Φόρμα αναζήτησης

Βρετανικά εμπόδια για το καζίνο στο Ακρωτήρι

Επανέρχεται η εταιρεία ICR – Integrated Casino Resort για να ξεκαθαρίσει το θέμα που έθεσε το Τμήμα Περιβάλλοντος για πιθανό επηρεασμό του υγροβιότοπου Ακρωτηρίου από το καζίνο που πρόκειται να ανεγερθεί. Οι μελετητές της εταιρείας Proplan Ltd και Envi Servicesπου διενήργησαν την περιβαλλοντική μελέτη εκ μέρους της ICR – Integrated Casino Resort, με νέα επιστολή τους στην περιβαλλοντική αρχή υπενθυμίζουν πως στην περιοχή πλησίον του καζίνου υπάρχουν ήδη μεγάλες αναπτύξεις, ενώ σταθμεύουν μέχρι και νταλίκες. Οι μελετητές επιρρίπτουν σκοπιμότητα στις ενέργειες των Βρετανών για την ένταξη της περιοχής Φασουρίου (ΒΔ της αλυκής Ακρωτηρίου και 5 χλμ δυτικά της ανάπτυξης) σε ζώνη ειδικής προστασίας, ώστε να αποτραπούν άλλες αναπτύξεις και να προστατευτούν τα στρατιωτικά τους συμφέροντα.

Καμία ανησυχία

Η περιβαλλοντική αρχή είχε υπονοήσει κατά την αρχική αξιολόγηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων πως από την ανέγερση του καζίνου υπάρχει ο κίνδυνος να επηρεαστεί ο υγροβιότοπος Ακρωτηρίου, ιδιαίτερα από τον θόρυβο και τον φωτισμό. Όπως αναφέρεται σε νέα επιστολή της εταιρείας προς την περιβαλλοντική αρχή, οι μελετητές που ετοίμασαν την περιβαλλοντική μελέτη έχουν φτάσει στο συμπέρασμα ότι με τα μέτρα κατά τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το συγκρότημα του έργου αποτελεί κλειστό σύστημα από κάθε άποψη (δηλαδή όσον αφορά τις πρώτες ύλες, ενέργειες, στερεά και υγρά απόβλητα, αέρια, εκπομπές, θόρυβο, φωτισμό και άλλα) αλλά και λόγω απόστασης, δεν υπάρχει ανησυχία για πιθανές αρνητικές επιπτώσεις προς το οικοσύστημα της αλυκής του Ακρωτηρίου. Σύμφωνα με τους μελετητές, στο προτεινόμενο τεμάχιο του έργου, έκτασης περίπου 370 στρεμμάτων, ανακηρυγμένο ως πολεοδομική κατοικημένη ζώνη από το 2011 (μετά από εκπόνηση στρατηγικής περιβαλλοντικής μελέτης), η χλωρίδα και πανίδα βρίσκονται σε γη στην οποία ασκείται εντατική γεωργική δραστηριότητα εδώ και δεκαετίες, κυρίως σε φυτείες εσπεριδοειδών αλλά και πατατών. Άρα «εξυπακούεται η χρήση μηχανημάτων και μηχανικών εργαλείων, χημικών παρασκευασμάτων, ενώ υπάρχει και εκτενής κίνηση εργατικού δυναμικού και οχημάτων και άλλες δραστηριότητες. Σημειώνεται πως το τεμάχιο γειτνιάζει με το νέο λιμάνι Λεμεσού, τα υπό κατασκευή γήπεδα γκολφ και άλλα υπό σχεδιασμό έργα. Επίσης, στα νότια του τεμαχίου ευρίσκεται άτυπος μεγάλος χώρος στάθμευσης νταλικών με θορυβώδη δραστηριότητα», αναφέρουν οι μελετητές. Σημειώνουν ακόμα πως δεν εντοπίσθηκαν στη χλωρίδα οποιαδήποτε είδη τα οποία να βρίσκονται κάτω από οποιοδήποτε καθεστώς προστασίας ώστε να δικαιολογείται ανησυχία.

Περιορισμένη η πανίδα

Ολόκληρη η χερσόνησος Ακρωτηρίου (εντός των Βρετανικών Βάσεων) έχει χαρακτηριστεί Σημαντική Περιοχή Πτηνοπανίδας (ΣΠΠ). Το 2012 εκπονήθηκε σχέδιο διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος της περιοχής και ορίστηκε μονομερώς ζώνη ειδικής προστασίας (ΖΕΠ). Όμως με την απόφαση των αρχών διοίκησης των Βρετανικών Βάσεων διαφώνησε η μελέτη των βιολόγων Περγαντή και Παπασταύρου, οι οποίοι σημειώνουν σε δική τους μελέτη πως η προσέγγιση των ΒΒ, θέτοντας απλώς και μόνο τον χώρο των αγροκτημάτων εντός της ΖΕΠ, είναι λανθασμένη. Επιπλέον, σημειώνουν οι δύο μελετητές, ο καθορισμός της περιοχής των Αγροκτημάτων Φασουρίου ως ζώνης ειδικής προστασίας εξυπηρετεί στρατιωτικά συμφέροντα των Βρετανικών Βάσεων. Διότι στο διαχειριστικό σχέδιο της περιοχής Ακρωτηρίου που εκπονήθηκε από τους Βρετανούς το τμήμα αυτό της περιοχής περιλαμβάνεται επίσημα στη χαρακτηρισμένη από τους ιδίους ως «ζώνη προάσπισης των στρατιωτικών συμφερόντων τους» και συγκεκριμένα ως «ζώνη του εναέριου χώρου των Βάσεων και ως ζώνη ασφάλειας για μεταφορά στρατιωτικού υλικού». Όπως προκύπτει τα κίνητρα ένταξης της περιοχής σε ΖΕΠ δεν είναι οικολογικά, αλλά αφορούν την προστασία των στρατιωτικών επιδιώξεων των Βρετανών. Ξεκαθαρίζεται ακόμα από τους μελετητές πως από την έκταση των 370 στρεμμάτων του υπό ανάπτυξη τεμαχίου (στο ΒΑ άκρο της χερσονήσου) θα επηρεαστεί με την ανάπτυξη έκταση σε ποσοστό 34%, δηλαδή 126 στρέμματα. Εντός τους δεν περιλαμβάνονται ενδημικά είδη. Επισημαίνεται πως το τεμάχιο της προτεινόμενης ανάπτυξης δεν ανήκει σε καθεστώς «προστατευόμενης περιοχής» οποιουδήποτε τύπου και ειδικότερα δεν εμπίπτει μέσα στις Βρετανικές Βάσεις. Μάλιστα στις ίδιες ακριβώς αποστάσεις με το καζίνο από την εν λόγω προστατευόμενη περιοχή και τον υγροβιότοπο βρίσκονται ο δίαυλος του στρατιωτικού αεροδρομίου των Βρετανικών Βάσεων, αλλά και οι μεγαλύτερες στη Μεσόγειο αντένες Radar.