Οι τελευταίες προτάσεις του Προέδρου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 10.7.2017
Οι τελευταίες προτάσεις του Προέδρου
Στην πρόταση του Προέδρου Αναστασιάδη αναφέρεται ρητώς ότι τίποτε δεν θεωρείται συμφωνημένο, εάν πρώτα δεν συμφωνηθούν όλα

Κατά τη δραματική τελευταία συνάντηση-δείπνο της περασμένης Πέμπτης, που κατέληξε σε αποτυχία της διάσκεψης για την Κύπρο, τα μέρη είχαν ενώπιόν τους γραπτή πρόταση προς τους Τουρκοκυπρίους από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, που ήταν εντός του πλαισίου της πρότασης του γ.γ. του ΟΗΕ και η οποία περιελάμβανε την εκ περιτροπής προεδρία (στόχος να μην επιρριφθούν ευθύνες στην πλευρά μας και να σπάσει το αδιέξοδο, εάν αυτό ήταν εφικτό). Στην πρόταση Αναστασιάδη αναφέρεται ρητώς ότι τίποτε δεν θεωρείται συμφωνημένο εάν δεν συμφωνηθούν όλα, καθώς και ότι εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία το έγγραφο θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί:


Εγγυήσεις


Τερματισμός των Συνθηκών Εγγυήσεως και Συμμαχίας με την έναρξη της εφαρμογής της λύσης, δεδομένου ότι ο γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών ανέφερε ότι χρειαζόμαστε ένα νέο καθεστώς ασφαλείας, το οποίο δεν θα περιλαμβάνει μονομερή επεμβατικά δικαιώματα και θα τερματίζει τη Συνθήκη Εγγυήσεως.


Αποχώρηση στρατού


Αποχώρηση του στρατού από την πρώτη ημέρα έναρξης της συμφωνίας της διαδικασίας απόσυρσης, με βάση τη Συνθήκη Απόσυρσης Στρατευμάτων, η οποία θα προβλέπει χρονοδιάγραμμα για σταδιακή και σύντομη απόσυρση, με προκαθορισμένη ρήτρα λήξης ισχύος (το πολύ 18 μήνες, αν και ο Πρόεδρος είπε προφορικά ότι συζητά και μικρή επέκταση του χρονοδιαγράμματος). Σημειώνεται ότι τα Ηνωμένα Έθνη αποδέχονται ότι η αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων είναι ξεχωριστό θέμα, ότι θα υπάρξει δραστική μείωση όπλων, στρατιωτικού εξοπλισμού και στρατιωτών (βάσει της Συνθήκης Συμμαχίας του 1960). Η πρόταση του γ.γ. του ΟΗΕ προνοεί ένα σταθερό σύστημα ασφάλειας και ένα μηχανισμό εποπτείας και ελέγχου υλοποίησης/εφαρμογής της λύσης, ώστε όλοι οι Κύπριοι, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, να αισθάνονται ασφαλείς. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποδεχόταν συμβουλευτικό ρόλο της Τουρκίας, αλλά όχι εποπτικό.


Εδαφικό


Ο χάρτης θα αντικατοπτρίζει τα ποσοστά των συνιστωσών πολιτειών, όπως αυτός που υπέβαλε η ελληνοκυπριακή πλευρά, και θα περιλαμβάνονται σε αυτόν περιοχές (συμπεριλαμβανομένης της Μόρφου) που επιτρέπουν την επιστροφή ποσοστού 60% των εκτοπισθέντων και πάνω του 50% της ακτογραμμής υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση, όπως εξάλλου ήταν και η πρόταση του γ.γ. του ΟΗΕ.


Περιουσιακό


Δεδομένης της συμφωνίας ότι το δικαίωμα του νόμιμου ιδιοκτήτη πρέπει να είναι σεβαστό, σύμφωνα με την πρόταση του γ.γ., θα ισχύουν δύο ιδιοκτησιακά καθεστώτα, ένα γενικό καθεστώς για τις περιοχές που δεν υπάγονται στην εδαφική αναπροσαρμογή και ένα ειδικό καθεστώς για τις περιοχές που υπόκεινται σε εδαφική αναπροσαρμογή. Αναφορικά με το γενικό καθεστώς, προνοείται επιστροφή των νόμιμων ιδιοκτητών (και των μελών των οικογενειών τους) που ζούσαν στο ακίνητό τους και σκοπεύουν να επιστρέψουν και να ξαναζήσουν, εφόσον: δεν έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις και η οικία δεν εμπίπτει στην κατηγορία που αφορά σημερινούς χρήστες που είναι μεταγενέστεροι αγοραστές (θα υπάρχουν κριτήρια βάσει των οποίων θα αποφασίζει η Επιτροπή Ιδιοκτησίας), και θα υπάρχει όριο για άδειες εκτάσεις, δηλαδή δεν θα υπάρξει πλήρης αποκατάσταση, αλλά 1/3 επιστροφή και εναλλακτικές λύσεις για το υπόλοιπο της περιουσίας. Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατη η επιστροφή της κατοικίας/περιουσίας κ.λπ., θα πρέπει να γίνει αποτελεσματική, γρήγορη και δίκαιη ικανοποίηση του νόμιμου ιδιοκτήτη μέσω εναλλακτικών θεραπειών, όσο το δυνατόν πιο κοντά στην επιθυμία του. Αναφορικά με τις περιοχές που υπόκεινται σε εδαφική αναπροσαρμογή, ο κανόνας είναι η επιστροφή των ακινήτων. Όπου αυτό δεν μπορεί να γίνει, να εξασφαλιστεί αποτελεσματική, γρήγορη και δίκαιη ικανοποίηση του νόμιμου ιδιοκτήτη μέσω εναλλακτικών θεραπειών όσο το δυνατόν πιο κοντά στην επιθυμία του. Η ελληνοκυπριακή πλευρά δέχεται να συζητήσει εξαιρέσεις, σύμφωνα με τα όσα είχαν λεχθεί στο Μοντ Πελεράν ΙΙΙ, υπό την προϋπόθεση ότι οι εξαιρέσεις αυτές δεν θα θέτουν σε κίνδυνο το δικαίωμα της πρώτης επιλογής του νόμιμου ιδιοκτήτη. Το ίδιο να ισχύει και για περιοχές που θα παραμείνουν υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση με ειδικό καθεστώς, που θα καλύπτει σημαντικά περισσότερες περιοχές από αυτές που περιλαμβάνονταν στο σχέδιο Ανάν.


Πολιτική ισότητα


Λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργικότητα, την αποτελεσματικότητα και το μέγεθος του κράτους σε συνάρτηση με τις ανάγκες της ομοσπονδιακής δημόσιας υπηρεσίας, και τηρώντας τον οριζόντιο κανόνα για τη λήψη αποφάσεων 2:1 με απλή πλειοψηφία για συλλογικά όργανα, η ελληνοκυπριακή πλευρά συζητά τα εξής: (α) Εξαιρέσεις ομοσπονδιακών συλλογικών αρχών (που θα συμφωνηθούν), εκτός από εκείνες με μη εθνική σύνθεση, απλή πλειοψηφία με την απαίτηση τουλάχιστον μίας θετικής ψήφου της άλλης πλευράς στη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με σχετική πρόταση των Ηνωμένων Εθνών (για εκεί και όπου εμπλέκονται θεμελιώδη συμφέροντα για κάθε μία από τις κοινότητες και εφόσον θα συμφωνηθεί ένας αποτελεσματικός μηχανισμός επίλυσης αδιεξόδων), (β) θα υιοθετηθεί ένα σύστημα εκλογής του Προέδρου και του Αντιπροέδρου με ενιαίο ψηφοδέλτιο (single ticket) με σταθμισμένη ψήφο, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ένα συμφωνημένος αποτελεσματικός μηχανισμός επίλυσης αδιεξόδων, με εξαίρεση την εκ περιτροπής προεδρία (2:1 θητείες, αρχής γενομένης από Ελληνοκύπριο Πρόεδρο).


Τούρκοι - Έλληνες


Σε ό,τι αφορά τις τέσσερις ελευθερίες, ο συμφωνημένος δημογραφικός λόγος για Έλληνες και Τούρκους υπηκόους στην Κύπρο (4:1) θα ισχύει από την πρώτη ημέρα έναρξης της ισχύος της συμφωνίας διακανονισμού (mutatis mutandis). Η ελληνοκυπριακή πλευρά συζητά αυτό το θέμα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Επίσης, το καθεστώς των Τούρκων υπηκόων θα μπορούσε να εξελιχθεί ή/και να τους επιτραπεί να παραμείνουν στο μέλλον, χωρίς να αποκλείεται η ρύθμιση της απόκτησης ακίνητης περιουσίας, υπό κάποιες προϋποθέσεις. Κατά τα Ηνωμένα Έθνη, θα υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις από την αναλογία 4:1 (τουρίστες, φοιτητές και αποσπασμένοι εργαζόμενοι). Εκτός από τα όσα ισχύουν στο πλαίσιο της τελωνειακής ένωσης ΕΕ - Τουρκίας, θα ζητηθούν ρυθμίσεις που θα αφορούν το παραδοσιακό εμπόριο της τουρκοκυπριακής κοινότητας με την Τουρκία, ως προσωρινό μέτρο, με στόχο την ομαλή εξέλιξη της τουρκοκυπριακής οικονομίας. Τα προϊόντα αυτά πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με όλους τους ισχύοντες κανόνες ποιότητας και ασφάλειας της ΕΕ.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Αναθυμιάσεις στην Πάφο: Στο νοσοκομείο 26 πρόσωπα - Η κατάσταση της υγείας των 8 παιδιών
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναθυμιάσεις στην Πάφο: Στο νοσοκομείο 26 πρόσωπα - Η κατάσταση της υγείας των 8 παιδιών

Αναθυμιάσεις στην Πάφο: Στο νοσοκομείο 26 πρόσωπα - Η κατάσταση της υγείας των 8 παιδιών

Βασιλικό: H VPSM διαψεύδει την κινεζική CMC για την προβλήτα - Τι λέει για αναστολή εργασιών
ΚΥΠΡΟΣ

Βασιλικό: H VPSM διαψεύδει την κινεζική CMC για την προβλήτα - Τι λέει για αναστολή εργασιών

Βασιλικό: H VPSM διαψεύδει την κινεζική CMC για την προβλήτα - Τι λέει για αναστολή εργασιών

Νέα κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε για αύριο η Μετεωρολογική Υπηρεσία - Πότε τίθεται σε ισχύ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε για αύριο η Μετεωρολογική Υπηρεσία - Πότε τίθεται σε ισχύ

Νέα κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε για αύριο η Μετεωρολογική Υπηρεσία - Πότε τίθεται σε ισχύ

Εκλογές στις ΗΠΑ: Τι λένε 11 δημοσκοπήσεις για την πιθανή αναμέτρηση Κάμαλα Χάρις - Ντόναλντ Τραμπ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκλογές στις ΗΠΑ: Τι λένε 11 δημοσκοπήσεις για την πιθανή αναμέτρηση Κάμαλα Χάρις - Ντόναλντ Τραμπ

Εκλογές στις ΗΠΑ: Τι λένε 11 δημοσκοπήσεις για την πιθανή αναμέτρηση Κάμαλα Χάρις - Ντόναλντ Τραμπ

Απέρριψε έφεση εγγυητών σε δάνειο στη Λαϊκή Τράπεζα το Ανώτατο Δικαστήριο
ΚΥΠΡΟΣ

Απέρριψε έφεση εγγυητών σε δάνειο στη Λαϊκή Τράπεζα το Ανώτατο Δικαστήριο

Απέρριψε έφεση εγγυητών σε δάνειο στη Λαϊκή Τράπεζα το Ανώτατο Δικαστήριο