Επικυρώθηκε η «Α8» των νοσηλευτών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 7.3.2017
Επικυρώθηκε η «Α8» των νοσηλευτών
Μισθολογικές αυξήσεις αξιώνουν και άλλοι κλάδοι στον τομέα της υγείας, όπως οι εργοθεραπευτές, οι φυσιοθεραπευτές και οι τεχνολόγοι ακτινολόγοι

Οριστικοποιήθηκε σήμερα το πρωί η συμφωνία ένταξης των νοσηλευτών στις επιστημονικές δομές του Δημοσίου, με την υπογραφή της συμφωνίας.


Στη νέα σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό, μεταξύ της Κυβέρνησης, της ΠΑΣΥΝΟ και εκπροσώπων του κλάδου νοσηλευτικής της ΠΑΣΥΔΥ, συμφωνήθηκε όπως οι νοσηλευτές εισέρχονται στο Δημόσιο με την κλίμακα Α8, από την 1/1/2019.


Πλέον, μισθολογικές αυξήσεις αξιώνουν και άλλοι κλάδοι στον τομέα της υγείας, όπως οι εργοθεραπευτές, οι φυσιοθεραπευτές και οι τεχνολόγοι ακτινολόγοι.Μετά την τελετή υπογραφής, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «η μεταρρύθμιση στον τομέα της Υγείας και η εφαρμογή του ΓΕΣΥ αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Κυβέρνηση και για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προσωπικά. Αναγκαία προϋπόθεση για αυτή την πολύ νευραλγική για τους πολίτες μεταρρύθμιση αποτελούν τόσο οι διαρθρωτικές αλλαγές στα δημόσια νοσηλευτήρια όσο και η βέλτιστη αξιοποίηση των εργαζομένων σε αυτά. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στον τομέα της Υγείας είναι αυτοί άλλωστε που καλούνται να αποτελέσουν έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες αυτής της μεταρρύθμισης η οποία δεν μπορεί να γίνει χωρίς αυτούς.


Ήταν με αυτή τη συλλογιστική που η Κυβέρνηση ήταν από την αρχή σαφής ότι τα όποια αιτήματα των εργαζομένων δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ούτε σε στενά συντεχνιακά πλαίσια ούτε αποσπασματικά, αλλά να τίθενται και να συζητούνται στο ευρύτερο πλαίσιο των αναγκαίων εκείνων μεταρρυθμίσεων που αφορούν την αυτονόμηση των δημοσίων νοσηλευτηρίων, με στόχο την εφαρμογή του ΓΕΣΥ.


Είναι ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο που μετά από εποικοδομητικό διάλογο εφ’ όλης της ύλης, Κυβέρνηση και Οργανώσεις που εκπροσωπούν το νοσηλευτικό προσωπικό, ΠΑΣΥΔΥ και ΠΑΣΥΝΟ, καταλήξαμε σε Πλαίσιο Συμφωνίας που περιλαμβάνει την αποδοχή εκ μέρους των εργαζομένων των αρχών και των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών της αυτονόμησης των δημοσίων νοσηλευτηρίων, στα οποία θα κληθούν να εργαστούν. Περιλαμβάνει επίσης, διαρθρωτικά μέτρα στη βάση σύγχρονων διεθνών πρακτικών, που στοχεύουν τόσο στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς όφελος των ασθενών, αλλά και που ελαχιστοποιούν το συνεπαγόμενο δημοσιονομικό που θα καθιστούσε την εφαρμογή του ΓΕΣΥ μη βιώσιμη.


Συγκεκριμένα, Κυβέρνηση και οργανώσεις των εργαζομένων κατέληξαν σε Συμφωνία που, ανάμεσα σε άλλα, περιλαμβάνει:  • Ότι τα νοσοκομεία θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να λειτουργούν στο τέλος ως διοικητικά και οικονομικά αυτόνομες μονάδες. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να έχουν το δικό τους προϋπολογισμό, να κοστολογούν τις υπηρεσίες που παρέχουν στους ασθενείς και να έχουν τη μέγιστη δυνατή αυτονομία όσον αφορά τις προσλήψεις, προαγωγές και άλλα θέματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Σταδιακά, όλο το προσωπικού του κάθε δημόσιου νοσηλευτηρίου θα πρέπει να υπαχθεί στις διευθυντικές ομάδες του καθενός από αυτά.  • Ότι στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών και καλύτερης αξιοποίησης των υποδομών των δημόσιων νοσηλευτηρίων θα εισαχθεί νέο, ευέλικτο ωράριο εργασίας, νέο σύστημα αξιολόγησης και bonus scheme με βάση την παραγωγικότητα του κάθε εργαζομένου.  • Ότι όλες οι νέες προσλήψεις θα γίνονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.


Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που επιτυγχάνεται Συμφωνία με εργαζομένους για συγκεκριμένες πολιτικές και αρχές που άπτονται της αυτονόμησης των δημοσίων νοσηλευτηρίων.


Παράλληλα, η Κυβέρνηση αποδέχεται την αναβάθμιση και ένταξη όλων των υπηρετούντων κατόχων πανεπιστημιακού προσόντος στην Κλ. Α8. Η διαδικασία της αναβάθμισης θα αρχίσει την 1.1.2019 και θα ολοκληρωθεί μέχρι την 1.1.2023.


Στο πλαίσιο αυτό, η Συμφωνία περιλαμβάνει σημαντικά μέτρα που ελαχιστοποιούν το δημοσιονομικό κόστος που συνεπάγεται από την αναβάθμιση και σχετίζονται και με την πιο εύρυθμη διοικητική λειτουργία των δημοσίων νοσηλευτηρίων όπως:


- Μείωση των ιεραρχικών επιπέδων και επιπέδων προαγωγής του νοσηλευτικού προσωπικού ούτως ώστε αυτό να συνάδει με τις βέλτιστες πρακτικές και με τα ευρήματα των μελετών.


- Κατάργηση σημαντικού αριθμού υψηλά αμειβόμενων θέσεων προαγωγής οι οποίες δημιουργήθηκαν στο παρελθόν αλλά δεν δικαιολογούνται με βάση τα καθήκοντα ή τις νέες δομές των δημόσιων νοσηλευτηρίων.


- Κατάργηση 500 κενών θέσεων νοσηλευτών. Οι μελλοντικές προσλήψεις θα καθορίζονται με βάση τις ανάγκες του κάθε νοσηλευτηρίου.


- Εισαγωγή νέας κατηγορίας επαγγελματιών υγείας, αυτή των ‘φροντιστών υγείας’, των οποίων η πρόσληψη δεν θα προϋποθέτει πανεπιστημιακό πτυχίο αλλά συναφή επαγγελματική κατάρτιση. Σταδιακά η αναλογία πτυχιούχων νοσηλευτών και ‘φροντιστών υγείας’ θα ανέλθει στο 50:50 χωρίς να αυξηθεί το συνολικό προσωπικό.


Η εισαγωγή της κατηγορίας ‘φροντιστών υγείας’ αποτελεί μια σημαντική διαρθρωτική αλλαγή που καλύπτει ένα λειτουργικό κενό, συνάδει με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και θα συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία των νοσηλευτηρίων. αφού θα οδηγήσει στην αποσυμφόρηση των πτυχιούχων νοσηλευτών και στην επικέντρωση τους σε καθήκοντα αυξημένης ευθύνης. Με βάση πορίσματα μελετών θα εισαχθεί νέο καθηκοντολόγιο, τόσο για τους πτυχιούχους νοσηλευτές όσο και για τους φροντιστές υγείας, με ευδιάκριτα καθήκοντα και ευθύνες για κάθε θέση, στη βάση των οποίων θα γίνεται και η σχετική αξιολόγηση με βάση το νέο σύστημα αξιολόγησης. Η νέα αυτή κατηγορία θα διαδραματίσει σε βάθος χρόνου πολύ σημαντικό ρόλο στη μείωση του λειτουργικού κόστους των δημοσίων νοσηλευτηρίων ούτως ώστε και στην πράξη, μελλοντικά, τα δημόσια νοσηλευτήρια να μπορούν να λειτουργήσουν ως οικονομικά αυτόνομες μονάδες.


Την ίδια ώρα οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τους νοσηλευτές αποδέχονται ότι με τη λειτουργία του αυτόνομου Οργανισμού Διαχείρισης των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων, με βάση το νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται στη Βουλή, οι εργαζόμενοι οι οποίο επιλέξουν να παραμείνουν στη Δημόσια Υπηρεσία θα αποσπαστούν υποχρεωτικά σε αυτόν.


Η Συμφωνία αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την προώθηση της μεταρρύθμισης στον νευραλγικό τομέα της υγείας και για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, μια μεταρρύθμιση η οποία θα είναι προς όφελος κυρίως των ασθενών αλλά θα σέβεται και δεν θα παραγνωρίζει και τους επαγγελματίες στον τομέα της Υγείας.


Καλούμε όλους τους φορείς και ιδιαίτερα τα πολιτικά κόμματα, με πνεύμα συναίνεσης να συνδράμουν σε ό,τι τους αφορά για να ληφθούν εκείνες οι αποφάσεις οι οποίες θα καταστήσουν την εφαρμογή του ΓΕΣΥ πραγματικότητα».


Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Υπουργός Ενέργειας: Ορόσημο το έργο €50 εκατ. από ΑΗΚ-Cyta για έξυπνους μετρητές
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπουργός Ενέργειας: Ορόσημο το έργο €50 εκατ. από ΑΗΚ-Cyta για έξυπνους μετρητές

Υπουργός Ενέργειας: Ορόσημο το έργο €50 εκατ. από ΑΗΚ-Cyta για έξυπνους μετρητές

ΗΠΑ: Ο Νετανιάχου θα συναντηθεί χωριστά αύριο με Τζο Μπάιντεν και Κάμαλα Χάρις
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Νετανιάχου θα συναντηθεί χωριστά αύριο με Τζο Μπάιντεν και Κάμαλα Χάρις

ΗΠΑ: Ο Νετανιάχου θα συναντηθεί χωριστά αύριο με Τζο Μπάιντεν και Κάμαλα Χάρις

Συνελήφθη Ρώσος σεφ στο Παρίσι - Ύποπτος για πιθανό σαμποτάζ κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων
ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη Ρώσος σεφ στο Παρίσι - Ύποπτος για πιθανό σαμποτάζ κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων

Συνελήφθη Ρώσος σεφ στο Παρίσι - Ύποπτος για πιθανό σαμποτάζ κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων

Το Ιατρικό Κέντρο Λεμεσού καταγγέλει μεροληπτική μεταχείριση υπέρ της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων - Ζητά παρέμβαση Δαμιανού
ΚΥΠΡΟΣ

Το Ιατρικό Κέντρο Λεμεσού καταγγέλει μεροληπτική μεταχείριση υπέρ της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων - Ζητά παρέμβαση Δαμιανού

Το Ιατρικό Κέντρο Λεμεσού καταγγέλει μεροληπτική μεταχείριση υπέρ της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων - Ζητά παρέμβαση Δαμιανού

Κινητοποιήσεις ακτιβιστών σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια - Ζητούν το τέλος των ορυκτών καυσίμων
ΚΟΣΜΟΣ

Κινητοποιήσεις ακτιβιστών σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια - Ζητούν το τέλος των ορυκτών καυσίμων

Κινητοποιήσεις ακτιβιστών σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια - Ζητούν το τέλος των ορυκτών καυσίμων