Φόρμα αναζήτησης

Ομιλείτε Κυπριακά; Τι σημαίνει αλάιν;

 

Αλάιν, σημαίνει συνάθροιση, θορυβώδης εκδήλωση, μπουλούκι κόσμου.

Προέρχεται από τη βυζαντινή λέξη αλλάιον που σημαίνει στρατιωτικό απόσπασμα και αλλαγή φρουράς (αρχαία: αλλάσσω).

(Tietze 2002/1:144)

«Γυρίζουν τη νύφφην τζι ο κόσμος ούλος επήεν εις τα’ αλάιν» (Κυπρή 1989:316)

Εδώ μπορείτε να δείτε όλες τις λέξεις που έχουν αναρτηθεί μέχρι σήμερα, αλλά και τις ερμηνείες τους