραφία

Περιγραφή:
Στολή αμφίεσης (στρουμφάκι)


ΣΤΡΟΥΜΦ1.png

Επωνυμία:
4U ONLY Children Costume

Εισαγωγέας:
P.A.S. TOYS LTD

Σημείο Εντοπισμού:
MAVROS (Λεμεσός)

Μοντέλο:
ST1999-1 (264)

Γραμμοκώδικας:
7392870199919

Χώρα Προέλευσης:
Κίνα

Κίνδυνος:

 • Δεν έχει ακολουθηθεί η ενδεδειγμένη διαδικασία εκτίμησης συμμόρφωσης του προϊόντος.


25


Φωτογραφία

Περιγραφή:
Στολή αμφίεσης (στρουμφάκι)


ΣΤΡΟΥΜΦ1.png

Επωνυμία:
4U ONLY Children Costume

Εισαγωγέας:
P.A.S. TOYS LTD

Σημείο Εντοπισμού:
MAVROS (Λεμεσός)

Μοντέλο:
ST1999-2 (248)

Γραμμοκώδικας:
7392870199926

Χώρα Προέλευσης:
Κίνα

Κίνδυνος:

 • Δεν έχει ακολουθηθεί η ενδεδειγμένη διαδικασία εκτίμησης συμμόρφωσης του προϊόντος.


26


Φωτογραφία

Περιγραφή:
Γιρλάντα (Διαβολάκι)Επωνυμία:
-

Εισαγωγέας:
Ακτύπητο Λτδ

Σημείο Εντοπισμού:
Ακτύπητο (Πάφος)

Μοντέλο:
-

Γραμμοκώδικας:
-

Χώρα Προέλευσης:
Κίνα

Κίνδυνος:

 • Χημικός κίνδυνος από την ελλιπή προστασία των μπαταριών.


27


Φωτογραφία

Περιγραφή:
Γιρλάντα (Μίνυ)Επωνυμία:
-

Εισαγωγέας:
Ακτύπητο Λτδ

Σημείο Εντοπισμού:
Ακτύπητο (Πάφος)

Μοντέλο:
ΑΚ14866020-1

Γραμμοκώδικας:
8014866020012

Χώρα Προέλευσης:
Κίνα

Κίνδυνος:

 • Χημικός κίνδυνος από την ελλιπή προστασία των μπαταριών.


28


Φωτογραφία

Περιγραφή:
Στολή αμφίεσης (Νεράιδα)Επωνυμία:
-

Εισαγωγέας:
Pop Life Electric Shops Ltd

Σημείο Εντοπισμού:
Pop Life (Λατσιά)

Μοντέλο:
-

Γραμμοκώδικας:
6985715848137

Χώρα Προέλευσης:
Κίνα

Κίνδυνος:

 • Δεν έχει ακολουθηθεί η ενδεδειγμένη διαδικασία εκτίμησης συμμόρφωσης του προϊόντος.


29


Φωτογραφία

Περιγραφή:
Στολή αμφίεσης (Μπαλαρίνα)Επωνυμία:
-

Εισαγωγέας:
Pop Life Electric Shops Ltd

Σημείο Εντοπισμού:
Pop Life (Λατσιά)

Μοντέλο:
2445022

Γραμμοκώδικας:
5290656030765

Χώρα Προέλευσης:
Κίνα

Κίνδυνος:

 • Δεν έχει ακολουθηθεί η ενδεδειγμένη διαδικασία εκτίμησης συμμόρφωσης του προϊόντος.


Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Συμφωνία επί της αρχής Ισραήλ και Χαμάς για κατάπαυση του πυρός - Τι ανακοίνωσε ο Μπάιντεν
ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία επί της αρχής Ισραήλ και Χαμάς για κατάπαυση του πυρός - Τι ανακοίνωσε ο Μπάιντεν

Συμφωνία επί της αρχής Ισραήλ και Χαμάς για κατάπαυση του πυρός - Τι ανακοίνωσε ο Μπάιντεν

Μητσοτάκης προς Γκουτέρες: «Η διαίρεση της Κύπρου είναι μια μη αποδεκτή κατάσταση»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης προς Γκουτέρες: «Η διαίρεση της Κύπρου είναι μια μη αποδεκτή κατάσταση»

Μητσοτάκης προς Γκουτέρες: «Η διαίρεση της Κύπρου είναι μια μη αποδεκτή κατάσταση»

Ενώπιον των κοινωνικών εταίρων η τελική πρόταση του υπουργού Εργασίας για πέναλτι 12% στις συντάξεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενώπιον των κοινωνικών εταίρων η τελική πρόταση του υπουργού Εργασίας για πέναλτι 12% στις συντάξεις

Ενώπιον των κοινωνικών εταίρων η τελική πρόταση του υπουργού Εργασίας για πέναλτι 12% στις συντάξεις

Τατάρ: Δεν θέτουμε ως όρο την αναγνώριση της «τδβκ» για έναρξη διαπραγματεύσεων αλλά επιβεβαίωση της κυριαρχίας μας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τατάρ: Δεν θέτουμε ως όρο την αναγνώριση της «τδβκ» για έναρξη διαπραγματεύσεων αλλά επιβεβαίωση της κυριαρχίας μας

Τατάρ: Δεν θέτουμε ως όρο την αναγνώριση της «τδβκ» για έναρξη διαπραγματεύσεων αλλά επιβεβαίωση της κυριαρχίας μας

Νέο ένταλμα σύλληψης για την απάτη πυραμίδα της Metamax - Άφαντος παραμένει ο 63χρονος
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέο ένταλμα σύλληψης για την απάτη πυραμίδα της Metamax - Άφαντος παραμένει ο 63χρονος

Νέο ένταλμα σύλληψης για την απάτη πυραμίδα της Metamax - Άφαντος παραμένει ο 63χρονος