Αυτή είναι η αυστηρή επιστολή της Κομισιόν προς την Κυπριακή Δημοκρατία για τα χρυσά διαβατήρια

«H Επιτροπή θεωρεί ότι το πρόγραμμα που εφαρμόζει η Κύπρος για τη χορήγηση ιθαγένειας σε επενδυτές είναι ικανό να υπονομεύσει —προς το οικονομικό όφελος ενός μόνο κράτους μέλους— την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών[..]».