Φόρμα αναζήτησης

Θέλει και ιδιωτικοποιήσεις η Κομισιόν από την Κύπρο

Νέες πιέσεις στην Κύπρο για μείωση των κόκκινων δανείων στο τραπεζικό σύστημα, για μεταρρυθμίσεις, αλλά και για ιδιωτικοποιήσεις ασκούνται με τις νέες συστάσεις της Κομισιόν προς τη χώρα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου.

Οι πέντε νέες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Κύπρο για αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών που δημοσιεύτηκαν χθες δεν διαφέρουν από προηγούμενες συστάσεις της Κομισιόν και για τις οποίες όπως αποφάνθηκε ήδη υπήρξε μερική ή καθόλου πρόοδος.

Μεταξύ άλλων η Κομισιόν ζητά από την Κύπρο να αναλάβει δράση το 2018 και το 2019 σε ό,τι αφορά την υιοθέτηση νομοθετικών μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα, ιδίως όσον αφορά τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και τη διακυβέρνηση των ημικρατικών οργανισμών και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Μεταρρυθμίσεις ζητούνται και όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού συστήματος μέσω της αναθεώρησης των αστικών διαδικασιών, της αύξησης της εξειδίκευσης των δικαστηρίων και της δημιουργίας ενός πλήρως λειτουργικού συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Όσον αφορά την απονομή δικαιοσύνης, η ΕΕ ζητά τη λήψη μέτρων για την πλήρη λειτουργία των πλαισίων αφερεγγυότητας και εκποιήσεων και για ταχύρρυθμη έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας και μεταβίβαση των δικαιωμάτων κυριότητας ακίνητης περιουσίας.

Με την τρίτη σύστασή της η ΕΕ ζητά επιτάχυνση της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, συμπεριλαμβανομένων και των νομοθετικών τροποποιήσεων που να διευκολύνουν, μεταξύ άλλων, και την πώληση δανείων. Η Κομισιόν επαναλαμβάνει επίσης την ανάγκη ενίσχυσης της εποπτείας των ασφαλιστικών εταιρειών και των συνταξιοδοτικών ταμείων.

Η Επιτροπή ζητά επίσης, με την τέταρτη σύστασή της, να δοθεί προτεραιότητα στην εφαρμογή βασικών στοιχείων του σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη, τονίζοντας μεταξύ άλλων την ανάγκη έγκρισης της προτεινόμενης από την κυβέρνηση ταχείας αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων, αλλά και επανεκκίνηση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων.

Τέλος, η Κομισιόν ζητά μεταξύ άλλων με την τελευταία της σύσταση να συνεχιστεί η μεταρρύθμιση στο Δημόσιο, να ληφθούν μέτρα για ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος και μέτρα ώστε το Εθνικό Σύστημα Υγείας να καταστεί πλήρως λειτουργικό το 2020 όπως έχει προγραμματιστεί.