Φόρμα αναζήτησης

Ομιλείτε Κυπριακά; Τι σημαίνει «ττόππιν»;

Την χρησιμοποιούσαν πιο παλιά οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας στα χωριά, περισσότερο με την κυριολεκτική της ερμηνεία... [...]

Read More...

 

Το «ττόππιν» είναι είκοσι πήχες ύφασμα (Πανάρετος 1944:75) διπλωμένο σε ρολό για σκοπούς εμπορίας.

Χρησιμοποιείται και για να περιγράψει μια στοίβα ή μάζα.

Επίσης, ττόππιν είναι το μικρό κανόνι που κατά την περίοδο της νηστείας του Ραμαζανιού, αφού ο ήλιος έδυε, έδινε το σύνθημα στους πιστούς για να ξεκινήσουν να τρώνε.
Προέρχεται από το τουρκικό top.

Προτάσεις με τις έννοιες της λέξης:

«Θέλω έναν ττόππιν παννίν, τρία ττόπκια πασμάν» / «Εσυνάκτησαν ούλοι τζι’ εγίνησαν ττόππιν μες τη μέση του τόπου» / «Έπαιξεν το ττόπιν, ακόμη ‘εν εν ‘ η ώρα να φάμεν». (Κυπρή 1989:300)

Send this to a friend