Φόρμα αναζήτησης

Ομιλείτε Κυπριακά; Τι σημαίνει καμασιάς;

 

Καμασιάς, είναι ο βλάκας, ο παλαβωμένος, ο αχαμάκκης, ο ζόππος (Κοινό λεξικό ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής διαλέκτου).

Στην τουρκοκυπριακή διάλεκτο gamasa σημαίνει βλάκας, μαλθακός, ανίκανος, αλλά και περίλαμπρο παλικάρι (kamas = θαμπώνομαι).

 

Εδώ μπορείτε να δείτε όλες τις λέξεις που έχουν αναρτηθεί μέχρι σήμερα, αλλά και τις ερμηνείες τους