Φόρμα αναζήτησης

Τι διευκρινίζει η Ελληνική Τραπ. για τη διαπραγμάτευση της μετοχής της

Η αναστολή της διαπραγμάτευσης των τίτλων της Ελληνικής Τράπεζας στο ΧΑΚ ισχύει μέχρι η Τράπεζα να είναι εις θέση να εκδώσει ανακοίνωση, σχετικά με την πρόταση εξαγοράς της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας η οποία να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού για την κατάχρηση της Αγοράς.

Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση που δημοσιεύεται σήμερα στο ΧΑΚ, σε συνέχεια χθεσινής ανακοίνωσης του Χρηματιστηρίου, για την αναστολή διαπραγμάτευσης των τίτλων της εταιρείας Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ.

Το Χρηματιστήριο, κατόπιν διευκρινιστικής επιστολής που έχει λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σημειώνει ότι «η αναστολή διαπραγμάτευσης, ισχύει από χθες, Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018 και μέχρι η Τράπεζα να είναι εις θέση να εκδώσει ανακοίνωση, σχετικά με την πρόταση εξαγοράς της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ, η οποία να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού 596/2014, για την κατάχρηση της Αγοράς».