Απάντηση Γιολίτη στα δημοσίευματα για οπλοφορία πολιτικών: Επιζήμια η συζήτηση…

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης δεν προτίθεται να δώσει συνέχεια επί του θέματος, αναφέρει ανακοίνωση.