Φόρμα αναζήτησης

Ομιλείτε Κυπριακά; Τι σημαίνει ξυλάγγουρο;

 

Το ξυλάγγουρο είναι το άγουρο πεπόνι. Προέρχεται από το ξύλο και το αγγούρι.

Αναφορές με τη σημασία της λέξης:

«Εγιώ ‘εν τα κόβκω τα ξυλάγγουρα, εννά τα’ αφήσω να γενούν πιπόνια»
(Κυπρή 1989:279, 2002:344)

Μεταφορικά, επικράτησε ξυλάγγουρο να αποκαλούμε ψηλόλιγνους, άκαμπτους και μη ελαστικούς ανθρώπους.

Εδώ μπορείτε να δείτε όλες τις λέξεις που έχουν αναρτηθεί μέχρι σήμερα, αλλά και τις ερμηνείες τους