Αθανάσιος, Νικηφόρος, Ησαΐας στήνουν στον τοίχο τον Αρχιεπίσκοπο – Για αναγνώριση της Εκκλησίας της Ουκρανίας

«Ἡ ἐν λόγῳ Πράξη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου συνιστᾶ κατάφωρη παραβίαση τοῦ συνοδικοῦ, συλλογικοῦ καί δημοκρατικοῦ πολιτεύματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».