ΓεΣΥ: Πώς καθορίζεται το ύψος της αμοιβής ανά ιατρική πράξη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS Δημοσιεύθηκε 23.5.2019
ΓεΣΥ: Πώς καθορίζεται το ύψος της αμοιβής ανά ιατρική πράξη
Τους αναθεωρημένους καταλόγους των ιατρικών πράξεων, που θα καλύπτονται εντός του ΓεΣΥ και αφορούν στην εξωνοσοκομειακή φροντίδα υγείας, καθώς και τους αντίστοιχους αριθμούς μονάδων και τις αμοιβές για κάθε πράξη, παρουσίασε σήμερα ο ΟΑΥ.

Τους αναθεωρημένους καταλόγους των ιατρικών πράξεων, που θα καλύπτονται εντός του ΓεΣΥ και αφορούν στην εξωνοσοκομειακή φροντίδα υγείας, καθώς και τους αντίστοιχους αριθμούς μονάδων και τις αμοιβές για κάθε πράξη, παρουσίασε σήμερα ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας.


Ο εν λόγω κατάλογος περιλαμβάνει όλες τις ιατρικές πράξεις, που θα καλύπτονται για κάθε ειδικότητα εντός του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) σε εξωνοσοκομειακό περιβάλλον, τον αντίστοιχο αριθμό μονάδων και κατ’ επέκταση την αμοιβή για την κάθε πράξη, καθώς και την τελική αμοιβή που θα λαμβάνει ο Ειδικός Ιατρός για την επίσκεψη και για την πράξη.

Για σκοπούς απλοποίησης, έχει καθοριστεί ένα είδος πρώτης επίσκεψης και ένα είδος επαναληπτικής επίσκεψης, οι οποίες είναι αποσυνδεδεμένες με το χρόνο που θα αφιερώνει ο ιατρός, εκτός από τις ειδικότητες της Ψυχιατρικής, της Νευρολογίας και της Ρευματολογίας.

Πώς καθορίζεται το ύψος της αμοιβής ανά ιατρική πράξη

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΟΑΥ Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, ανέφερε πως το ύψος της αμοιβής ανά ιατρική πράξη καθορίζεται με βάση τον προκαθορισμένο αριθμό μονάδων της κάθε ιατρικής πράξης, πολλαπλασιαζόμενο με την τιμή μονάδας του μηνός, σημειώνοντας ότι έχει δοθεί η εγγύηση, όπως η τιμή μονάδας για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας του Συστήματος, θα ανέρχεται στα €15 και δεν θα μειωθεί κάτω από €13 ούτε θα ξεπεράσει τα €17.

Αναφερόμενος περαιτέρω στο θέμα, ο κ. Παπακωνσταντίνου εξήγησε πως ο Ειδικός Ιατρός, για κάθε επίσκεψη, θα λαμβάνει τόσο την αμοιβή για μια επίσκεψη, όσο και την αμοιβή της αξίας των πράξεων, που θα παρέχει στον ασθενή, κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης επίσκεψης.

«Η πρώτη επίσκεψη», είπε, «για κάθε περιστατικό καθορίζεται στις 3,5 μονάδες, ενώ οι επαναληπτικές επισκέψεις (follow up) καθορίζονται στις 2 μονάδες, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της επίσκεψης. Για να δώσω ένα παράδειγμα, η πρώτη επίσκεψη σε Ειδικό Ιατρό Γαστρεντερολογίας θα αμείβεται με €52,5 (3,5 Χ €15=€52,5), ενώ κάθε επιπρόσθετη επίσκεψη θα αμείβεται με €30 (2 Χ €15=€30)».

Επιπρόσθετα, είπε πως «εάν στην επίσκεψη περιλαμβάνεται κολονοσκόπηση, ο Γαστρεντερολόγος θα αμείβεται επιπρόσθετα €315 (21 Χ €15=€315). Επομένως, εάν πρόκειται για πρώτη επίσκεψη, η συνολική αμοιβή του Ιατρού θα είναι €367,5 και για επαναληπτική επίσκεψη (κολονοσκόπηση) €345.

Σημείωσε ότι οι αναθεωρημένοι κατάλογοι θα αναρτώνται από σήμερα στην ιστοσελίδα του ΟΑΥ, για οποιονδήποτε θέλει να ενημερωθεί.

Συνεχής η εξέταση των καταλόγων από Συμβουλευτική Επιτροπή

Σε χαιρετισμό του, κατά τη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση των καταλόγων των ιατρικών πράξεων, ο Υπουργός Υγείας, Κωνσταντίνος Ιωάννου, ανέφερε πως «η διαδικασία αξιολόγησης των καταλόγων δεν μπορεί παρά να είναι διαρκής, όπως επιβάλλει η φύση του ιατρικού επαγγέλματος και το μεταβαλλόμενο κοινωνικό περιβάλλον», συμπληρώνοντας ότι «για να μπορούμε να εφαρμόζουμε όσο το δυνατό πιο ενημερωμένα στοιχεία, αποφασίστηκε όπως ο Οργανισμός σε συνεννόηση με το Υπουργείο και τις επιστημονικές εταιρείες προχωρήσει το συντομότερο δυνατό στον διορισμό συμβουλευτικής επιτροπής για την παρακολούθηση των καταλόγων για λήψη διορθωτικών μέτρων».

Ανέφερε ακόμα πως οι κατάλογοι θα τυγχάνουν συνεχούς εξέτασης και όταν και εφόσον εντοπίζονται περαιτέρω παραλήψεις, θα υπάρχει η δυνατότητα να γίνονται οι απαιτούμενες διορθώσεις, που θα ανταποκρίνονται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της ιατρικής.

Ο αρμόδιος Υπουργός είπε, επίσης, ότι οι κατάλογοι δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά στα τέλη Νοεμβρίου του 2018 και παράλληλα δόθηκαν στις επιστημονικές εταιρείες για επεξεργασία και σχόλια επί του περιεχομένου, για να προσθέσει ότι «ακολούθησαν δύο νέες προσπάθειες στις αρχές Ιανουαρίου και στα τέλη Φεβρουαρίου του 2019, για διαβούλευση με τις επιστημονικές εταιρείες επί των προτάσεων, ώστε από κοινού να αξιολογηθούν και να γίνουν εισηγήσεις και υποδείξεις για διορθώσεις».

«Δυστυχώς, ούτε στις δύο νέες προσπάθειες για διάλογο υπήρξε ανταπόκριση, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων. Στο διάστημα που μεσολάβησε, δόθηκαν παρατηρήσεις από μικρό αριθμό επιστημονικών εταιρειών, οι οποίες λήφθηκαν υπόψη και έγιναν μεν κάποιες βελτιώσεις από τον Οργανισμό, πλην όμως μεμονωμένες», είπε.

Ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι «κατανοώντας τις ανησυχίες που έφταναν κοντά μου από πολλά μέλη της ιατρικής κοινότητας και αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή που μπορούν να έχουν οι γιατροί στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έγκαιρη προετοιμασία ενόψει της εφαρμογής της 1ης φάσης του ΓεΣΥ σε λίγες μόνο μέρες, σε συνεργασία με τον ΟΑΥ, εντοπίστηκε ομάδα ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων που εξέφρασαν την προθυμία τους να βοηθήσουν στο εγχείρημα της επαναξιολόγησης των καταλόγων και της αναπροσαρμογής τους στα δεδομένα της Κύπρου».

«Βασική μας επιδίωξη ήταν, αξιοποιώντας τις επιστημονικές γνώσεις και την πολύχρονη πείρα της εν λόγω ομάδας ιατρών, και με τη συνεργασία των λειτουργών του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, να μελετηθούν οι κατάλογοι και να εντοπιστούν οι αποκλίσεις που υπήρχαν, στη βάση των δεδομένων που εφαρμόζονται στην Κύπρο. Όπως διαφάνηκε, υπήρχαν σημαντικές διαφορές και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Για τη διόρθωση αυτών των κενών που σίγουρα θα προκαλούσαν προβλήματα ή θα επιβάρυναν το Σύστημα στο μέλλον, επανεξετάστηκαν και αναδιαμορφώθηκαν οι κατάλογοι, ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο κοντά στα δεδομένα της Κύπρου», είπε.

Ενδιαφέρον από 350 Προσωπικού ιατρούς και 100 Παιδίατρους

Σε ό,τι αφορά τις εγγραφές γιατρών στο ΓεΣΥ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΥ, Θωμάς Αντωνίου είπε ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που διαθέτει ο ΟΑΥ, ο αριθμός των διαθέσιμων παιδιάτρων ανέρχεται στους 100, ενώ ο αριθμός των προσωπικών γιατρών για ενήλικες στους 350.

Εξάλλου, ανέφερε ότι στο ΓεΣΥ έχουν εγγραφεί μέχρι στιγμής γύρω στους 150 Ειδικούς Ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, για να σημειώσει ότι ο αριθμός τους αναμένεται ότι θα αυξάνεται σταδιακά.

Στο μεταξύ, στο ΓεΣΥ εντάσσονται και οι περίπου 600 Ειδικοί Ιατροί του δημόσιου τομέα.

Κληθείς να δώσει μια ενδεικτική αλλαγή που έγινε στους νέους καταλόγους, ο κ. Ιωάννου αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στην αύξηση της βαρύτητας της πρώτης επίσκεψης από 3 μονάδες σε 3,5, που κατ’ επέκταση θα επιφέρει αύξηση στην αντίστοιχη αμοιβή από €45 σε €52,5.

Σχολιάζοντας την ίδια ερώτηση, ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΑΥ επεσήμανε πως η αναθεώρηση δεν αφορούσε μόνο τις βαρύτητες, αλλά «και απλοποίηση των καταλόγων και επικαιροποίησή τους σε σχέση με την κυπριακή πραγματικότητα», σημειώνοντας ότι «είχαμε προσπαθήσει να αφομοιώσουμε ένα σύστημα, το οποίο είναι αμερικάνικο».

«Όταν κάναμε την πρώτη επεξεργασία στην ουσία συντονίσαμε το σύστημα με τις πράξεις που μας έδωσαν οι επιστημονικές εταιρείες τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα προστεθήκαν κάποιες πράξεις ή αφαιρέθηκαν άλλες που δεν γίνονται στην Κύπρο. Δεν είναι μόνο στις βαρύτητες η αναθεώρηση. Αναθεωρήθηκαν κάποιες βαρύτητες εκεί και όπου εντοπίστηκε ότι υπήρχε σημαντική απόκλιση. Έγινε η επικαιροποίηση για να είναι πιο συντονισμένη με την κυπριακή πραγματικότητα», είπε

Απαντώντας σε σχόλιο δημοσιογράφου ότι οι γιατροί εκφράζουν ανησυχίες για τον προϋπολογισμό και διερωτώνται πώς έγιναν αυτές οι αυξήσεις στους καταλόγους εφόσον δεν έχει προηγηθεί αύξηση του προϋπολογισμού, ο Υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε πως δεν δόθηκαν αυξήσεις, αλλά «έγινε εξορθολογισμός των πράξεων».

«Η αμοιβή των €15 ευρώ έχει δοθεί εδώ και μήνες. Εκείνο που αλλάζει είναι οι μονάδες σε συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και έγινε ανακατανομή των μονάδων, εξορθολογισμός. Κάποιες ιατρικές πράξεις είχαν πολύ περισσότερες μονάδες να παίρνουν από σήμερα ή και το αντίθετο. Άρα έγινε διόρθωση και προς τα πάνω και προς τα κάτω και ο προϋπολογισμός παραμένει ο ίδιο». Τόνισε δε πως δεν θα ζητηθεί επιπρόσθετος προϋπολογισμός», είπε συγκεκριμένα.

Κληθείς να πει εάν θεωρεί πως με αυτές τις αλλαγές που έγιναν, οι Ειδικοί Ιατροί θα πειστούν να εγγραφούν στο ΓεΣΥ, ο Υπουργός Υγείας απάντησε ότι αυτή είναι κύρια επιδίωξη και συμπλήρωσε ότι «η βελτίωση της πρότασης στόχο έχει να καθησυχάσει προβληματισμούς και να πείσει τους γιατρούς να ενταχθούν».

Ερωτηθείς πότε θα αναρτηθεί ο κατάλογος με τους Ειδικούς Ιατρούς που έχουν συμβληθεί, ο Γενικός Διευθυντής του ΟΑΥ, Άθως Τσινωντίδης, είπε πως τα ονόματα θα αρχίσουν να εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού με την ολοκλήρωση της σύναψης σύμβασής τους.

«Θα αρχίσουν», συνέχισε, «να εμφανίζονται τα ονόματα των Ιατρών που ολοκληρώνουν τη διαδικασία εγγραφής τους και υπογράφουν τις συμβάσεις τους με τον Οργανισμό. Μέχρι την 1η Ιουνίου θα εμφανίζονται όλα τα ονόματα εκείνων που θα έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους, ωστόσο, οι κατάλογοι -όπως συμβαίνει και με τους Προσωπικούς Ιατρούς- θα ανανεώνονται συνέχεια».

Εκφράζοντας την προσωπική του πεποίθηση, ο Υπουργός Υγείας ανέφερε ότι οι γιατροί, αφού μελετήσουν τους νέους καταλόγους, πιθανόν να χρειαστούν κάποιο χρόνο για να δουν το Σύστημα να δουλεύει στην πράξη πριν ενταχθούν. «Αναμένουμε μεγαλύτερη ροή εγγραφής ιατρών μετά τον Ιούλιο-Αύγουστο, όταν θα λειτουργήσει το Σύστημα και αξιολογηθούν τα πραγματικά δεδομένα από τους ενδιαφερόμενους», δήλωσε.

Σχέδιο Κρατικής Χορηγίας για τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια

Στη συνέχεια, απαντώντας σε σχόλιο του Προέδρου του ΠΑΣΙΝ, όπως το μετέφερε δημοσιογράφος, σχετικά με το Σχέδιο Κρατικής Χορηγίας για τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια που εγκρίθηκε χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο, ότι δηλαδή δεν αντιμετωπίζεται ιδιαίτερα θετικά και εμμένει σε μεικτό σύστημα, ο κ. Ιωάννου τόνισε εκ νέου ότι η σχετική νομοθεσία είναι ξεκάθαρη και προνοεί μονοασφαλιστικό σύστημα. «Εάν κάποιοι επιμένουν σε μεικτό σύστημα, υπάρχει η Βουλή, να πείσουν τους βουλευτές να προχωρήσουν αν θέλουν. Εμείς ως οι καθ’ ύλην αρμόδιοι εφαρμόζουμε αυτά που προβλέπονται στη νομοθεσία και δεν είναι στις προθέσεις μας να φέρουμε αλλαγές στην αρχιτεκτονική του συστήματος», δήλωσε.

Όσον αφορά στο Σχέδιο, ο κ. Υπουργός υπενθύμισε ότι αποτελούσε πάγιο αίτημα και του ΠΑΣΙΝ και της ΟΕΒ που εκπροσωπεί τον ΠΑΣΙΝ. «Σε επιστολή που είχα λάβει τον περασμένο Νοέμβριο, ένα εκ των τεσσάρων αιτημάτων -το πρώτο κατ’ ακρίβειαν- αφορούσε σε επιδότηση για τη διαπίστευση και προχωρήσαμε με το συγκεκριμένο μέτρο. Αν τώρα που το παραχωρήσαμε δεν θεωρείται σημαντικό από κάποιους, μπορεί.

Μιλώντας με κάποια νοσηλευτήρια που μπορεί να είναι και σε άλλο μέγεθος και με άλλα οικονομικά δεδομένα -διότι εμείς σαν Υπουργείο Υγείας οφείλουμε να λάβουμε υπόψη το σύνολο των νοσηλευτηρίων και όχι συγκεκριμένα νοσηλευτήρια που μπορεί λόγω μεγέθους οι €60,000 επιδότηση μπορεί να μην είναι σημαντικό ποσό-, η συγκεκριμένη επιδότηση είναι πολύ σημαντική», είπε.

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

Αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας, ο Υπουργός Υγείας είπε ότι από 1η Ιουνίου όλοι οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ θα έχουν το δικαίωμα για έκδοση της Κάρτας, από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

ΚΥΠΕ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Ολοκληρώθηκε η αντεξέταση του Γ. Εισαγγελέα: «Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Νομικής Υπηρεσίας είναι οι επιθέσεις της Ελεγκτικής»
ΚΥΠΡΟΣ

Ολοκληρώθηκε η αντεξέταση του Γ. Εισαγγελέα: «Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Νομικής Υπηρεσίας είναι οι επιθέσεις της Ελεγκτικής»

Ολοκληρώθηκε η αντεξέταση του Γ. Εισαγγελέα: «Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Νομικής Υπηρεσίας είναι οι επιθέσεις της Ελεγκτικής»

Υπόθεση γυναικοκτονίας διερευνά η Αστυνομία - Είχε προηγηθεί συμπλοκή πριν το φόνο της 41χρονης
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπόθεση γυναικοκτονίας διερευνά η Αστυνομία - Είχε προηγηθεί συμπλοκή πριν το φόνο της 41χρονης

Υπόθεση γυναικοκτονίας διερευνά η Αστυνομία - Είχε προηγηθεί συμπλοκή πριν το φόνο της 41χρονης

H πρώτη αποτίμηση των ευρωεκλογών από τον Νιαζί Κιζίλγιουρεκ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

H πρώτη αποτίμηση των ευρωεκλογών από τον Νιαζί Κιζίλγιουρεκ

H πρώτη αποτίμηση των ευρωεκλογών από τον Νιαζί Κιζίλγιουρεκ

Πέθανε από θερμοπληξία 91χρονη στη Λευκωσία
ΚΥΠΡΟΣ

Πέθανε από θερμοπληξία 91χρονη στη Λευκωσία

Πέθανε από θερμοπληξία 91χρονη στη Λευκωσία

Πόρισμα για Ακάμα: Βρήκαν τον ένα που θα πληρώσει για όλους
ΚΥΠΡΟΣ

Πόρισμα για Ακάμα: Βρήκαν τον ένα που θα πληρώσει για όλους

Πόρισμα για Ακάμα: Βρήκαν τον ένα που θα πληρώσει για όλους